Přejít k obsahu

Obecné podmínky přijímacího řízení

Obecné podmínky přijímacího řízení

Podmínky přijímacího řízení jsou různé pro následující skupiny uchazečů:

  • uchazeči z českých středních škol studující v českém jazyce,
  • uchazeči ze zahraničí studující v cizím jazyce,
  • studenti přijíždějící v rámci mobilit na krátkodobý studijní pobyt.

 

Studium v českém jazyce

  • Podmínkou přijetí do bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
  • Podmínkou přijetí do navazujících magisterských studijních programů je ukončené bakalářské studium.
  • Podmínkou přijetí do doktorských studijních programů je ukočené magisterské studium.

Obecně platí, že je třeba podat přihlášku ve stanoveném termínu a uhradit poplatek za přijímací řízení, který činí max. 600,- Kč.

 

Studium v cizím jazyce

  • Podmínkou přijetí do bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
  • Podmínkou přijetí do navazujících magisterských studijních programů je ukončené bakalářské studium.
  • Podmínkou přijetí do doktorských studijních programů je ukočené magisterské studium.

Uchazeči, kteří chtějí studovat v cizím jazyce, musí podat přihlášku ve stanoveném termínu a uhradit poplatek ve výši 3.000 EUR / rok.

V anglických studijních programech lze studovat na ZČU pouze na fakultách: FAV, FEL, FST a FF (doktorské studium).

 

Studenti přijíždějící v rámci mobilit na krátkodobý studijní pobyt

Přijímání studentů vysokých škol v zahraničí nebo v České republice na studijní pobyt je podmíněno uzavřením studijní smlouvy (Learning Agreement), která obsahuje seznam studijních předmětů či povinností, které student v rámci svého studijního pobytu na ZČU absolvuje. Studijní smlouva musí být potvrzena koordinátorem přijímající fakulty ZČU a domovské fakulty studenta. O výsledku studijního pobytu je studentovi vydán Transcript of records.

 

Specifické podmínky přijímacího řízení

Specifické podmínky přijímacího řízení jsou uvedeny v kartě každého studijního oboru.

Patička