Přejít k obsahu

Obecná pravidla pro uznávání předchozího vzdělání

Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání

  • Uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí se řídí čl. 26 až čl. 33 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni.
  • Uznávání předmětů, které student získá v rámci svého studijního pobytu na jiné vysoké škole v zahraničí či v České republice se řídí čl. 33 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni. Podmínkou je uzavření studijní smlouvy mezi studentem a domovskou fakultou (Learning Agreement) a doklad o absolvování všech studijních povinností -Transcript of Records -potvrzený přijímající institucí. Uznání je zaznamenáno v Proof of Recognition. Pokud přijímající instituce užívá kreditní systém ECTS, jsou kredity uznány v rozsahu, ve kterém byly přiděleny.
  • Uznávání absolvování části studia (předmětů) absolventům celoživotního vzdělávání se řídí čl. 31 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni.
  • Uznávání absolvování části studia (předmětů) absolventům vyšší odborné školy se řídí příslušnou dohodou, která je uzavřena mezi fakultou a vyšší odbornou školou.

Patička