Přejít k obsahu

Obecný postup pro zápis

Obecný postup pro zápis

Student se ke studiu hlásí elektronicky nebo papírovou přihláškou. Fakultou je vyzván k účasti na přijímací zkoušce nebo pohovoru. O výsledku je informován Rozhodnutím o přijetí nebo nepřijetí.

Student se ke studijnímu pobytu hlásí elektronicky. Do elektronické přihlášky vyplní předměty z nabídky "Studijní programy a katalog předmětů" ZČU, z nichž si následně sestaví svou studijní smlouvu (Learning Agreement). Seznam předmětů, které fakulty univerzity vyučují v cizím jazyce (především v anglickém jazyce), je zveřejněn pro každý akademický rok. Fakultou je schválen či zamítnut studijní pobyt studenta na ZČU na základě posouzení přihlášky. Student je evidován v informačním systému školy (IS/STAG) a po příjezdu na univerzitu je zapsán ke studiu referentem studijního oddělení dané fakulty. Každému semestru předchází přípravný týden, v rámci něhož se přijíždějící studenti seznamují blíže se zázemím univerzity a místem studia.

Patička