Přejít k obsahu

Finanční podpora

Finanční podpora studentů

Zahraničním studentům se nabízí několik možností čerpání finanční podpory:

Visegrádská stipendia -Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond podporuje studenty v doktorských či jiných postgraduálních programech. Úspěšní kandidáti získají možnost pracovat na svých výzkumných projektech na některé z veřejných univerzit v České republice, Maďarsku, Polsku či na Slovensku, a to po dobu jednoho až dvou semestrů.

http://www.visegradfund.org/scholarships.html

Erasmus Mundus -DG EAC -Spolupráce ve vzdělávání s mimoevropskými zeměmi

Toto stipendium je určeno vysoce kvalifikovaným profesionálům, kteří do Evropy přijíždějí pracovat/studovat v rámci projektu Erasmus Mundus, a to na magisterské (postgraduální) úrovni. Program je určen studentům, kteří již získali titul (např. Bc.) na vysoké škole.

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/

Fulbright U.S. Student Program -Fulbright Program Fulbright U.S. Student Program, sponzorovaný Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických, je zaměřen na čerstvé absolventy bakalářských i magisterských programů, odborníky a umělce. Studenti mohou v rámci daného programu vycestovat do zahraničí za profesně či výzkumně orientovaným studiem.

http://us.fulbrightonline.org/

Go East Program

Go East podporuje studium německých studentů v zemích východní Evropy. Cílem této iniciativy je povzbudit zájem studentů o pobyt a studium v zemích střední, východní a jižní Evropy, a v zemích bývalého Sovětského svazu. V rámci speciálního grantu poskytovaného iniciativou Go East mohou studenti zažádat o podporu a cestovné pro následující:

  • studijní a výzkumný pobyt na partnerských univerzitách v regionu
  • účast na odborných seminářích (např. letní škola) na partnerských univerzitách v regionu
  • návštěva intenzivních jazykových kurzů v cílové zemi nebo v Německu, které doprovázejí studijní nebo výzkumný pobyt (pokud kurz probíhá v Německu, student nemá nárok na cestovné)

http://go-east.daad.de/

Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Stipendia tohoto typu jsou určena studentům či absolventům univerzit/vysokých škol a doktorandům (popřípadě též výzkumným pracovníkům či učitelům vysokých škol), kteří mají zájem o studijní či výzkumný pobyt na univerzitách v České republice.

http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/scholarships

Vládní stipendia -rozvojové země -Stipendia v rámci Programu na rozvoj zahraniční spolupráce

Vláda České republiky, v rámci Programu na rozvoj zahraniční spolupráce, nabízí množství stipendií na podporu pobytu studentů z rozvojových zemí na vysokoškolských institucích v České republice.

http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/government-scholarships-developing-countries

Patička