Přejít k obsahu

Studijní infrastruktura

Studijní infrastruktura

Univerzitní knihovna

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity (UK) se skládá z pěti odborných knihoven - Pedagogické knihovny, Právnické knihovny, Knihovny Bory, Knihovny zdravotnických studií a Ekonomické knihovny v Chebu. Čtenářem UK se může stát bezplatně každý student ZČU, jako čtenářský průkaz slouží karta Jednotného identifikačního systému (JIS). Pravidla pro poskytování knihovnicko-informačních služeb stanovuje Knihovní řád UK, který je k dispozici v každé knihovně.

V půjčovnách jednotlivých knihoven si mohou čtenáři vypůjčit literaturu potřebnou ke studiu domů. Ve studovnách je k prezenčnímu studiu čtenářům k dispozici základní studijní literatura, encyklopedie a slovníky, učebnice, odborné časopisy, denní tisk a audiovizuální materiály. Ve všech studovnách mohou studenti využívat samoobslužný tisk a kopírování pomocí karty JIS v systému SafeQ.

Elektronické informační zdroje jsou až na výjimky přístupné ze všech počítačů na Západočeské univerzitě.

Kontaktní adresa o otevírací doba

 • Knihovna Bory
  • Studovna Bory - Univerzitní 18, Plzeň; Po-Čt 8.00-20.00, Pá 8.00-15.00
  • Studovna Husova - Husova 11, Plzeň; Po-Čt 8.00-18.00, Pá 8.00-15.00
 • Knihovna Fakulty právnické a Fakulty filozofické - sady Pětatřicátníků 16, Plzeň; Po-Čt 8.00-20.00, Pá 8.00-15.00
 • Knihovna zdravotnických studií - Sedláčkova 31, Plzeň; Po, St 10.00-14.00, 14.30-18.00, Út, Čt, Pá 9.00-11.00, 11.30-16.00
 • Pedagogická knihovna
  • Studovna Klatovská - Klatovská 51, Plzeň; Po-Čt 8.00-18.00, Pá 8.00-15.00
  • Studovna Veleslavínova - Veleslavínova 42, Plzeň; Po-Čt 8.00-18.00, Pá 8.00-15.00
  • Studovna Jungmannova - Jungmannova 3, Plzeň; Po-Čt 8.00-18.00, Pá 8.00-15.00
 • Ekonomická knihovna v Chebu - Hradební 22, Cheb; Po-Čt 9.00-20.00, Pá 9.00-12.00

Prodejny skript a odborné literatury

Skripta, další odbornou literaturu doporučovanou ke studiu na Západočeské univerzitě v Plzni a univerzitní propagační předměty lze zakoupit ve specializovaných prodejnách Vydavatelství ZČU.

Areál VŠ -Plzeň-Bory, Univerzitní 22 (UB 105)

Prodejnu naleznete v přízemí budovy Univerzitní knihovny v areálu na Zeleném trojúhelníku. Nabízíme veškerá skripta vydaná Vydavatelstvím ZČU a odborné publikace od jiných nakladatelství zejména pro FAV, FST, FEL a FEK.

Budova FEK -Plzeň, Husova 11 (HJ 107)

Prodejna je umístěna v přízemí budovy FEK. Její nabídka je zaměřena na skripta a odborné publikace potřebné ke studiu na Fakultě ekonomické a Fakultě filozofické. Dále zde naleznete skripta pro FPE a FPR vydaná Vydavatelstvím ZČU.

Budova FEK -Cheb, Hradební 22 (CD 250)

Prodejna se nachází přímo v Technicko-ekonomické knihovně. Studenti Fakulty ekonomické zde naleznou veškerá skripta a odborné publikace potřebné ke studiu na zmíněné fakultě.

Výpočetní prostředí ZČU

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) je celouniverzitní útvar, který spravuje složky Informačního systému Západočeské univerzity. CIV poskytuje studentům různé služby potřebné k úspěšnému studiu. Základní informace o poskytovaných službách:

 • vydávání průkazu studenta - karta JIS (karta umožňuje vstup do objektů ZČU, laboratoří a dalších prostor, stravování v menzách, výpůjčky v univerzitní knihovně, atd.),
 • vydává informační příručku (První krůčky po výpočetním prostředí ZČU), která má snadnit uživatelům jejich seznámení s elektronickým prostředím Západočeské univerzity. Příručka obsahuje postupy k vyřízení JIS karty, založení uživatelského konta v univerzitním systému a další nezbytné kroky po nástupu studia.
 • spravuje web uživatelské podpory (http://support.zcu.cz). Na tomto webu najdete většinu návodů a popisů služeb, které CIV poskytuje uživatelům. Dokumentace je průběžně aktualizována podle nainstalovaných změn a vylepšení jednotlivých systémů. Zároveň jsou zde také publikovány různé aktuality, informace o výpadcích a odstávkách systémů, oznámení o seminářích a podobných akcích.
 • provozuje HelpDesk CIV - hlavní kontaktní místo pro uživatele při řešení problémů souvisejících s použitím IS ZČU.

V budovách Západočeské univerzity v Plzni jsou studentům k dispozici veřejné počítačové učebny - 16 učeben s více než 200 počítačovými stanicemi. V průběhu semestru jsou přístupné od 8.00 do 20.00 hodin (některé do 21.00 hodin). Ve zkouškovém období a o prázdninách je provozní doba upravována.

Kromě veřejných počítačových učeben mají studenti přístup do specializovaných fakultních počítačových laboratoří. Dále lze využít Informační kiosky ZČU, které jsou k dispozici ve vstupních halách některých budov ZČU. Samozřejmostí je také připojení k bezdrátové síti.

Kopírovací centrum

V budově Univerzitní 22 mohou studenti využít služeb kopírovacího centra. V pracovních dnech je otevírací doba od 7 do 15 hodin.

Nabízené služby: kopírování, tisk, skenování, vazba, atd. . Služby jsou zpoplatněny dle stanoveného ceníku.

Patička