Přejít k obsahu

Zařízení pro studenty se speciálními potřebami

Studium studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na Západočeské univerzitě v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni - bezbariérová univerzita.

Budovy Západočeské univerzity v Plzni, ve kterých probíhá výuka, mají bezbariérové vstupy. Ve všech budovách jsou v provozu bezbariérová sociální zařízení.

Pro ubytování tělesně postižených studentů jsou k dispozici pokoje s bezbariérovým přístupem a upraveným sociálním zařízením na kolejích Klatovská. Handicapovaní studenti mají možnost získat ubytovací místo přednostně (i při menší dojezdové vzdálenosti z místa bydliště).

Všechny budovy kolejí jsou vybaveny WiFi připojením.

Zcela bezbariérově je upravena menza v kampusu Borská pole (vchod, vybavení, sociální zázemí apod.), přístupná je i druhá menza v budově Kollárova.

Západočeská univerzita v Plzni - rovné podmínky pro všechny studenty

Centrum poradenských a podpůrných služeb v Informačním a poradenském centru ZČU zajišťuje osobní, sociální, právní a studijní poradenství pro uchazeče a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

Poradenské služby jsou doplněny organizací asistenční pomocí -pro studenta se speciálními vzdělávacími potřebami může být zajištěna doprovodná nebo studijní asistence - a možností výpůjčky kompenzační pomůcky na dobu studia (např. zesilovací souprava pro sluchově postižené nebo televizní lupa pro zrakově postižené).

Katedra tělesné výchovy Fakulty strojní nabízí každoročně akreditovaný předmět "Zdravotní tělesná výchova" (2 hod./týdně), do kterého jsou studenti zařazováni na základě doporučení lékaře. Výuka je zaměřena na cílevědomé ovlivňování zdravotně oslabeného organismu, a to z hlediska preventivního, kompenzačního a regeneračního.

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mohou především v rámci studentského pobytu programu Erasmus žádat o speciální grant Národní agentury evropských vzdělávacích programů. Stáž v zahraničí lze realizovat také v rámci dalších programů - např. stipendií Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CEEPUS, OSF apod.

Cílem práce se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami je kompenzace negativních důsledků plynoucích z jejich postižení a vyrovnávání příležitostí. Jde o vytváření takových podmínek, které jim pomohou realizovat se ve všech oblastech jejich života.

Jedná se např. o:

  • podmínky přijímacího řízení (zajištění asistenční služby, nabídka individuální přijímací zkoušky apod.),
  • podmínky vlastního studia (možnost využití e-learningových forem studia některých předmětů, individuální zkoušení, nabídka mimořádných konzultačních hodin, individuální předzápis předmětu apod.),
  • rozvoj služeb souvisejících se studiem (individuální nabídky knihovnických služeb apod.).

Patička