Přejít k obsahu

prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

foto
Faculty/Institut Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Office number:
Phone
37763 2433 volat

Akademické a řídící funkce

Academic position zástupkyně vedoucího Katedry informatiky a výpočetní techniky

Department/Division: Katedra informatiky a výpočetní techniky

Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Job classification profesor
Phone +420 37763 2433 volat  UC306 (KIV)

Department/Division: Výzkumný program 2

Faculty/Institute Nové technologie pro informační společnost (NTIS)

Department/Division: Strategie a rozvoj

Faculty/Institute Strategie (STR)

Information about doctoral study

Ing. Martin PRANTL
Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Department/Division: Katedra informatiky a výpočetní techniky
Study programme Inženýrská informatika
Téma doktorské práce Zpracování a vizualizace dat na GPU
Ing. Věra SKORKOVSKÁ
Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Department/Division: Katedra informatiky a výpočetní techniky
Study programme Inženýrská informatika
Téma doktorské práce Modelování vlivu eroze na geometrické objekty
Ing. Jakub SZKANDERA
Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Department/Division: Katedra informatiky a výpočetní techniky
Study programme Inženýrská informatika
Téma doktorské práce Plánování pohybu pro geometrické modely v oblasti vizualizací dat
Ing. František KOLOVSKÝ
Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Department/Division: Katedra geomatiky
Study programme Geomatika
Téma doktorské práce Algoritmy v dopravě
Ing. Ondřej KAAS
Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Department/Division: Katedra informatiky a výpočetní techniky
Study programme Inženýrská informatika
Téma doktorské práce Reprezentace rozsáhlých geometrických modelů založená na shlukování
Ing. Lukáš HRUDA
Faculty/Institute Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Department/Division: Katedra informatiky a výpočetní techniky
Study programme Inženýrská informatika
Téma doktorské práce Popis tvaru geometrických objektů

Other information

Patička