Přejít k obsahu

prof. Ing. Václav Skala, CSc.

foto
Faculty/Institut Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Office number:
Phone
37763 2473 volat
ResearcherID

3D Graphical Interfaces for Game Programming in.NET

Project code: 3D.NET
Poskytovatel: Microsoft Research, Ltd.
Doba trvání: 01.02.2004 - 30.06.2005
Hlavní řešitel:
Zpět na seznam projektů

Meshless metody pro vizualizaci velkých časově-prostorových vektorových dat

Duration: 01.01.2017 - 31.12.2019
Provider: Grantová agentura České republiky
Project detail

EURO - Aktivity v rámci Eurographics Association podpora publikačních aktivit v oblasti počítačové grafiky, vizualizace dat a počítačového vidění

Duration: 01.03.2013 - 31.12.2015
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

NECPA - Vývoj algoritmů počítačové grafiky a pro CAD/CAM systémy

Duration: 01.03.2012 - 31.12.2015
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Centrum počítačové grafiky (CPG)

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Aktivity v rámci ACM SIGGRAPH a IEEE Computer Society - IEEE-ACM

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Visual HCI: Human Computer Interaction

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Visual HCI: Interakce člověka s počítačem - česko-čínská spolupráce

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Aktivity v rámci Eurographics Association a Computer Graphics Society - EURO

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

MUTED-Multi-User TElevision Display

Duration: 01.07.2006 - 31.10.2009
Provider: EUROPEAN COMMISSION
Project detail

Virtuální vědecko-pedagogické centrum počítačové grafiky a vizualizace dat (VIRTUAL)

Duration: 01.07.2006 - 30.06.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

MATEO - FlashPom

Duration: 01.06.2006 - 31.07.2007
Provider: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy
Project detail

Centrum počítačové grafiky (CPG)

Duration: 01.03.2006 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Sdílené virtuální světy

Duration: 12.01.2005 - 12.01.2007
Provider: Cesnet, z.s.p.o.
Project detail

3DTV-Integrated Three-Dimensional Television-Capture, Transmission and Display

Duration: 01.09.2004 - 31.08.2008
Provider: EUROPEAN COMMISSION
Project detail

INTUITION-Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual Environments Applications for Future Workspaces

Duration: 01.09.2004 - 31.10.2008
Provider: EUROPEAN COMMISSION
Project detail

Účelový dar na vědecko-výzkumnou, vzdělávací činnost a odborné aktivity v oblasti .NET technologií

Duration: 01.04.2004 - 28.12.2004
Provider: Microsoft s.r.o.
Project detail

3D Graphical Interfaces for Game Programming in.NET

Duration: 01.02.2004 - 30.06.2005
Provider: Microsoft Research, Ltd.
Project detail

AVIS-Algoritmy vizualizace dat - ČLR - schválený bilaterální projekt 36-55

Duration: 02.01.2004 - 31.12.2004
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Aktivity v rámci Euographics Association a Computer Graphics International

Duration: 02.01.2004 - 31.12.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Rekonstrukce dat z paralelních řezů a jejich vizualizace

Duration: 01.01.2004 - 31.12.2004
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Grafické knihovny NET

Duration: 01.06.2003 - 30.06.2004
Provider: Microsoft Research, Ltd.
Project detail

Laboratoř pro výuku počítačové grafiky a jejích aplikací

Duration: 01.01.2003 - 31.12.2003
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

SIBRAPHI-Aktivity v rámci informačních technologií

Duration: 01.10.2002 - 28.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Vázaný dar na vědu

Duration: 01.06.2002 - 28.12.2004
Provider: Microsoft Research, Ltd.
Project detail

Aktivity v rámci Computer Graphics Int. a Eurographics Association

Duration: 01.05.2000 - 31.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Algoritmy počítačové grafiky a distribuované zpracování s¨použitím WEB (spolupráce s Řeckem)

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Vědecko-technická spolupráce se Slovinskem - Algoritmy počítačové grafiky, výpočtové geometrie a vizualizace dat...

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Vložné konference Eurographics

Duration: 01.01.1999 - 28.12.1999
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
Project detail

Algoritmy počítačové grafiky a vizualizace dat (Česko-slovinská spolupráce)

Duration: 01.01.1998 - 28.12.1999
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Paralelizace počítačového zpracování úloh

Duration: 01.01.1998 - 28.12.2002
Provider: Akademie věd České republiky
Project detail

Počítačová grafika a vizualizace dat v distribuovaném a paralelním prostředí - vytvoření vědeckého týmu

Duration: 01.01.1997 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Patička