Přejít k obsahu

doc. Ing. Petr Duchek, CSc.

foto
Faculty/Institut Fakulta strojní
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Office number:
Phone
37763 8310 volat

EKOkat

Project code: TA04020860
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
Doba trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Hlavní řešitel:

Keywords

Nanokompozitní katalyzátor; Fenton oxidativní degradace; resistentní antibiotika; odpadní vody; modelový reaktor pro degradaci antibiotik; MBBR proces; zbytkové organické látky

Zpět na seznam projektů

Vysoce účinný katalyzátor a proces pro degradaci rezistentních antibiotik (EKOkat)

Duration: 01.07.2014 - 31.12.2017
Provider: Technologická agentura České Republiky
Project detail

Výzkum a vývoj nanokompozitních biologicky rozložitelných materiálů s vysokou přidanou hodnotou

Duration: 01.07.2009 - 30.06.2013
Provider: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Project detail

Multimediální podpora cvičení z chemie pro strojaře

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Nové anorganicko-organické hybridní nanomateriály

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2013
Provider: Akademie věd České republiky
Project detail

Multimediální podpora výuky na KMM

Duration: 01.01.2008 - 31.12.2008
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
Project detail

MATEO - MATE.O.D.

Duration: 01.06.2006 - 31.07.2007
Provider: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy
Project detail

Tvorba a význam gelových podílů v korozní vrstvě zirkoniových povlaků jako první ochrany jaderného paliva v JE

Duration: 01.01.2004 - 31.12.2006
Provider: Grantová agentura České republiky
Project detail

Patička