Přejít k obsahu

PaedDr. Jana VEJVODOVÁ, CSc.

foto
Faculty/Institut Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Office number:
Phone
37763 6543 volat

Department/Division: Katedra českého jazyka a literatury

Faculty/Institute Fakulta pedagogická (FPE)
Job classification odborný asistent
Phone +420 37763 6543 volat  VC224 (KČJ)

Department/Division: Katedra výpočetní a didaktické techniky

Faculty/Institute Fakulta pedagogická (FPE)
Job classification technicko hospodářský pracovník

Information about doctoral study

Mgr. Aneta SZÜLLÖOVÁ
Faculty/Institute Fakulta pedagogická (FPE)
Department/Division: Katedra českého jazyka a literatury
Study programme Specializace v pedagogice
Doctoral thesis Problémy mediální výchovy u nás a v zahraničí
Mgr. et BcA. Petr PÁNEK, DiS.
Faculty/Institute Fakulta pedagogická (FPE)
Department/Division: Katedra českého jazyka a literatury
Study programme Specializace v pedagogice
Doctoral thesis Kognitivně-komunikační princip ve vyučování syntaxi

Patička