Přejít k obsahu

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

foto
Faculty/Institut Fakulta pedagogická
Centrum biologie, geověd a envigogiky
Office number:
Phone
37763 6588 volat
ResearcherID

Digitální atlas geomorfologických tvarů Plzeňského kraje

Project code: F1598/2005/F6d
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hlavní řešitel:
Zpět na seznam projektů

Příprava a pilotní realizace systému podpory neaprobovaných učitelů v Plzeňském kraji (RIS3)

Duration: 01.01.2020 - 31.12.2020
Provider: Krajský úřad Plzeňského kraje
Project detail

Zajištění potřeb odborné výuky na SŠ (RIS3)

Duration: 01.01.2020 - 31.12.2020
Provider: Krajský úřad Plzeňského kraje
Project detail

Didaktika - Člověk a příroda A

Duration: 02.01.2017 - 31.12.2019
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Časoprostorová variabilitia hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty)

Duration: 01.01.2013 - 31.12.2016
Provider: Grantová agentura České republiky
Project detail

Rekonstrukce vývoje geosystémů na Šumavě v pozdním glaciálu a v holocénu (se zaměřením na oblasti glaciálního původua recentní geomorfologické pochody)

Duration: 01.01.2008 - 31.12.2010
Provider: Akademie věd České republiky
Project detail

Geomorfologický a enviromentální informační systém jako nástroj výzkumu a managementu krajiny

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Digitální atlas geomorfologických tvarů Plzeňského kraje

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Porovnání kvartérního vývoje Novohradských hor a vybraných částí Šumavy

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2007
Provider: Akademie věd České republiky
Project detail

Geomorfologický informační systém jako základ enviromentálních aplikací

Duration: 01.09.2004 - 31.12.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Patička