Přejít k obsahu

Aktivity Západočeské univerzity v roce 2017

Ve středu 22. března se uskutečnil již 22. ročník Veletrhu pracovních příležitostí při Západočeské univerzitě v Plzni, počtem vystavovatelů největší akce svého druhu v České republice. Zúčastnil se ho rekordní počet firem – v budovách univerzitního kampusu na Borských polích se představilo 170 vystavovatelů, jejichž nabídku si přišlo prohlédnout přes čtyři tisíce studentů.

VPP

Katedra záchranářství a technických oborů Fakulty zdravotnických studií ZČU pořádala 12.–14. května 6. ročník mezinárodní soutěže Plzeňský pohár záchranářů. Letošního ročníku se zúčastnilo deset soutěžních týmů z České a Slovenské republiky. Vítězný putovní pohár si nakonec odvezl tým 3. ročníku plzeňské fakulty ve složení Šárka Hovězáková, Tereza Homolková a Patricie Wolmuthová. Třetí místo vybojovali studenti 1. ročníku Fakulty zdravotnických studií ZČU ve složení Tomáš Brůžek, Vojtěch Jahn a Jiří Svoboda.

1. září otevřela Západočeská univerzita v Plzni otevřela školku pro zaměstnance, kterou provozuje Mateřská škola kardinála Berana. V budově vysokoškolských kolejí v Baarově ulici připravila univerzita prostory celkem pro 38 dětí. 16 míst z celkové kapacity obsadily děti zaměstnanců, zbylá místa využili ostatní zájemci.
 
Areál univerzitního kampusu v Plzni na Borských polích obohatil jinan dvoulaločný, který bude dalším generacím připomínat oslavy 25. narozenin Univerzity třetího věku. V prostoru mezi menzou a knihovnou jej 21. září zasadil garant Univerzity třetího věku ZČU Josef Průša za pomoci rektora Miroslava Holečka a plzeňského biskupa Tomáše Holuba.

25. září byla v centru Plzně na rohu Sedláčkovy a Riegrovy ulice po několikaměsíční pauze znovu otevřena univerzitní kavárna. Změnila nejen svůj název a interiér, ale i celkovou koncepci. Univerzitní kavárna Družba zůstává plně otevřena široké veřejnosti, bude však nabízet více zázemí pro nejrůznější přednášky, kulturní a studentské aktivity.

IMG_9527

Západočeská univerzita v Plzni se připojila k Týdnu pro vzdělanost, který vyhlásila Česká konference rektorů na 2.–6. října s cílem vyvolat veřejnou diskusi o financování vysokých škol. 5. října uspořádala v univerzitní kavárně Družba panelovou diskusi určenou široké veřejnosti s názvem Proč vysoké školy potřebují peníze? Rektor Miroslav Holeček diskutoval s Karlem Šimou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Centra pro studium vysokého školství, vysokoškolským učitelem Michalem Merglem z Fakulty pedagogické ZČU, expertem na oblast Smart City Miloslavem Zemanem a plzeňským biskupem Tomášem Holubem. Panelovou diskusi moderoval vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické ZČU David Šanc.

Na panelech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve Smetanových sadech byla po celý listopad k vidění výstava nazvaná Věda na Západočeské univerzitě v Plzni. Na 21 velkoformátových fotografiích přiblížila obyvatelům a návštěvníkům Plzně nejzajímavější vědecké aktivity fakult a dalších součástí ZČU.

8. listopadu se uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity. Čestný titul doctor honoris causa, který se při této příležitosti uděluje, převzal William Lobkowicz, potomek roudnické větve rodu Lobkowiczů. Vědecká rada ZČU ocenila jeho přínos v oblasti péče o kulturní bohatství a jeho rozvoj.

vědecká rada

Od 4. do 6. prosince 2017 se v plzeňském hotelu Angelo konal 16. ročník Mezinárodní konference o reaktivním naprašování tenkých vrstev. Konferenci pořádala katedra fyzika Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a zúčastnilo se jí více než 120 vědců a postgraduálních studentů z 19 zemí. Na konferenci byly představeny úspěšné průmyslové aplikace, zejména z oblasti tvrdých ochranných povlaků. Jedním z důležitých témat konference byla rovněž problematika termochromických povlaků na skle, které dokážou samovolně řídit průchod tepelného slunečního záření v závislosti na teplotě. Technologie výroby takových „chytrých oken“ zatím neexistuje. Vědcům z výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS) při Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se v roce 2017 podařilo jednu ze zásadních překážek výroby chytrých oken vyřešit. Současně pracují na odstranění dalších problémů.

6. prosince byl zahájen sběr dat pro tzv. pocitovou mapu univerzitního kampusu na Borských polích. Studenti i akademici se mohli vyjádřit, která místa vnímají pozitivně a která naopak jako problémová, a přispět tak k tomu, aby se areál ZČU stal přívětivějším místem. Výstup bude jedním z podkladů pro vznik nové územní studie kampusu Západočeské univerzity.

Významné počiny: věda a výzkum

Unikátní stavba rezidence Karla IV. středověkými stavebními technikami či stavba archeodílny s laboratoří a výstavním prostorem v Historickém parku Bärnau-Tachov jsou součástí rozsáhlého projektu, který odstartoval začátkem roku 2018 a na němž se podílí filozofická a pedagogická fakulta. Projekt ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko plánuje atraktivní formou seznámit širokou veřejnost se společnými česko-bavorskými kulturními kořeny, a probudit tak zájem o společnou historii.
 
23. června odstartovala z indického vesmírného střediska Satish Dhawan raketa s prvním českým technologickým nanosatelitem VZLUSAT-1 na palubě. Nanosatelit vyvinuli čeští odborníci pod vedením Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Praze, mezi nimiž byl i tým PilsenCUBE z katedry aplikované elektroniky a telekomunikací Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje vyvinula  software, který slouží při výuce zdravotnických záchranářů i nácviku týmové spolupráce výjezdových skupin. Software s názvem PETER simuluje pacientský monitor, který je součástí defibrilátoru, a umožňuje navodit různé stavy vznikající při neodkladné resuscitaci pacienta.

Tým archeologů pod vedením Pavla Vařeky z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni zmapoval v červenci přesnou polohu pracovního tábora z 2. světové války v Letech u Písku a prostudoval jeho materiální pozůstatky. Výsledky výzkumu potvrdily, že se tábor z velké části nacházel na území současného vepřína.

Archeologický výzkum odkrývá pozůstatky tábora v Letech.

Město Plzeň zveřejnilo v červenci mapu intenzity dopravy, unikátní v České republice i v Evropě. Aplikace modeluje mimořádné situace v dopravě, jakými jsou například plánovaná zúžení nebo uzavírky komunikací, a předpovídá tak dopad těchto staveb na dopravu ve městě. Na vzniku mapy se podílela katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, která koordinovala technickou stránku vývoje aplikace.
 
Tým studentů z pěti fakult Západočeské univerzity v Plzni – ekonomické, elektrotechnické, strojní, designu a umění a zdravotnických studií – představil 13. července v univerzitním kampusu na Borech dva prototypy celoročně využitelných „chytrých laviček“, vybavených vytápěním, otočným sedátkem či zásuvkami pro dobíjení telefonu. Lavičky jsou součástí připravovaného projektu Smart Campus ZČU, na němž se podílejí odborníci z celé univerzity.

Na říjnovém veletrhu A+A v Düsseldorfu odstartoval prodej chytrých hasičských rukavic, které mohou být součástí chytrého hasičského zásahového oděvu tvořeného také kalhotami, bundou a botami. Na trh je uvedla firma Holík International – člen českého konsorcia, které společně s výzkumným týmem z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a společnostmi Vochoc, Holík International, Elitronic a Applycon stojí za vývojem hasičského oděvu. Zájem o rukavice projevilo kromě České republiky také Německo, Turecko a Čína.

Tým vědců z výzkumného centra Nové technologie (NTC) ZČU se 26. října v Praze zúčastnil české konference a výstavy Smart Energy Fórum, zaměřené na akumulaci energie a energetickou soběstačnost. Jaromír Pocedič představil odborné komunitě koncept redoxních průtočných baterií, vysvětlil jejich odlišnosti a uvedl výhody těchto stacionárních úložišť energie oproti konvenčním typům baterií.

V Regionálním inovačním centru elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity byl 15. prosince zakončen vývoj odlehčeného chytrého zásahového oděvu, na němž spolupracovali vědci z RICE se zástupci společností Vochoc a Applycon. Oblek by měl být po otestování hasiči uveden na trh v průběhu roku 2018.

hasičský oblek smartPRO2_2

Významné počiny: vzdělávání

Jednou ze zásadních událostí roku 2017 bylo získání velkého ESF projektu z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v celkové hodnotě přes 164 milionů korun. Šlo o šestý nejvyšší objem financí ze všech vysokých škol. Jedná se o vůbec první projekt celouniverzitního rozsahu, který bude mít podstatný dopad na zkvalitnění vzdělávacích aktivit napříč celou ZČU.
 
Děkani Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty humanitních a sociálních věd Technické univerzity v Chemnitz Miroslav Randa a Josef Krems podepsali 31. července smlouvu o společné přípravě českých a německých studentů v rámci studijního programu double degree Pedagogika pohybové prevence. Program zprostředkuje studentům na obou stranách hranice informace spojené se zdravým životním stylem a prevencí zdraví dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Studijní program je v Sasku i v České republice jedinečný a je určen především pro absolventy sportovních a zdravotnických bakalářských programů.
 
Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni otevřela první ročník Dětské technické univerzity, na kterou se přihlásilo 36 malých posluchačů. Cílem je prostřednictvím plnohodnotné a smysluplné volnočasové aktivity přiblížit žákům prvního a druhého stupně základních škol svět techniky. Slavnostní imatrikulace proběhla 27. září.

Západočeská univerzita ve spolupráci s městem Plzeň spustila od akademického roku 2017/2018 unikátní program zaměřený na drony. Program Technologie pro bezpilotní létání je prvním certifikátovým programem v ČR, určeným primárně studentům technických fakult. Cílem programu je seznámit studenty technických fakult s technologiemi používanými při návrhu, konstrukci, stavbě, provozu, řízení a využívání bezpilotních letadel, nezbytnou legislativou a v neposlední řadě i letovou praxí.

drony

Aktivity studentů

Student Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Martin Brůha vytvořil pomník, který byl odhalen 5. ledna v Praze 6. Stojí na místě, kde v roce 1977 STB zatkla Václava Havla a Pavla Landovského, když před ní ujížděli s prohlášením Charty 77 a seznamem podpisů k poštovním schránkám. Pomník se skládá ze sloupu s několika poštovními schránkami s klíčky nad sebou. Jejich stěny jsou průhledné a uvnitř nich je text Charty, který si lidé mohou vzít.
 
Studentky Fakulty ekonomické ZČU, Aneta Krnáčová a Barbora Frýbertová, zorganizovaly v květnu charitativní akci Čteme na dřeň, jejímž cílem bylo získat finanční prostředky pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Dobročinnou akci studentky koncipovaly jako sběr a následný prodej knih. Dohromady se vybralo kolem 2600 knih, které se následně prodávaly na dobročinném bazaru. Celkem se podařilo vybrat 45 874 Kč.
 
K oslavám 30 let programu Erasmus se připojili také studenti Západočeské univerzity v Plzni. 18. října uspořádali pochod Flag parade z Borského parku směrem k univerzitnímu kampusu a v rukou drželi vlajky zahraničních států. Na pochod navázalo setkání v univerzitní knihovně určené všem, kdo zvažují studijní pobyt v zahraničí.

Patička