Přejít k obsahu

V Plzni probíhá sympozium o prediktivním řízení elektrických pohonů

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni pořádá v těchto dnech mezinárodní konferenci PRECEDE 2017. Konference probíhá 5. a 6. září v prostorách výzkumného centra RICE.

Sympozium hostí 35 odborníků z 11 zemí celého světa, od Asie po Ameriku – z Číny, Tajwanu, Íránu, Jihoafrické republiky a Chile. Evropské země zastupují účastníci z Německa, Rakouska, Itálie, Nizozemí, Finska a pořádající České republiky. Kromě odborníků z akademické sféry se sympozia účastní také zástupci průmyslových podniků. Letošní ročník, pořádaný pod záštitou profesora Kennela z Technické univerzity v Mnichově a profesora Peroutky z RICE, navazuje na předchozí úspěšnou konferenci, která se konala v roce 2015 ve Valparaísu v Chile.

Tématem přednášek a následných diskusí jsou nové algoritmy řízení výkonové elektroniky využívající matematický model. Tento přístup se nazývá prediktivní řízení.

Prediktivní řízení poskytuje moderní a vysoce efektivní nástroje pro řízení výkonové elektroniky, měničů a elektrických pohonů. „Uplatní se při řízení technologických procesů v průmyslu a v energetice, časté jsou jeho aplikace v oblasti pohonů dopravních prostředků. Jeho použití nabízí řadu výhod: velmi intuitivní přístup bez nutnosti lineárních regulátorů a modulátorů či jednoduché zahrnutí nelinearity a omezení,“ uvedl organizační tajemník sympozia Václav Šmídl.

Cílem konference je diskutovat o aktuálních problémech v této oblasti, jako jsou robustnost a stabilita použitých metod, odhad parametrů, problémy s implementací a případové studie.

Podle Václava Šmídla je hlavní devizou PRECEDE upřednostnění kvality před kvantitou. „Účastníkům sympozium poskytuje platformu pro detailní rozbor problematiky, po ústní prezentaci je vyčleněna dlouhá doba pro diskusi“. 05.09.17

Zpět na seznam

Patička