Přejít k obsahu

Tiskové zprávy 2019

Den otevřených dveří na Fakultě právnické

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni uspořádá den otevřených dveří ve středu 23. ledna 2019. Zájemci se jej mohou zúčastnit v době od 10 do 12 hodin v budově fakulty na adrese sady Pětatřicátníků 14. V posluchárně PC 408 pro ně budou připraveny všechny základní informace, zejména o studiu a o přijímacím řízení. V případě velkého počtu účastníků budou informace podávány i v posluchárně PC 124.

Návštěvníky uvítá děkan fakulty Jan Pauly. Proděkanka pro studijní záležitosti Petra Jánošíková společně se zástupcem společnosti SCIO poté poskytnou uchazečům informace o studiu a přijímacím řízení.

Od 11 hodin budou mít zájemci možnost nahlédnout do učeben a některých dalších prostor fakulty.15.01.19

Zpět na seznam

Patička