Přejít k obsahu

Základní informace

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) zavádí, provozuje a rozvíjí informační technologie na půdě Západočeské univerzity v Plzni. Poskytuje služby s tím spojené pro potřeby pracovišť ZČU, zejména v oblastech pedagogické, vědeckovýzkumné, studijní, řídící a správní činnosti.

Adresa: Centrum informatizace a výpočetní techniky
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 20,
306 14 Plzeň
Telefon: +420 377 638 888
Fax: +420 377 632 702
WWW: http://support.zcu.cz  

Vedení pracoviště

ředitel Centra informatizace a výpočetní techniky Dr. Ing. Jan Rychlík
tajemník Centra informatizace a výpočetní techniky Ing. Jiří Sitera

Patička