Přejít k obsahu

Informační a poradenské centrum ZČU představuje ucelený systém studijních, sociálních, psychologických a právních služeb. Poradenští pracovníci pomáhají svým klientům (tj. uchazeči o studium a stávající studenti a případně absolventi) s orientací v určité problematice, řešením problémů a překonáváním nesnází, se kterými se setkají v osobním, studijním nebo profesním životě.

Adresa:

Univerzitní 20, 306 14 Plzeň, UI 213
Telefon: 377 631 350 - 9

 facebook-logo-png-vector-11


aktuality1

Provoz IPC omezen od 15. 3. 2020:

Pondělí a Středa 8,00 - 11,00:

telefonicky (377 63 1350 - 1354) nebo osobně pro předem objednané studenty

Pondělí až Čtvrtek 10,00 - 12,00:

telefonicky (797 854 312) 

Jsme dostupní elektronicky!

Studijní informace

Poplatky za studium

Ubytovací stipendia

Sociální stipendia

Právní poradna

Sociální poradna

Psychologická poradna

Informace por uchazeče o studium

Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím našeho Facebookového profilu

Pro doručování dokumentů využitje služeb poskytovatele poštovních služeb (IPC, Univerzitní 20, 301 00  Plzeň), datové schránky ZČU (ID: zqfj9hj) nebo studentské e-mailové adresy

COVID-19 (info pro studenty - nouzový stav)

Provozní doba v době výuky *:

Provozní doba v době prázdnin a zkouškového období:

Pondělí - čtvrtek 9.00 - 15.00

Pondělí - čtvrtek 10.00 - 14.00

PROVOZ ODBORNÝCH PORADEN:

hodiny

Studijní poradenství

Poradenství k ubytovacím a sociálním stipendiím

Poradna k poplatkům za studium

 

Pondělí, Středa, Čtvrtek 10.00 - 14.00

 

Poradna pro studenty se specifickými potřebami:

 

Středa 12.00 - 14.00

Čtvrtek 10.00 - 12.00

 

Studijní asistence pro studenty se specifickými potřebami (IPC, UK625):

Pondělí  12,00 - 14,00

Úterý  9,00 - 12,00

Středa  9,00 - 11,00

Čtvrtek  9,00 - 12,00

Poradna pro zahraniční studenty **):

Kulturka (Sedláčkova 19) - kontakt e-mail

Poradna psychologická:

Čtvrtek 16.30 - 18.00

(budova Chodské nám., CH210)

 

Čtvrtek 15.00 - 17.00

(budova Univerzitní 20, UI213)

e-mailová poradna

Poradna právní:

Pondělí 9.00 - 11.00

(budova Univerzitní 20, UI213)

e-mailová poradna

Poradna sociální

individuální termíny na základě e-mailové dohody

(budova Univerzitní 20, UI213)

e-mailová poradna


provoz odborných poraden v době prázdnin a zkouškového období upraven - viz stránky jednotlivých odborných poraden - nutná rezervace konzultace předem !!!

výjimečné změny v provozní době jsou uváděny v Aktualitách (viz výše) a na Facebooku

*) mimo uvedenou provozní dobu je možná konzultace na základě telefonického nebo e-mailového objednání

**) poradna je určena především pro studenty, jejichž rodným jazykem není ČJ, kteří absolvovali střední školu mimo ČR a kteří jsou zapsáni do českých studijních programů (nejdná se o studenty účastnící se výměnných studijních pogramů)


Osobní konzultace:

Pavla Hrabačková (tel.: 377 631 350) - studijní poradenství, poradenství pro studenty se specifickými potřebami, projektová činnost

Jana Krunclová (tel.: 377 631 352) - studijní poradenství, poradenství pro studenty se specifickými potřebami, projektová činnost - aktuálně čerpá RD

Tereza Krištufová (tel.: 377 631 357) - studijní poradenství, projektová činnost

Jana Lukášová (tel.: 377 631 351) - studijní poradenství, poplatky za studium, projektová činnost

Petra Maderová (tel.: 377 631 354) - administrativa, poplatky za studium

Martina Rubriciusová (tel.: 377 631 353) - administrativa, sociální poradenství, projektová činnost

Petra Sochorcová (tel.: 377 631 355) - studijní poradenství, poplatky za studium, projektová činnost

Petra Staňková (tel.: 377 631 359) - studijní poradenství, projektová činnost

Tereza Svášková (tel.: 377 631 356) - projektová činnost, poradenství pro zahraniční studenty, provoz Kulturky

Michaela Vondřichová (tel.: 377 631 358) - projektová činnost, poradenství pro studenty se specifickými potřebami

Studijní asistence pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami:

Lenka Nová a Kateřina Ulčová (tel.: 377 631 856)

ostatní poradenští pracovníci - viz stránky jednotlivých odborných poraden

 

Elektronické konzultace:

informace k poradenským službám, studijní poradenství: ipcentr@rek.zcu.cz

k poplatkům: poplatky@service.zcu.cz

k ubytovacím stipendiím: ubytstip@service.zcu.cz

k sociálním stipendiím: socstip@service.zcu.cz

právní poradna: pravniporadna@service.zcu.cz

psychologická poradna: psychologickaporadna@service.zcu.cz

sociální poradna: socialniporadna@service.zcu.cz

rezervace prostor Kulturky: kulturka@rek.zcu.cz

prosíme studenty, aby pro urychlení komunikace uváděli v korespondenci celé jméno a osobní studentské číslo, bez těchto údajů nejsme schopni studenta identifikovat a dohledat v databázích


Popis základních služeb a jejich standardů poskytovaných Informačním a poradenským centrem ZČU

Základní principy:

Cílová skupina klientů IPC:

• uchazeči o studium na ZČU
• stávající studenti ZČU
• absolventi ZČU

Způsob poskytování poradenských služeb:

IPC písemně zpracovalo pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování služeb, podle nichž se jednotlivé činnosti řídí – viz popis výše.

Práce v IPC se řídí právními předpisy České republiky a jasnými pravidly pro ochranu osob, poradenství je poskytováno bez ohledu na rasu, pohlaví, sociální původ, zdravotní stav, věk náboženské vyznání, sexuální orientaci.

Hlavní zásady při poskytování poradenských služeb:

• rovný / nediskriminační přístup ke klientům, respektování osobnosti klienta
• individuální přístup ke klientům
• respektování potřeb klientů
• respektování svobodné volby klientů
• nestrannost a nezávislost
• jednání vždy v zájmu klientů
• aktivní spolupráce s dalšími (interními i externími) pracovišti
• bezplatnost
• striktní dodržování zásad ochrany zájmů klientů
• respektování etických zásad práce poradenského pracovníka

Etický kodex pracovníků vysokoškolských poraden

Zpráva o činnosti IPC

Formulář vyřizování stížností na kvalitu a způsob poskytovaných poradenských služeb

Patička