Přejít k obsahu

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ


Cílem poradenských služeb je především rozvoj vědomostí, dovedností a návyků studentů, které jsou rozhodující pro úspěšné uplatnění na trhu práce (např. samostatnost v práci a rozhodování, plánování a organizaci práce, schopnosti komunikovat a kooperovat se spolu pracovníky i klienty, zvládat zátěž a stres, umět reprezentovat i sebeprezentovat či orientovat se v informacích). Úkolem je proto neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku. Kdo se sám aktivně nezajímá o to, jak úroveň právě těchto kompetenci zlepšit, snižuje si tak šance na dobré uplatnění, kterého by jinak mohl dosáhnout.

- podpora a rozvoj metodické a vzdělávací podpory kariérového poradenství

- vytvoření systému dalšího vzdělávání studentů formou přípravy a realizace seminářů, tréninků, panelových diskuzí a workshopů tržně vyžadovaných znalostí a dovedností (profesně-personální příprava studentů)

- aktivní spolupráce s potenciálními zaměstnavateli, vyhledávání pracovních míst

- vytvoření systému dalšího vzdělávání studentů formou přípravy a realizace seminářů, tréninků, panelových diskuzí a workshopů tržně vyžadovaných znalostí a dovedností(profesně-personální příprava studentů) - projekt OPVK "Komplexní systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje" (CZ.1.07/2.2.00/07.0214)

 

Pracovníci zajišťující kariérové poradenství:

Černá Dagmar

Hrabačková Pavla

Hrušková Jana

Jedličková Klára

Rubriciusová Martina

 

 

Užitečné odkazy:

kariérové poradenství se na ZČU rozvíjí v rámci projektu "Komplexní systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje" (CZ.1.07/2.2.00/0214)

 

 

Provozní doba:

Každou středu od 10.00 do 13.00 hod. v konzultační místnosti IPC ZČU v Univerzitní 20 (UI 213)

(mimo provozní dobu konzultace na základě e-mailové nebo telefonické dohody)

 

Zveme Vás k návštěvě potrálu Spolupráce ZČU, jehož cílem je podpora spolupráce školy a firem. Umožňuje získání odborné praxe, řešení tématu kvalifikační práce či nabízí možost najít zaměstnání pro absolventy.

 

Nabídka pracovních míst:

 

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

 

 

 

 

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.

Patička