Přejít k obsahu

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

 

Právní poradenství poskytované Informačním a poradenským centrem ZČU zajišťuje především informace, kde a jak je problém upraven právní normou, u které instituce, orgánu uplatnit právní nárok či splnit nějakou povinnost (vysoká škola není oprávněna poskytovat právní poradenství jako takové, ale jen poradenství v otázkách souvisejících se studiem).


Okruhy problémů, které pracovníci poradny řeší:

- pomoc při řešení právních otázek zejména v oblasti práva občanského, rodinného a pracovního

- výklad právních předpisů

- pracovně-právní problematika

Informační a poradenské centrum ZČU nezajišťuje právní služby spojené se soukromým podnikáním a ty, které se netýkají oblasti studia.

 

Odborní pracovníci:

poradna od 1.3.2018 na přechodnou dobu pouze na základě předchozí e-mailové nebo telefonické dohody

- OD 2. 9. 2019 PRAVIDELNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE V IPC (UI 213) KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 9,00 DO 11,00 HOD.

- V DOBĚ ZKOUŠKOVÉHO OBDOBÍ A PRÁZDNIN JE TŘEBA SI PŘEDEM KONZULTACI DOMLUVIT E-MAILEM

Základní dokumenty, které doporučujeme studentům m.j. k prostudování:

  • zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách
  • Statut ZČU
  • Studijní a zkušební řád ZČU
  • Stipendijní řád ZČU
  • Disciplinární řád pro studenty ZČU
  • Harmonogram daného ak. roku
  • plus řada dalších - sledujte proto stránky Odboru právního (vnitřní předpisy a normy), kde jsou všechny celouniverzitní i fakultní dokumenty zveřejňovány

 

 

 


 

 

 

 

Patička