Přejít k obsahu

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Současná situace spojená s pandemií onemocnění Covid-19 přináší komplikace a stresovou zátěž většině z nás - Adaptace na krizovou situaci


Psychologické služby Informačního a poradenského centra ZČU v Plzni jsou zaměřeny na první pomoc klientům, kteří řeší složitou životní situaci a nejsou si zcela jisti svým rozhodnutím.

Provozní doba:

UPOZORŇUJEME, ŽE OD LETNÍHO SEMESTRU 2014/15 JSME ROZŠÍŘILI SLUŽBY - PORADNU NAJDETE NA BORSKÝCH POLÍCH I V CENTRU MĚSTA!!!

Každý čtvrtek od 16.30 do 18.00 hod. v konzultační místnosti Katedry psychologie FPE na Chodském nám. 1 (vchod z Klatovské 51, 1. patro, č. dveří CH 210 - sekretariát Katedry psychologie)

(před návštěvou doporučujeme domluvit termín a hodinu mailem na adresu psyche@rek.zcu.cz nebo přímo na adrese konkrétního psychologa - viz níže)

a

Kdykoliv v průběhu týdne v konzultační místnosti IPC ZČU (konzultaci je vždy nutno domluvit předem e-mailem):

- buď v budově Univerzitní 20 (budova CIV, UI213)

- nebo v budově Sedláčkova 19 (Kulturka, vchoz přímo z ulice)

- nebo kdekoliv jinde po vzájemné dohodě klienta a poradenského pracovníka

Odborná pomoc se soustřeďuje především na řešení studijních obtíží jednotlivců, partnerských a rodinných vztahových problémů, eventuálně ztrátových situací, které rovněž mohou ovlivnit studijní výkony, a klienti je nemohou řešit se svými učiteli.

Díky více než desetileté tradici psychologických služeb na ZČU je možné zprostředkovat zájemcům další odbornou, např. psychiatrickou nebo jinou lékařskou péči. Klienti se mohou poradit o svém kariérním růstu a také o způsobech, jak přispět ke zlepšení klimatu ve studijních a pracovních skupinách.

 

 

Odborní pracovníci KPS:

e-mail: psyche@rek.zcu.cz

Doc. PhDr. J. Miňhová, CSc

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. (vholecek@kps.zcu.cz)

PhDr. Mgr. Kateřina Lohrová, Ph.D.

(klohrova@kps.zcu.cz)

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. (lovasova@kps.zcu.cz)

 

 

Externí odborní pracovníci:

Mgr. Marek Rubricius

(kontakt ZDE, pracovník neziskové organizace                         Ledovec)

 

 

 Obsazení poradny na Chodském nám.

 

září - prosinec 2019 - PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

                                - PhDr. Mgr. K. Lohrová, Ph.D.

                                - Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Každý čtvrtek od 16.30 do 18.00 hod.

Obsazení poradny na Borských polích

(příp. dle požadavku studenta v jiných                                       prostorách mimo ZČU)

září - prosinec 2019 - Mgr. Marek Rubricius

 

UPOZORNĚNÍ:

doporučujeme konzultaci domluvit předem

Prosíme studenty, aby poradenského pracovníka raději předem kontaktovali mailem, nejpozději do 20. hod. předchozího dne. Vyučující konzultaci potvrdí, popř. upřesní její čas, aby nedošlo ke kolizi. Je také možné se domluvit na zcela individuálním termínu nad rámec pravidelných služeb poradny.

e-mail

UPOZORNĚNÍ:

konzultace je vždy nutno domluvit předem

e-mail

 

Odborná pracoviště mimo ZČU:

Linka bezpečí - telefonická pomoc (116 111), chat nebo e-mail

Ledovec, z.s. - telefonická pomoc (739 055 555 nebo 373 034 455) nebo e-mail

Diakonie Západ - telefonická pomoc (733 414 421) nebo písemný dotaz prostřednictvím webu

Patička