Přejít k obsahu

STUDIJNÍ PORADENSTVÍ

Služby v oblasti studijního poradenství poskytované Informačním a poradenským centrem ZČU jsou především určeny dvěma cílovým skupinám:

  • uchazečům o studium
  • stávajícím studentům

Pomoc uchazečům je zaměřena především na poskytování informací o:

  • studijních možnostech
  • přijímacím řízení
  • průběhu přípravných kurzů

IPC spolupracuje během akademického roku s výchovnými poradci na středních školách v plzeňském regionu.

Studijní poradenství pro stávající studenty představuje:

  • pomoc při orientaci během přestupu na vysokou školu
  • seznámení se zázemím vysoké školy
  • pomoc při řešení studijních problémů v průběhu celého studia

Provozní doba (základní studijní poradenství):

Pondělí až čtvrtek: 9.00 - 15.00

(Provozní doba poraden je v době prázdnin a ve zkouškovém období upravena - pondělí - čtvrtek 10,00 - 14,00 nebo mimo provozní dobu na základě e-mailové dohody)

Poradenství k poplatkům za studium a stipendiím:

IPC nabízí služby specializované poradny pro otázky ubytovacích a sociálních stipendií a poplatků za studium.

Pondělí a středa: 10.00 - 14.00

Čtvrtek: 12.00 - 15.00

(Provozní doba poraden je v době prázdnin a ve zkouškovém období upravena - pondělí a středa 10.00 - 14.00)

Informační stránka pro studenty 1. ročníků - Studentské otazníky

V této sekci můžete na jednom místa najít řadu zajímavých informací, které Vám pomohou se na ZČU lépe orientovat.

Informační stránka pro výchovné poradce středních škol

V této sekci lze nalézt informace o přijímacím řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni, novinky v oblasti studijních programů a další aktivity zaměřené na uchazeče o studium na univerzitě.

Patička