Přejít k obsahu

Mimořádné stipendium rektora

Vážená studentko, vážený studente,

student bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu může požádat o přiznání mimořádného stipendia rektora. Stipendium je přiznání na základě odůvodněné žádosti  studenta nebo na návrh příslušného pracoviště nebo z vlastního podnětu rektora. Stipendium může být přiznáno studentovi z těchto důvodů:

  • udělení ceny rektora
  • reprezentace ZČU na vědeckých, sportovních, kulturních soutěžích, účast na propagačních veletrzích a prezentačních aktivitách
  • dosahování prestižních ývsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích
  • vážné sociální důvody - jednorázová finanční pomoc v tíživé sociální situaci (velmi vážné finanční, rodinné či zdravotní důvody)
  • nezištný čin občanské statečnosti
  • další důvody hodné zvláštního zřetele


Student podává elektronickou žádost prostřednictvím Portálu ZČU (po přihlášení v záložce Moje studium). Stipendium je vypláceno pouze bezhotovostně převodem na účest studenta, jehož číslo má student zadané na Portálu ZČU.

Dokumenty, kterými student dokládá svou žádost, musí přiložit k žádosti v Portálu ZČU. Západočeská univerzita v Plzni  bohužel z bezpečnostních důvodů nepřijímá dokumenty obsahující osobní a citlivé údaje e-mailu.


Informace získáte v Informačním a poradenském centrum, Univerzitní 20 (UI 213)

tel.: 377 631 350

e-mail

Patička