Přejít k obsahu

Vážená studentko, vážený studente,

pokud si myslíte, že splňujete podmínky pro získání ubytovacího stipendia, měl/a byste co nejdříve podat elektronickou žádost na Portále ZČU.

Student podává pod daným osobním studentských číslem žádost o ubytovací stipendium pouze jednou (standardně tak činí nově nastupující studenti na začátku studia).

Studenti prvních ročníků mohou podat žádost až po zápisu do prvního ročníku. Pokud Vám bude stipendium přiznáno, bude se datum přiznání shodovat s datem podání žádosti. Požádejte proto co nejdříve.

Výplatu ubytovacího stipendia lze realizovat pouze převodem na účet studenta. Na Portále ZČU je možné zadat bankovní spojení.

Studenti, kteří pokračují studiem v navazujících studijních programech, doktorských studijních programech, nebo studenti, kterým bylo změněno osobní číslo studenta, musí podat novou žádost o přidělení ubytovacího stipendia.

Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení ubytovacího stipendia:

Písemné rozhodnutí si všichni studenti, kteří podali elektronickou žádost, vyzvednou v IPC (kdykoliv v provozní době centra). Pro studenty prvních ročníků bude Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení ubytovacího stipendia vystaveno až po ověření údajů Matrikou studentů (konec listopadu).

V termínu výplaty za třetí čtvrtletí daného kalendářního roku univerzita nebude mít potřebné informace z Matriky studentů o studentech prvních ročníků, a proto první výplata ubytovacího stipendia pro první ročníky (podíl za měsíc září) proběhne společně s platbou za IV. čtvrtletí daného roku (v průběhu měsíce ledna následujícího roku - viz Rozhodnutí rektora).

Údaje rozhodné pro přiznání stipendia jsou zjišťovány z matriky studentů, kterou je ZČU podinna vést dle ust. par. 88 zákona o vysokých školách. Uvedené údaje jsou následně uvedeny i v centrálni evidenci MŠMT pod názvem Sdružené informace matrik studentů SIMS.

Rozhodnutí o termínu výplaty je zveřejněno na stránkách OL

Veškeré dotazy ohledně ubytovacích stipendií zasílejte na adresu: u-stip@service.zcu.cz


V žádosti, prosím, uvádějte své osobní studentské číslo!

 

Patička