Přejít k obsahu

Působnost odboru

Působnost odboru

Odbor legislativní je jedním z útvarů rektorátu zařazeným přímo pod rektora. Působností odboru je zejména poskytování komplexního servisu v legislativní oblasti pro ZČU.
Působnost odboru je v souladu s Organizačním řádem ZČU a tvoří ji zejména následující odborné činnosti:

  • působí při tvorbě vnitřních předpisů a vnitřních norem,
  • navrhuje organizační strukturu ZČU a organizační řád ZČU,
  • eviduje a vyřizuje žádosti o informace, podle zákona č. 106/1999 Sb.,
  • provádí výklad právních předpisů a závazný výklad vnitřních předpisů a vnitřních norem,
  • analyzuje nové právní předpisy a jejich dopad na ZČU,
  • spravuje databázi vnitřních předpisů, vnitřních norem a tiskopisů,
  • zajišťuje chod spisovny ZČU a správního archivu ZČU,
  • zajišťuje skartační řízení,
  • zajišťuje agendu související s ochranou fyzických osbo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016,
  • poskytuje podporu při vedení správních řízení; vedení správního spisu, přijímacího řízení, řízení o právech a povinnostech studentů, řízení o opravných prostředcích a řízení o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace.

Patička