Přejít k obsahu

Vzory dokumentů/Document Templates

OPR_Dočasná mimořádná opatření - Informace o provozu 20.03.2020
Průvodní list smlouvy 26.06.2018
Smlouva o výkonu odborné praxe 27.05.2019

Smlouva komisionářská, příkazní smlouva, smlouva o zprostředkování

Příkazní smlouva 26.07.2019
Smlouva o zprostředkování 26.07.2019
Komisionářská smlouva 26.07.2019

Commission sales agreement, mandate agreement, mediation agreement

Mediation-agreement 31.01.2019
Mandate-agreement 31.01.2019
Commission-sales-agreement 31.01.2019

Smlouva kupní, smlouva darovací

Kupní smlouva_movitá věc 26.07.2019
Kupní smlouva_nemovitá věc 26.07.2019
Darovací smlouva_finanční částka 26.07.2019
Darovací smlouva_movitá věc 26.07.2019
Darovací smlouva_nemovitá věc 26.07.2019

Purchase contract, donation agreement

Purchase-contract_property 26.07.2019
Purchase-contract_movable-item 16.01.2020
Donation-agreement_property 26.07.2019
Donation-agreement_movable-item 31.01.2019
Donation-agreement_financial-gift 19.03.2019

Smlouva licenční

Podlicenční smlouva 26.07.2019
Licenční smlouva školní dílo 26.07.2019
Licenční smlouva_MSMT_OPVK 26.07.2019
Licenční smlouva nakladatelská 26.07.2019
Liceční smlouva nakladatelská s příspěvkem ZČU na vydání díla 26.07.2019

Licence agreement

Sub-licence-agreement 26.07.2019
Publishing-licence-agreement 26.07.2019
Publishing-licence-agreement-with-a-UWB-contribution 26.07.2019
License-agreement_students-work 26.07.2019

Smlouva o spolupráci, smlouva o utajení

Smlouva o utajení 20.09.2019
Smlouva o spolupráci 26.07.2019
Smlouva o spolupráci_zahraniční neuniverzitní partner_čj 26.07.2019
Smlouva o spolupráci_mezi univerzitami_čj 26.07.2019
Smlouva o spolupráci_mezi univerzitami_aj 26.07.2019
Smlouva o spolupráci_zahraniční neuniverzitní partner _aj 26.07.2019

Agreement on cooperation, agreement on confidentiality

Agreement-on-cooperation 26.07.2019
Agreement-on-confidentiality 26.07.2019

Smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služeb

Smlouva-o-dilo_ZCU-objednatel 26.07.2019
Smlouva o dílo_ZČU objednatel_autorské dílo 26.07.2019
Smlouva o dílo_ZČU objednatel_VZMR 26.07.2019
Smlouva o dílo_ZČU zhotovitel_autorské dílo 26.07.2019
Smlouva o dílo_ZČU zhotovitel 26.07.2019
Smlouva o poskytnutí vzdělávacích služeb 26.07.2019

Contract for work, contract on provision of educational services

Contract-on-Provision-of-Educational-Services 01.02.2019
Contract-for-work_VZMR_UWB_customer 26.07.2019
Contract-for-work_UWB_customer_authors-work 31.01.2019
Contract-for-work_UWB_customer 26.07.2019
Contract-for-work_UWB_contractor_authors-work 31.01.2019
Contract-for-work_UWB_contractor 31.01.2019

Smlouva nájemní, smlouva o výpůjčce

Nájemní smlouva_prostor sloužící podnikání 26.07.2019
Smlouva o výpůjčce_nebytový prostor 26.07.2019
Smlouva o výpůjčce_nemovitá věc 26.07.2019
Smlouva o výpůjčce_movitá věc 26.07.2019
Nájemní smlouva_krátkodobý pronájem nebytového prostoru 26.07.2019
Nájemní smlouva_movitá věc 26.07.2019

Agreement on lease, loan agreement

Loan-agreement_property 31.01.2019
Loan-agreement_non-residential-space 31.01.2019
Loan-agreement_movable-item 31.01.2019
Agreement-on-the-lease_commercial-premises 31.01.2019
Agreement-on-short-term-lease_commercial-premises 26.07.2019
Agreement-on-lease_movable-item 31.01.2019

Patička