Přejít k obsahu

1) zpřehlednění vnitřní univerzitní legislativy - sloučení všech příloh do textace normy

Rádi bychom Vás informovali, že z důvodu zvýšení uživatelského komfortu pro zaměstnance univerzity Odbor právní-oddělení Legislativní sloučil v rámci systému vnitřní univerzitní legislativy veškeré normy s celo-univerzitní působností s jejich přílohami - nově tak postačí otevřít jediný dokument (ten již obsahuje jak samotnou textaci normy, tak i veškeré související přílohy).

V souvislosti s touto informací současně poznamenáváme, že je třeba u dodatkovaných (novelizovaných) norem otevírat odkaz ve sloupci nazvaném jako „Úplné znění v ČJ“ (třetí sloupec zleva), kde najdete vždy aktuální znění příslušné normy.

Pevně věříme, že Vám toto opatření usnadní orientaci ve vnitřní univerzitní legislativě.


2) zjednodušení vnitřní univerzitní legislativy - vložení hypertextových odkazů do normy na ostatní normy

Rádi bychom Vás informovali, že z důvodu zvýšení uživatelského komfortu pro zaměstnance univerzity Odbor právní-oddělení Legislativní vložil do každé normy s celo-univerzitní působností, která odkazovala na jinou vnitřní normu, hypertextový odkaz na příslušnou normu  - nově tak postačí v rámci textu normy jednou kliknout na modře zvýrazněný text (viz níže ukázka) a ten Vás již automaticky přesměruje na odkazovanou normu; nemusíte tak již vedle dohledávat příslušné normy.

Aktuality_ukazka

Pevně věříme, že Vám tato novinka usnadní orientaci ve vnitřní univerzitní legislativě.


3) změny v dodatkování norem - přehlednější orientace učiněných změn

Rádi bychom Vás informovali, že z důvodu zvýšení uživatelského komfortu pro zaměstnance univerzity Odbor právní-oddělení Legislativní změnil dodatkování (novelizování) norem s celo-univerzitní působností, kdy nově všechny změny učiněné v textaci normy přehledně uvidíte v úplném znění textu normy, a to stylem užívaným pro sledování změn v Microsoft Word. Onu novinku již můžete zaznamenat v rámci změn učiněných v Organizačním řádu ZČU (viz dodatek č. 2 této normy).

Pevně věříme, že Vám tato novinka usnadní orientaci ve vnitřní univerzitní legislativě.

Patička