Přejít k obsahu

1) Elektronický nástroj E-ZAK je nově i v anglické verzi

OPR/OVZ nově zajistilo i anglickou verzi elektronického nástroje pro veřejné zakázky, což by nyní mělo výrazněji zjednodušit podávání nabídek i pro zahraniční dodavatele.


2) Nákup dezinfekce v rámci epidemie

Pro prvotní rychlý nákup nezbytně nutné dezinfekce v rámci epidemie Covid 19 je nutné do SEZ zadat samostatné záměry.  Vlastní nákupy pak bude možné realizovat napřímo. Nelze tak využít obecného ID na úklidové prostředky. Další plánovatelné nákupy dezinfekce budou následně realizovány již opět přes DNS.


3) Nákup drobné audiovizuální techniky pro výuku a zkoušení v rámci epidemie

Pro rychlý nákup nezbytně nutné audiovizuální techniky pro zabezpečení online výuky či zkoušení studentů v rámci současného zákazu osobní výuky na univerzitě je možné využít nákupu napřímo. Pro takový nákup je nutné zadat samostatný záměr do SEZ s odůvodněním nákupu, počtu a typu zařízení. Vždy je nutné dodržení nákupu za cenu obvyklou. Další plánovatelné nákupy audiovizuální techniky budou následně realizovány již opět přes DNS.


4) zpřehlednění vnitřní univerzitní legislativy - sloučení všech příloh do textace normy

Rádi bychom Vás informovali, že z důvodu zvýšení uživatelského komfortu pro zaměstnance univerzity Odbor právní-oddělení Legislativní sloučil v rámci systému vnitřní univerzitní legislativy veškeré normy s celo-univerzitní působností s jejich přílohami - nově tak postačí otevřít jediný dokument (ten již obsahuje jak samotnou textaci normy, tak i veškeré související přílohy).

V souvislosti s touto informací současně poznamenáváme, že je třeba u dodatkovaných (novelizovaných) norem otevírat odkaz ve sloupci nazvaném jako „Úplné znění v ČJ“ (třetí sloupec zleva), kde najdete vždy aktuální znění příslušné normy.

Pevně věříme, že Vám toto opatření usnadní orientaci ve vnitřní univerzitní legislativě.


5) zjednodušení vnitřní univerzitní legislativy - vložení hypertextových odkazů do normy na ostatní normy

Rádi bychom Vás informovali, že z důvodu zvýšení uživatelského komfortu pro zaměstnance univerzity Odbor právní-oddělení Legislativní vložil do každé normy s celo-univerzitní působností, která odkazovala na jinou vnitřní normu, hypertextový odkaz na příslušnou normu  - nově tak postačí v rámci textu normy jednou kliknout na modře zvýrazněný text (viz níže ukázka) a ten Vás již automaticky přesměruje na odkazovanou normu; nemusíte tak již vedle dohledávat příslušné normy.

Aktuality_ukazka

Pevně věříme, že Vám tato novinka usnadní orientaci ve vnitřní univerzitní legislativě.


6) změny v dodatkování norem - přehlednější orientace učiněných změn

Rádi bychom Vás informovali, že z důvodu zvýšení uživatelského komfortu pro zaměstnance univerzity Odbor právní-oddělení Legislativní změnil dodatkování (novelizování) norem s celo-univerzitní působností, kdy nově všechny změny učiněné v textaci normy přehledně uvidíte v úplném znění textu normy, a to stylem užívaným pro sledování změn v Microsoft Word. Onu novinku již můžete zaznamenat v rámci změn učiněných v Organizačním řádu ZČU (viz dodatek č. 2 této normy).

Pevně věříme, že Vám tato novinka usnadní orientaci ve vnitřní univerzitní legislativě.

Patička