Přejít k obsahu

CESNET, zájmové sdružení právnických osobCESNET je sdružení vysokých škol a Akademie věd  České republiky (celkem 27 členů), které provozuje a rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání zahrnující počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště, prostředí pro spolupráci a nabízející širokou škálu služeb.

Důležitou složkou činnosti sdružení je výzkum a vývoje v relevantních oblastech, jehož výsledky uplatňuje při rozvoji e-infrastruktury.

Fond rozvoje CESNET, z.s.p.o. byl založen z prostředků získaných prodejem komerční sítě CESNET v roce 2000.
Z těchto finančních prostředků jsou podporovány rozvojové projekty členů sdružení.

O podporu lze žádat u výzkumných a vývojových projektů souvisejících s činností Sdružení v souladu se schválenou koncepcí Sdružení a podpory vzdělávání a také při zajišťování pracovních a studijních pobytů zaměstnanců členů Sdružení na předních světových pracovištích působících v odborné oblasti zájmů Sdružení.

K zabezpečení poslání Fondu rozvoje je ustavena Rada Fondu rozvoje, členové Rady jsou voleni valnou hromadou sdružení a valné hromadě sdružení také za svoji činnost odpovídají.

Činnost Rady Fondu rozvoje zabezpečuje Agentura Fondu rozvoje CESNET.

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlašuje podle čl. B, odst. 2 Řádu hospodaření Fondu rozvoje CESNET, z.s.p.o. výběrová řízení na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení.

22.12.2018 - CESNET z.s.p.o. vyhlásil první kolo výběrového řízení pro rok 2019. Text vyhlášení, podklady a informace potřebné k podání projektů naleznete ZDE. Uzávěrka univerzitních návrhů projektů je určena na 6.2.2019, nezapomeňte návrh projektu vložit do systému GAP.Administrátor: Jana Spěváčková, e-mail: spevik@rek.zcu.cz, tel.: 377 63 1035

 

 

 

 

Patička