Přejít k obsahu

Seznam publikací

 

Časopis Echo 

  • přináší informace o evropském výzumu a možnostech evropské výzkumné spolupráce, zejména v rámcových programech EU

 

Akce Marie Skłodowska-Curie v Horizontu 2020

  • aktualizovaná brožura, která umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Sklodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich ralizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví

 

Duševní vlastnictví v projektech Horizont 2020

  • brožura zabývající se základní problematickou duševního vlastnictví v projektech Horizont H2020, obsahuje také seznam příslušných dokumentů k této problematice, slovníček pojmů a používaných zkratek

 

Pravidla financování projektů H2020

  • brožura zabývající se obecně aplikovatelnými finančními pravidly v základních typech projektů H2020, inovačních akcích a koordinačních a podpůrných akcích

 

HORIZONT 2020 - stručně o programu

  • brožura o základní struktuře programu H2020 a jeho obecných rysech, finančních pravidlech či otevřeném přístupu k vědeckým informacím

 

Výkladový slovník vybraných pojmů programu H2020

  • průběžná verze terminologického slovníku k programu H2020

 

Etika v projektech H2020

  • brožura věnovaná etickým otázkám, které se v různé míře dotýkají všech oblastí výzkumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patička