Přejít k obsahu

VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ A EXPERTŮ PRO HODNOCENÍ H2020

 

BŘEZEN 2019: Evropská komise hledá experty pro hodnocení projektů H2020

Evropská komise hledá hodnotitele projektů Horizont 2020. Výraznější zastoupení výzkumníků ze ZČU mezi experty - hodnotiteli může posílit roli ZČU v podávání projektů a především může přinést množství interních a praktických informací ohledně procesu hodnocení žádostí o projekty ZČU. Více informací naleznete ZDE.

ŘÍJEN 2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.

DUBEN 2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.

BŘEZEN 2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.

ÚNOR 2016: Možnost reakce na žádosti o vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných návrhů projektů výzev programu H2020, které jsou v přiloženém dokumentu.

 

CZELO

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation - CZELO), zřízená v Bruselu za účelem podpory českých výzkumníků při zapojování do mezinárodních výzkumných projektů a evropské výzkumné spolupráce. CZELO je financováno z programu EUPRO II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jako projekt je realizováno Technologickým centrem AV ČR (TC AV ČR). Všechny služby kanceláře jsou poskytovány zdarma.

Kancelář CZELO poskytuje aktuální informace o evropském výzkumu a příležitostech zapojení do mezinárodní výzkumné spolupráce. Tyto informace jsou jak formálního (oficiálního) rázu, tak i neformálního - umožňují zájemcům připravit se v předstihu na vývoj programů, který ještě není obecně známý.

Kancelář CZELO svými aktivitami usiluje o prezentaci a propagaci výsledků českého výzkumu v zahraničí.

V rámci působení CZELO v Bruselu se jedná zejména o tyto aktivity:

  • organizace větších či menších akcí určených pro partnerské kanceláře, zástupce evropských institucí a jiných organizací sídlících v Belgii
  • zajišťování prezentačních stánků na relevantních akcích a šíření materiálů propagujících český výzkum
  • příprava větších akcí (konferencí), do kterých zapojuje české účastníky a propaguje český výzkum pomocí informačních materiálů
  • pravidelná spolupráce s kolegy ze zahraničních kanceláří, stálým zastoupením ČR při EU, sekretariátem programu EUREKA, Evropskou komisí, Českou podnikatelskou reprezentací při EU (CEBRE) a zastoupeními regionů ČR v Bruselu
  • prosazování českých řečníků na mezinárodní akce v oblasti VaVaI
  • logistická podpora a asistence při konání projektových schůzek v Bruselu

CZELO brožura

Newsletter CZELO

Patička