Přejít k obsahu

INTERREG: Evropská územní spolupráce (EÚS), pro období 2014-2020

 

Evropská uzemní spolupráce, tzv. INTERREG, je jedním ze dvou cílů politiky soudržnosti a poskytuje rámec pro provádění společných akcí a výměnu politik mezi národními, regionálními a místními aktéry z různých členských států EU i mimo ni. Hlavním účelem programů evropské územní spolupráce je podporovat harmonický ekonomický, sociální a územní rozvoj EU jako celku. Pro tyto programy je vždy nutná účast dvou nebo více partnerských zemí a cílem je řešení společných problémů dohromady a hledání společných řešení.

 

Programy EÚS jsou rozděleny podle svého zaměření do tří částí: na spolupráci přeshraniční, nadnárodní a meziregionální, přičemž nejvíce finančních prostředků je určeno na přeshraniční spolupráci. Viz zde.

Část A – přeshraniční spolupráce – Hlavním cílem je podporovat přeshraniční spolupráci mezi  hraničními regiony a sousedícími regiony v jiném členském státě. Pro Českou republiku tak existují programy pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem.

Část B – nadnárodní spolupráce – Hlavním cílem je podporovat nadnárodní spolupráci mezi skupinou regionů, které jsou ovlivněné stejnými geografickými podmínkami. Českou republiku zahrnují dva programy nadnárodní spolupráce: Interreg Central Europe a Interreg Danube.

Část C – meziregionální spolupráce – Hlavním cílem je podporovat meziregionální spolupráci mezi regiony napříč EU i mimo EU zejména v oblasti  spolupráce institucí. Českou republiku zahrnují 4 programy meziregionální spolupráce: INTERREG EUROPE, URBACT III, ESPON 2020 a INTERACT III.

 

V programech EÚS lze získat dotaci zejména na územní plánování a regionální rozvoj, šíření znalostí a zkušeností, podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, posílení využívání obnovitelných a udržitelných zdrojů energie, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí.

Na území ČR jsou tyto programy koordinovány Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR).

Více informací lze nalézt na webových stránkách jednotlivých programů.

 

Administrátor (přeshraniční projekty): Mgr. Martina Navrátilová, email: mnavrati@rek.zcu.cz, tel.: 377 63 1094

Administrátor (národní a meziregionální projekty): Ing. Martina Landrgottová, MBA, email: mland@rek.zcu.cz, tel.: 377 63 1089

 

 

Patička