Přejít k obsahu

NAKI II

PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022 (NAKI II)

Vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky

 

Program je přístupný všem uchazečům, kteří splňují podmínky programu. Uchazečem, resp. příjemcem podpory z Programu na projekt podle zákona č. 130/2002 Sb. a Rámce, i spoluuchazečem (resp. dalším účastníkem) projektu mohou být výlučně výzkumné organizace – právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle Rámce a které řeší projekt samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími účastníky, také výzkumnými organizacemi.

Veškeré další informace o cílech a struktuře vyhlašovaného programu o podmínkách předkládání návrhů programových projektů jsou uvedeny ve schváleném programu a v zadávací dokumentaci, která je zájemcům k dispozici zde.

Jednotlivé výzvy jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách Projektového centra ZČU a ve vyhlášených programech databáze GaP.

 

Administrátor: Bc. Markéta Tobolová, e-mail: mtobolov@rek.zcu.cz, tel.: 377 63 1048

 

Patička