Přejít k obsahu

Vyhlášení dotačního programu "PODPORA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN v roce 2018"

MŠMT vyhlásilo dotační program "Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018" na období od 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018.

TEMATICKÉ OKRUHY:

  • Tematický okruh A - podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin
  • Tematický okruh B - podpora aktivit národnostních menšin

Žádat mohou pouze právnické osoby např. VŠ, které vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin. Tuto činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy.)

Další informace a soubory pro podání návrhu projektu do dotačním programu naleznete na internetových stránkách.

Návrhy projektů předkládejte do PC, pí. Spěváčkové nejpozději do 27. 10. 2017.
Žádosti o dotace na rok 2018 je nutné předat na MŠMT nejpozději do 6. 11. 2017 do 15:00 hodin v jednom tištěném a jednom elektronickém vyhotovení.

 

Vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podpora je cílena na vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy, a programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházející z odlišného jazykového a kulturního prostředí. Podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže směřuje k posilování vědomí obecné lidské sounáležitosti, k výchově v demokratickém občanství, poznávání historie a kultury jiných  národů, ke vzájemné toleranci a proti rasismu a xenofobii. Podpora směřuje k posílení občanského vzdělávání a rozvoje výukových materiálů s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století.  Pro rok 2017 je tematické zaměření Programu vymezeno následujícími moduly: Modul A  - podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin Modul B – podpora multikulturní výchovy

Modul C – podpora občanského vzdělávání a rozvoje výukových materiálů s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století


Veškeré další informace o podmínkách předkládání návrhů projektů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a k dispozici je také formulář pro podání žádosti zde.

Žádosti o podporu jsou příjímány nejpozději do 10. 1. 2017. 

 

 

Administrátor: Jana Spěváčková, e-mail: spevik@rek.zcu.cz, tel.: 377 63 1035

Patička