Přejít k obsahu

 

CEEPUS III

 • je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit
 • bližšší informace naleznete zde
 • administrátor: Mgr. Petr Šimon

 

AKTION - podpora česko-rakouské spolupráce

 • program MŠMT
 • cílem aktivity je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků (projektová podpora) či studentů (stipendia)
 • financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí - bližší informace zde 
 • administrátor: Mgr. Martina Navrátilová

 

Česko-bavorské výzkumné projekty 2018-2020

   • bilaterální program MŠMT
   • vyhlášena výzva k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020 – blížší informace zde
   • deadline 31.8.2017
   • záměrem této společné výzvy je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Bavorska a Česka a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání společných žádostí o granty na bilaterální projekty.
   • výzva je otevřena pro všechny vědecké obory, obzvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a věd o materiálech.
   • žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska. Žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR, žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA.
     

Informace a formuláře pro žadatele z ČR jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT.

Informace a formulář pro žadatele z Bavorska jsou k dispozici na webových stránkách BTHA.

 

Kontaktní osoby pro Vaše dotazy (v českém, německém nebo anglickém jazyce):

Radka Bonacková, Projektmanagerin, BTHA

Stephanie Zechmair, Sekretariat, BTHA

Universitätsstr. 31, 93053 Regensburg, Tel. (0049) 0941/943 – 5315, email sekretariat@btha.de

www.btha.de

 

Patička