Přejít k obsahu

PODPORA "de minimis"

V případě, že jsou poskytovány veřejné prostředky soukromému sektoru, jedná se o tzv. veřejnou podporu. Veřejná podpora je zakázána, s výjimkou tzv. veřejné podpory malého rozsahu (“de minimis”), o kterou se jedná v případě, že poskytnuté prostředky nepřevýší v posledních třech letech (rok běžící a dva roky zpátky) částku 200.000 EUR. V případech některých poskytovatelů či vybraných programů jsou prostředky poskytovány výhradně formou podpory “de minimis” – není podstatné komu jsou poskytovány, ale na jaký účel jsou poskytovány.

 

Znaky veřejné podpory

O veřejnou podporu se jedná, pouze jsou-li současně splněny následující 4 znaky veřejné podpory:

Podpora je poskytnuta z veřejných prostředků.

Poskytnutím podpory dochází ke zvýhodnění určitého podnikání nebo určitého odvětví výroby.

Poskytnutím podpory dochází k narušení či potenciálnímu ohrožení hospodářské soutěže.

Podpora ovlivní obchod mezi členskými státy (tzv. přeshraniční efekt podpory).

 

Podrobné vysvětlení jednotlivých znaků naleznete zde.

 

Aktuální stav čerpání podpory

 

Západočeská univerzita v Plzni ve sledovaném období tří let (aktuální rok a dva roky jemu předcházející) čerpala podporu malého rozsahu, tzv. podporu v režimu „de minimis“ v objemu, který je uveden níže:

 

Podpora poskytnutá dle nařízení Komise (ES) č. Datum poskytnutí podpory de minimis Poskytovatel podpory Výše obdržené podpory v Kč Výše obdržené podpory v €*
(ES) č. 1998/2006 21. 3. 2016 Statutární město Plzeň

475 118,07

(27,035 Kč/EUR)

17 574,18
(ES) č. 1998/2006 15. 6. 2016 Ministerstvo vnitra

306 908,00

(27,028 Kč/EUR)

11 355,04
(ES) č. 1998/2006 15. 6. 2016 Ministerstvo vnitra

124 546,00

(27,028 Kč/EUR)

4 608,19
(ES) č. 1998/2006 31. 8. 2016 Statutární město Plzeň

3 729 588,00

(27,026 Kč/EUR)

138 000,00
(ES) č. 1998/2006 29. 6. 2017 Statutární město Plzeň

263 000,00

(26,300 Kč/EUR)

10 000,00
(ES) č. 1998/2006 29. 6. 2017 VZP

1 210,00

(25,668 Kč/EUR)

47,14
CELKEM KE DNI 17.1. 2018   4 900 370,07 Kč
181 584,55 EUR

 

Z důvodu omezení, které stanovuje legislativa EU na max. 200 000 EUR v průběhu tří let, je proto možné v roce 2017 přijmout další podporu v tomto režimu do výše 2 000 EUR. Aktuální výši podpory, která byla ZČU v režimu „de minimis“ poskytnuta, je možné ověřit také na stránkách Registru de minimis.

  

Podpora de minimis je až do konce roku 2021 vyčerpána. V případě zájmu o její čepraní v následujícím období bude Váš požadavek posouzen vedením ZČU. Požadavek zašlete Lucii Čulíkové.

 

* K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu poskytnutí podpory de minimis.

Patička