Přejít k obsahu

Mezinárodní visegrádský fond

 

Malé granty (Small Grants): podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu);

Standardní granty (Standard Grants): podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 ve stejných oblastech jako v případě malých grantů, ale na jeden projekt se přiděluje částka vyšší než 6 000 EUR a doba realizace projektu je 12 měsíců (finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 80 % celkových nákladů na realizaci projektu);

Visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grant):

 • má podpořit vytváření kurzů nebo studijních programů zaměřených na problematiku, která se úzce dotýká zemí Visegrádské skupiny;

 • částka přidělená projektu je cca 10 000 EUR na vytvoření kurzu a 40 000 EUR na vytvoření studijního programu.

Visegrádský strategický program (Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants):

 • podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny;

 • projekty musí být zaměřeny na priority stanovené pro příslušný rok;

 • granty se poskytují na dobu maximálně 3 let (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 40 000 EUR); finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu;

Visegrádské konference na podporu strategického programu (Visegrad Strategic Conferences) - grant, který byl zřízen v roce 2014 jako podprogram Visegrádského strategického programu na podporu konferencí strategického regionálního významu.

Visegrad + - tzv. flexibilní fond je grantový program vytvořený pro zajištění administrativy a financování projektů, které přispívají k transformaci ve vybraných zemích a regionech nečlenských států EU ve východní Evropě a jižním Kavkazu (v zemích zahrnutých do programu EU „Východní partnerství") a západního Balkánu.

Visegrádská stipendia: Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže).

 • tzv. in-coming scholarships, jež se poskytují uchazečům z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Kosova, Makedonie/FYROM, Moldavska, Černé Hory, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny a umožňují studium v některé ze zemí V4;

 • tzv. intra-visegrad scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé další zemi V4;

 • tzv. out-going scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé z těchto zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a Ukrajina. Stejná pravidla platí i na univerzitách v Kosovu.

Granty pro umělce – Visegrad Artist Residency Program (VARP) - Program stipendijních pobytů umělců ze zemí V4 byl založen v roce 2006 a během následujících let se rozdělil do několika podprogramů:

 • VARP—Visual&Sound Arts (mobilita jednotlivců v rámci V4);

 • VARP—Performing Arts (program umožňující mobilitu jednotlivců i souborů); 

 • VARP in New York (stáže umělců v Brooklynu, New York);

 • Visegrad Literary Residency Program (stáže jednotlivců v rámci V4).

 

Návrh projektu

Aplikace - Návrhy projektů jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím systému on-line žádostí fondu, který se otevírá 30 dní před každým termínem.

Termíny - Návrhy na Visegrádské granty, Visegrad + granty nebo Visegrádské strategické granty jsou pravidelně přijímány třikrát ročně vždy do 1. února, 1. června a 1. října. Žádost musí být předložena 12:00 hod k danému termínu.


timeline

 

Více informací zde: https://www.visegradfund.org/

 

Administrátor PC:  Mgr. Veronika Menšíková (mensikov@rek.zcu.cz, 37763 1248)

Patička