Přejít k obsahu

MOTIVAČNÍ SYSTÉM ZČU v roce 2019

 

Motivační systém, část Smluvní výzkum pro rok 2019, podporuje získávání zakázek smluvního výzkumu. Základní podmínkou pro získání podpory je úspěšné ukončení zakázky smluvního výzkumu uskutečněné podle směrnice o doplňkové činnosti (činnost 9011). Podpora komponenty SMLUVNÍ VÝZKUM je popsána v části VI. čl. 20 směrnice rektora č. 3R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část SMLUVNÍ VÝZKUM v roce 2019 

 

Pro rok 2019 byla na podporu motivačního systému ZČU – část Smluvní výzkum vyčleněna částka ve výši 500.000 Kč. Základní podmínkou pro získání podpory je úspěšné ukončení zakázky SV uskutečněné podle směrnice o doplňkové činnosti (činnost 9011).

Data ke zpracování jsou vygenerována z IS MAGION ve spolupráci s ekonomickým oddělením. Sběr dat probíhá za období prosinec 2018 až květen 2019 a červen až listopad 2019.

Za první sledované období byla částka vyplacena 93 osobám v celkové výši 148 727 Kč, částka zahrnuje odvody zaměstnavatele v zákonné výši.

Kontaktní osoba:

Mgr. Veronika Čiháková

Odbor Transfer a smluvní výzkum

tel.: 377 63 1067

email: cihakov@rek.zcu.cz

Patička