Přejít k obsahu

Grantová podpora aktivit studentů 2019

Grantová podpora aktivit studentů (GRAS) finančně podporuje vzdělávací aktivity studentů, mezinárodní mobility, reprezentaci ZČU v oblasti kultury, sportu či sociální oblasti. Dále podporuje aktivity ke zkvalitnění studentského života na ZČU a propagaci dobrého jména ZČU v ČR i zahraničí.

Nová směrnice

Grantová podpora aktivit studentů je upravena směrnicí rektora č. 1R/2019.

 

Návrhy projektů se podávají prostřednictvím OBD: https://obd.zcu.cz/. Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno. Zobrazí se nástěnka OBD, v horní části vyberete možnost IGA  > Soutěže  > Nový projekt  > GRAS 2019.

 

Návrhy projektů je možno podávat: do 15. 2., 15. 4., 15. 6. a do 15. 10. 2019.
Návrhy na proplácení stipendií předkládejte nejpozději do 25. 10. 2019.

 

K 31. 5. 2019 bylo schváleno 14 projektů, které byly podpořeny 478.251,84 Kč z rezervy rektora a 412.055,00 Kč z prostředků na úhradu stipendií. Zbývá tedy rozdělit 21.748,16 Kč na věcné náklady a 87.945,00 Kč na stipendia.

 

Návody: Podání projektu GRAS | ZZ projektu GRAS

Upozornění pro řešitele:

- K projektům přikládejte jako přílohu celkové rozpočty projektu se specifikováním všech    finančních zdrojů a s procentuálním vyjádřením podpory požadované z GRAS.
- V případě žádosti o stipendia dokládejte k návrhu projektu kompletní jmenný seznam jednotlivých členů týmu s upřesněním jejich participace na projektu.
- U podávaných projektů dodržujte náležitou jazykovou úroveň (gramatika, slovosled, formulace atd.).
- Měřitelné výstupy vyjadřuje přesně a závazně (zcela nevhodné jsou formulace typu: bylo by úspěchem zvýšit počet lajků; chceme více lidí v publiku, odhadovaná návštěvnost je atd.). Měřitelné výstupy a jejich dodržení budou zohledňovány při závěrečném hodnocení projektu!

- Objednávky – stačí zaslat e-mailem administrátorce projektu. Své požadavky co nejvíce konkretizujte, tj. přesné množství, doby trvání, začátek a místo akce, ceny s DPH i bez DPH, údaje o dodavateli atd. V případě jakýchkoliv nejasností prosím kontaktujte administrátorku.

 

Přehled schválených projektů GRAS 2019

 

Administrátor

Ing. Mgr. Jiřina Pešková
jpesko@rek.zcu.cz
tel. 377 631 089

Grantová komise GRAS

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D. (předsedkyně) - prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost
Mgr. Lenka Caisová, Ph.D. - manažerka pro studentské organizace
Ing. Petr Řezáček, Ph.D. - akademický pracovník navržený AS ZČU
Bc. Zdeněk Rod - student navržený studentskou komorou AS ZČU
Ing. Tomáš Ausberger - student navržený studentskou komorou AS ZČU

 

Závěry z 87. jednání komise

Závěry z 88. jednání komise

Závěry z 89. jednání komise

Patička