Přejít k obsahu

Výzvy


 

Květen 2020


 

22. 5. 2020 - V programu HORIZONT 2020 byla zveřejněna druhá koronavirová výzva k předkládání návrhů projektů - H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2. Uzávěrka je 11. 6. 2020.

Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Brunátová


 

20. 5. 2020 - Vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 20. května ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život, podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu

Univerzitní deadline pro kontrolu návrhu projektu je určen na 13.7.2020 ve  12:00 hodin.
Univerzitní deadline pro odeslání potvrzení podání návrhu projektu  končí dnem 21.7.2020 v 10:00 hodin. 
Termín poskytovatele pro odeslání návrhů projektů je 22.7.2020 v 16:30 hodin.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

19. 5. 2020 - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 7. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma „ICT for Resilient, Safe and Secure Society“. 7. společná výzva v roce 2020 vychází z celosvětové potřeby prozkoumat nové, inovativní a vylepšené způsoby v oblasti informačních a komunikačních technologií při řešení různých rizik a hrozeb, které existují na křižovatce kyberprostoru a fyzického prostoru, aby přispěly k cíli budování bezpečné společnosti odolné vůči rizikům a hrozbám. Uzávěrka je 17. 7. 2020. Interní termín pro předkládání návrhů je 9. 7. 2020.

Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Brunátová


 

13. 5. 2020 - Vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 13. května 2020 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2.
Hlavním cílem tohoto programu je zvýšit množství konkrétních výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu a to pomocí podpory společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní, zlepšení přenosu mezinárodních znalostí, dobré praxe a know-how a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z 11 uvedených lokalit obsažených ve vyhlášení.

Univerzitní deadline pro kontrolu návrhu projektu je určen na 8.7.2020 ve  12:00 hodin.
Univerzitní deadline pro odeslání potvrzení podání návrhu projektu  končí dnem 14.7.2020 v 10:00 hodin. 
Termín poskytovatele pro odeslání návrhů projektů je 15.7.2020 v 16:30 hodin.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

7. 5. 2020 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu "NRP 78 „Covid-19" k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19.  Více informací ZDE. Návrhy dvouletých projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu. Výzva je švýcarskou agenturou SNSF rozdělena do čtyř tematických celků:

 • Basic aspects of SARS-CoV-2 biology, pathogenicity and immunogenicity
 • New approaches in COVID-19 epidemiology and disease prevention
 • COVID-19 vaccine, drug development and diagnostics
 • Clinical COVID-19 research and therapeutic interventions

Návrhy projektu lze podávat kdykoliv až do 25. května 2020 dle pravidel švýcarské agentury SNSF, která jsou k dispozici zde.

V případě zájmu o podání tohoto typu projektu prosím kontaktujte administrátora PC.

Administrátor PC - Veronika Menšíková


 

7. 5. 2020 - Výzva k předkládání žádostí: Visegrad / Visegrad + / Strategic Grants

IVF vypisuje v roce 2020 druhou výzvu k předkládání žádostí o Visegrad, Visegrad + a strategické granty.

Návrhy projektů, jejichž cílem je sdílení vědomostí, posílení inovací a podpora spolupráce ve Visegrádském regionu a v zemích západního Balkánu se zasílají on-line prostřednictvím http://my.visegradfund.org/Account/Login. On-line aplikace pro vyplňování žádostí byla otevřena 1. května 2019, uzávěrka žádostí je stanovena na 1. června 2019 ve 12 hodin. Vedle pravidelných oblastí podpory jsou vítány inovativní nápady v souvislosti s řešením důsledků pandemie Covid-19. Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Veronika Menšíková


 

Duben 2020


 

30. 4. 2020 - Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. dubna 2020 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. dubna 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 24. června 2020 v níže uvedené hodiny.

Více informací zde.

Administrátor PC - Martina Palečková


 

29. 4. 2020 - Vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu ÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 29. dubna 2020 čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Podrobné informace k vyhlášení 4. VS Programu ÉTA: ZDE.

Univerzitní deadline pro kontrolu projektů je určen na 4. 6. 2020, univerzitní deadline pro odeslání návrhů projektů je určen na 12. 6. 2020.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

30. 4. 2020 - Společný podnik EuroHPC (European High-Performance Computing Joint Undertaking) vyhlásil v souladu se svým pracovním programem na rok 2020 novou sérii výzev pro předkládání návrhů projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích s cílem posilování výzkumných a inovačních kompetencí evropských výzkumných organizací a průmyslových podniků působících v oblasti vysoce výkonných výpočetních systémů, resp. superpočítání.

Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Brunátová


 

22. 4. 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo formulář žádosti o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky na rok 2020, který mohou veřejné vysoké školy předkládat v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku a dotací MŠMT na rok 2020.

Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Brunátová


 

 17. 4. 2020 - Výzva na projekty v oblasti Robotika - transfer technologií

Projekt DIH-HERO (Digital Innovation Hub Healthcare Robotics) vyhlásil výzvu "The Technology Transfer Experiment" na podporu transferu technologií pro projekty v následujících oblastech:
Diagnostic Robotics
Interventional Robotics
Rehabilitation Robotics
Robotics supporting Patients
Robotics supporting Healthcare Professionals

Uzávěrka výzvy je 15. června 2020.

Více informací najdete na webu projektu.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

17. 4. 2020 - H2020 Výzva projektu The European Language Grid

Projekt ELG (European Language Grid) zaměřený na budování cloudové platformy pro jazykové technologie v Evropě má 30. dubna uzávěrku výzvy, v níž mohou žadatelé získat podporu ve výši až 100 000 €. Další výzva bude otevřena v září 2020. Součástí konsorcia je i tým z Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty. Vítány jsou nově i projektové návrhy cílené na jazykové technologie nápomocné v boji s COVID. Více informací včetně FAQ najdete na webu projektu.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

14. 4. 2020 - Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu Urgent Funding SARS-CoV-2

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Více informací ZDE.

Od 23.4. 2020 je nově možné podávat projekty i s partnerem Provincial administration of South Tyrol/Alto Adige (Itálie, Jižní Tyrolsko).

Celé znění výzvy najdete zde.

Návrhy projektu lze podávat kdykoliv až do 30. září 2020 do 14:00 SEČ dle pravidel rakouské agentury FWF, která jsou k dispozici ZDE.

V případě zájmu o podání projektu prosím kontaktujte administrátora PC.

Administrátor PC - Veronika Menšíková


 

8. 4. 2020 - Vyhlášení 2. veřejné soutěže Doprava 2020+

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila dne 8. dubna 2020 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti doprava - DOPRAVA 2020+.

Podrobné informace k o vyhlášení 2.VS Programu Doprava 2020+: ZDE

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy ČR posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství (na stránkách ZDE) na e-mailovou adresu doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 20. května 2020. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektům, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany Ministerstva dopravy.
Jedná se především o výsledky druhu Hneleg, Hkonc, NmetS, NmetC.

Univerzitní deadline pro kontrolu projektů je určen na 29. 6. 2020, univerzitní deadline pro odeslání návrhů projektů je určen na 9. 6. 2020.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

2. 4. 2020 - Dne 31. března 2020 byla MŠMT vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování „Kulturní dědictví a globální změny“ (JPICH) s názvem „Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies“. Termín pro předložení návrhů projektů je stanovený na 22. září 2020 do 14:00. Interní termín pro předkládání návrhů je stanoven na 14. září 2020.

Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Brunátová


 

1. 4. 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2021 - 2022.

Cílem této výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Maximální výše podpory činí 200.000 Kč/rok, tj. 400.000 Kč na celou dobu řešení.

Termín pro předkládání návrhů projektů: 2. 4. 2020 - 1. 6. 2020.

Interní termín pro předkládání návrhů projektů: 22. 5. 2020.

Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková


 

1. 4. 2020 - Mimořádná výzva CEI

Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative, CEI), která je sdružením pro regionální přeshraniční spolupráce zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, vyhlásila mimořádnou výzvu k předkládání návrhů projektů v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19.

Výzva se zaměřuje na následující oblasti intervence:

 • Zdravotní péče a telemedicína
 • Vzdělávání a e-learning/distanční vzdělávání
 • Podpora nejmenších, malých a středních podniků

Více informací naleznete ZDE.

Kontaktní osoba na PC - Mgr. Dagmar Vokounová Franzeová, Ph.D.


 

Březen 2020


 

27. 3. 2020 - 3. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU TREND

Oznámení termínu vyhlášení 3. veřejné soutěže v Programu TREND, podprogramu 1 – “Technologičtí lídři” a předběžných parametrů 

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, jejíž vyhlášení se plánuje na 29. dubna 2020

Podrobnější informace najdete ZDE.

Třetí veřejná soutěž vyhlášená v podprogramu 1 – Technologičtí lídři se liší od první veřejné soutěže, která byla též vyhlášena v podprogramu 1, v několika klíčových parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Tabulka s předběžnými parametry 3. veřejné soutěže Programu TREND k nahlédnutí ZDE.

Administrátor PC - Martina Palečková


 

26. 3. 2020 - Grantová agentura ČR - soutěže s počátkem řešení v roce 2021
V souvislosti s šířením epidemie koronaviru na území České republiky a vyhlášením nouzového stavu byla narušena příprava návrhů projektů v původně vyhlášených soutěžích na rok 2021 . V důsledku toho byly původně vyhlášené soutěže zrušené a následně vyhlášené soutěže nové s termínem podávání návrhů projektů do 4. 5. 2020. Více informací ZDE, platná vyhlášení naleznete ZDE.

Univerzitní termín pro zaslání návrhů projektů ("draft") ke kontrole je posunut na 24. 4. 2020. U návrhů zaslaných po tomto termínu nelze zaručit dostatečnou formální kontrolu ze strany Projektového centra.

Zkontrolované finální návrhy ("final") projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 30. 4. 2020.

U LA grantů platí termíny uvedené ZDE.

V případě dotazů kontaktujte administrátora PC.

Administrátor PC - Veronika Menšíková


 

25. 3. 2020 - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu VI. programu podpory Partnerství znalostního transferu VI. Vyhlášení výzvy 25. 3. 2020. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 4. 2020.  Ukončení příjmu žádostí 10. 9. 2020. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková


 

25. 3. 2020 - Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny (dále jen „MESU“) vyhlásilo jednostrannou výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022. 

Termín pro podávání společných návrhů projektů (podává pouze ukrajinská strana na základě dohody s českým partnerem):
25. 3. 2020 – 25. 5. 2020, 17.00 CET.

Do výzvy lze podat návrhy se zaměřením do následujících vědních oblastí:

Informační technologie
Energetika
Ekologie a racionální využívání přírodních zdrojů
Biotechnologie, nové terapeutické metody, prevence nemocí
Nové látky a materiály
Aktuální zaměření ve strojírenství
Sociální vědy, humanitní vědy a vědy o umění

Úhrada nákladů se vztahuje na cestovní a pobytové náklady, kdy vysílající strana hradí úspěšným uchazečům veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), vč. nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Více informací naleznete ZDE.

Často kladené dotazy naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková


 

19. 3. 2020 - Řídicí orgán OP VVV dne 19. 3. 2020 zveřejnil a vyhlásil v prioritní ose 2 OP VVV výzvu č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV. 

Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v „no-money“ seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships.

Omezení výzvy:
Žadatel musí mít sídlo na území ČR.
Každý subjekt může z této výzvy získat pouze jednu podporu zaměřenou na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím mezinárodních mobilit výzkumných, pracovníků. Řízení poskytovatel povede ve věci první podané žádosti žadatele, řízení o dalších žádostech v pořadí poskytovatel zastaví pro bezpředmětnost žádostí. Další řízení o poskytnutí podpory může být vedeno s jedním žadatelem po vyřazení první žádosti z procesu schvalování.

Datum zahájení příjmu žádostí: 19. 3. 2020 od 10 hodin

Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020 do 14 hodin

Interní termín pro odevzdání žádostí: 20. 8. 2020

Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková


 

19. 3. 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo přehled výzev členských států EU a přidružených zemí na výzkum v oblasti COVID-19. Jedná se o výzvy, kterých se můžou účastnit i české subjekty. Bližší informace zde.

Administrátorka PC - Jana Brunátová


 

17. 3. 2020 - Evropská komise vyhlásila výzvu pro příjímání žádostí o grant na technologie a řešení, které by mohly pomoci v boji s pandemií koronaviru. Jde o výzvu Evropské inovační rady (EIC) pro malé a střední firmy a startupy a je otevřená i pro nemedicínská řešení, která pomohou například s monitoringem, organizací a podobně.

Žádosti je třeba předložit do středy 18. března 2020 17:00. Přihláška není složitá. Ministerstvo průmyslu a obchodu s CzechInvestem zajistily kapacitu pro konzultaci/pomoc s přihláškou a komunikují napřímo se zadavateli v Bruselu pro případné dotazy a upřesnění. Komise vyčlenila na tuto výzvu 164 milionů eur.

V případě zájmu se prosím obraťte přímo na Jana Kleslu z MPO - klesla@mpo.cz, 773 105 894.

Informace k výzvě najdete na stránkách Evropské komise ZDE.

Administrátor PC - Jana Brunátová


 

17. 3. 2020 - Dům zahraničních služeb zveřejnil informaci o prodloužení termínu podávání projektů do programu Erasmus+ Strategická partnerství do 23. 4. 2020.

Bližší informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Martina Landrgottová


 

16. 3. 2020 - Harmonogram veřejných soutěží TA ČR na rok 2020 (aktualizovaný)

Technologická agentura ČR zveřejnila na svých stránkách aktualizovaný Harmonogram veřejných soutěží na rok 2020 - ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

11. 3. 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko - francouzských projektů s dobou řešení 2021 - 2022.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Maximální výše podpory činí 78.000 Kč/rok, tj. 156.000 Kč na celou dobu řešení.

Termín pro předkládání návrhů projektů: 11. 3. 2020 - 30. 6. 2020.

Interní termín pro předkládání návrhů projektů: 22. 6. 2020.

Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková


 

3. 3. 2020 - Výzva roku 2020 JU Bio-based Industries zveřejněna

Konsorcium JU Bio-based Industries zveřejnilo výzvu roku 2020 společně s pracovním programem (Annual Work Programme) se zněním témat a strukturou předpokládaného rozpočtu ve výši 87 mil. €.

Termíny: otevření výzvy 15. dubna 2020, uzávěrka jednokolové výzvy 3. září 2020.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

2. 3. 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko - rakouských projektů v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2021 - 2022.

Cílem této výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu je titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent.

Maximální výše podpory činí 100.000 Kč/rok, tj. 200.000 Kč na celou dobu řešení.

Termín pro předkládání návrhů projektů: 2. 3. 2020 - 5. 6. 2020 (původní termín 15. 5. byl MŠMT z důvodu mimořádné situace prodloužen).

Interní termín pro předkládání návrhů projektů: 28. 5. 2020.

Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková


 

Únor 2020

 

24. 2. 2020 - Grantová agentura České republiky vyhlásila veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích s počátkem řešení v roce 2021 na podporu:

- standardních grantových projektů, bližší informace ZDE.
- mezinárodních grantových projektů ve spolupráci s:
  Deutsche Forschungsgemainschaft (DFG)
  Ministry of Science and Technology (MOST)
  National Research Foundation of Korea (NRF)
  Russian Foundation for Basic Research (RFBR)
  Säo Paulo Research Foundation (FAPESP), bližší informace ZDE.
- grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO, bližší informace ZDE.
- grantových projektů JUNIOR STAR, bližší informace ZDE.

Návrhy projektů jsou přijímány prostřednictvím aplikace GRIS od 22. 2. 2020 do 7. 4. 2020.

Univerzitní termín pro zaslání návrhů projektů ("draft") ke kontrole je stanoven na 31. 3. 2020 do 9.00 hod. U návrhů zaslaných po tomto termínu nelze zaručit dostatečnou formální kontrolu ze strany Projektového centra.

Zkontrolované finální návrhy ("final") projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 6. 4. 2020 do 9.00 hod.

V případě dotazů kontaktujte administrátora PC. Osobní schůzky ohledně konzultace návrhů projektů budou přijímány po předchozí domluvě nejpozději v týdnu 23. - 27. 3. 2020.

Administrátor PC - Veronika Menšíková


 

24. 2. 2020 - Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021.

V rámci iniciativy CEUS je možné podat bilaterální i trilaterální projekty. Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky odpodstatněné spolupráce mezi týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena.
V letošním roce je nově možnost podat projekt u GA ČR, která vystupuje poprvé jako Lead Agency.

V případě dotazů kontaktujte administrátora PC, další informace jsou k dispozici také ZDE.

Návrhy projektů jsou přijímány prostřednictvím aplikace GRIS od 22. 2. 2020 do 7. 4. 2020.

Univerzitní termín pro zaslání návrhů projektů ("draft") ke kontrole je stanoven na 31. 3. 2020 do 9.00 hod. U návrhů zaslaných po tomto termínu nelze zaručit dostatečnou formální kontrolu ze strany Projektového centra.

Zkontrolované finální návrhy ("final") projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 6. 4. 2020 do 9.00 hod.

Administrátor PC - Veronika Menšíková


 

19. 2. 2020 - 2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU TREND, podprogram 2 - Nováčci

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) prodlužuje možnost podat projekty do druhé veřejné soutěže v Programu TREND podprogram 2 Nováčci. Tyto projekty mají pomoci nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které je doposud nerealizovaly na pravidelné bázi.

Soutěžní lhůta začíná dnem 20. února v 9:00 hodin a končí dnem 2. dubna 2020 v níže uvedené hodiny:

16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;

23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky:

- Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a

- Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Martina Palečková


 

11. 2. 2020 - Výzva k předkládání návrhů projektů ECSEL v roce 2020. V souladu s pracovním programem pro rok 2020 Společný podnik ECSEL vyhlásil dne 5. února 2020 výzvy k předkládání návrhů projektů ECSEL-CALL-2020-1-IA a ECSEL-CALL-2020-2-RIA. Pro předkládání návrhů projektů společnému podniku ECSEL  je stanoven dvoufázový režim. Termín pro předložení tzv. „Project Outlines“ (PO) je 5. květen 2020 do 17:00 hodin středoevropského času, a pro tzv. „Full Project Proposals“ (FPP) 16. září 2020 do 17:00 hodin středoevropského času.

Bližší informace - ZDE

Administrátor PC – Jana Brunátová


 

7. 2. 2020 - Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 5. února 2020 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) podprogramu 1 Společné výzkumné projekty. Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu. Návrhy musí být podány do 1. 4. 2020. Univerzitní termín podání návrhů je stanoven na 24. 3. 2020.

Bližší informace - ZDE

Administrátor PC – Jana Brunátová


 

Vyhlášení interní soutěže o podporu projektů z dotačních prostředků, které budou poskytnuty Západočeské univerzitě v Plzni v r. 2020 v návaznosti na uzavřenou smlouvu o partnerství s městem Plzeň

Program: Plzeň univerzitní město 2020 (PUM2020)

Pracovní skupina složená ze zástupců magistrátu a univerzity se tak jako v předchozích ročnících rozhodla podporovat pouze projekty, které navazují na témata stanovená městem Plzeň.

Žádosti s rozpočtem musí být podány písemně v jednom vyhotovení a editovatelné elektronické verzi.

Žádosti zasílejte na Projektové centrum ZČU k rukám K. Počové. Předkládané projekty by měly mít přímou vazbu na město Plzeň, být v souladu s uzavřenou smlouvou o partnerství, současně odpovídat zásadám o poskytování dotací, vyhlášeným tématům a interním směrnicím ZČU.

Uzávěrka pro odevzdání žádostí – 21. 2. 2020.

Formulář žádosti naleznete zde.

Formulář rozpočtu naleznete zde.

Maximální výše požadované dotace na jeden projekt byla stanovena na 80 tis. Kč.

Výjimky pro stanovený limit jsou: Dny vědy a techniky, Mimořádná stipendia města Plzně pro studenty ZČU a LF UK, Podpora činnosti US Pointu, a projekty v rámci univerzitní sportovní činnosti.

Podrobnější informace vám sdělí administrátor programu.

Administrátor PC – Karolína Počová


 

Leden 2020

 

20. 1. 2020 - Výzvy H2020 - Společný podnik Fuel Cells and Hydrogen

V rámci programu H2020 byly zveřejněny nové výzvy Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (JU FCH). Otevřeno je podávání návrhů v 24 tématech v celkové hodnotě 93 mil. EUR.

Témata FCH-01 jsou z oblasti "Transport Pillar" - 8 témat

FCH-02 - "Energy Pillar" - 9 témat

FCH-03 - "Overarching Activities" - 2 témata

FCH-04 - Cross-cutting Activities - 5 témat.

Uzávěrky výzev jsou 24. 4. 2020. Témata výzev naleznete zde. Více podrobností o JU FCH naleznete zde

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

International Visegrad Fund

6. 1. 2020 byla zpřístupněna aplikace k podávání žádostí o Visegrad, Visegrad+ a Strategické granty s termínem 1. února 2020. Návrhy projektů, jejichž cílem je sdílení vědomostí, posílení inovací a podpora spolupráce ve Visegrádském regionu a v zemích západního Balkánu, se zasílají on-line prostřednictvím http://my.visegradfund.org. Uzávěrka žádostí je stanovena na 1. 2. 2020 ve 12 hodin. Více informací zde.

Administrátorka PC - Veronika Menšíková


 

6. 1. 2020 - Program meziregionální spolupráce Interreg Europe vyhlásil průběžnou výzvu zaměřenou na "peer review" regionálních politik a operačních programů v jednotlivých členských státech. Tato výzva je kontinuální a není časově ohraničena.

Více informací naleznete ZDE.

Další informace k Platformám a službě peer review, včetně žádosti, jsou dostupné na stránkách programu v anglickém jazyce zde.

Administrátor PC - Martina Landrgottová


 

2. 1. 2020 - Předběžný harmonogram veřejných soutěží na rok 2020

Technologická agentura ČR zveřejnila Předběžný harmonogram veřejných soutěží na rok 2020. Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

2. 1. 2020 - H2020 - Připravované výzvy Společného podniku Clean Sky

V rámci programu H2020, Společného podniku Clean Sky (JU Clean Sky) se připravuje zveřejnění nových výzev. Výzvy budou zveřejněny 14. 1. 2020. Předběžné znění výzev naleznete v pracovním programu zde. Připravované výzvy pokrývají mj. tyto oblasti výzkumu:

 • senzory
 • materiály
 • detekce poškození materiálů
 • termografie
 • aerodynamika
 • tryskové pohony
 • letecké motory
 • vesmírné elektrické systémy
 • recyklace kompozitních materiálů
 • inovativní materiály
 • úložiště energie
 • aj.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

2. 1. 2020 - H2020 - Připravované výzvy Společného podniku Innovative Medicines Initiative

V rámci programu H2020, Společného podniku Innovative Medicines Initiative (JU IMI) se připravuje otevření následujících výzev:

 • Early diagnosis, prediction of radiographic outcomes and development of rational, personalized treatment strategies to improve long-term outcomes in Psoriatic Arthritis
 • Innovations to accelerate vaccine development and manufacture
 • Tumour plasticity
 • Proton versus photon therapy for oesophageal cancer – a trimodality strategy
 • Handling of protein drug products and stability concerns
 • Academia and industry united innovation and treatment for tuberculosis (UNITE4TB)

Otevření výzev je plánováno na 21. ledna a 23. června 2020. Data uzávěrek budou upřesněna.

Bližší předběžné informace naleznete zde.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

2. 1. 2020 - Připravovaná výzva Společná programová iniciativa Healthy Diet, Healthy Life (JPI HDHL)

Evropská Společná programová iniciativa Healthy Diet, Healthy Life připravuje otevření výzvy Prevention of unhealthy weight gain and obesity during crucial phases throughout the lifespan (PREPHOBES). Otevření výzvy se očekává 27. 1. 2020. Žádosti budou podávány ve dvou fázích.

Uzávěrka pro předběžné návrhy - 3. 4. 2020

Konečná uzávěrka - 10. 7. 2020

Více informací bude v blízké době zveřejněno na webu JPI HDHL.

Informace naleznete také zde.  

Poskytovatelem je za českou stranu MŠMT.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

Prosinec 2019

 

19.12.2019 - Vyhlášení výběrového řízení Fondu rozvoje sdružení CESNET z.s.p.o.

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlásila dne 19. prosince 2019 1. kolo výběrového řízení pro rok 2020 na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení.

Návrhy projektů musí být podány písemně v jednom vyhotovení a elektronické verzi ve formátu PDF do 14.2.2020.

Univerzitní deadline končí dnem 4. 2. 2020.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

11. 12. 2019 - Výzvy H2020 v sekci Science with and for Society

10. prosince otevřela Evropská komise výzvu v programu "Věda se společností a pro společnost" (Science with and for Society,


 

). Jde o 14 témat z pracovního programu: SwafS 01, 08, 09, 14, 19 – 2018-2019 a SwafS 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 – 2020. Popis otevřených témat, rozpočet a podmínky, jsou uvedeny jednak zde a podrobněji v pracovním programu. Výzva je otevřena pro akce typu CSA (koordinační a podpůrné aktivity) a RIA (výzkumné a inovační aktivity).

Uzávěrka pro podávání návrhů do jednokolových témat je 15. dubna 2020. Uzávěrka pro dvoukolové návrhy projektů je 17. listopadu 2020.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

5. 12. 2019 - Dům zahraniční spolupráce zveřejnil výzvu k předkládání projektů do programu Evropského sboru solidarity. Podporovány jsou tyto aktivity: Dobrovolnické projekty, Dobrovolnická partnerství, Stáže a pracovní místa a Solidární projekty. Podrobnosti k výzvě a jednotlivé uzávěrky pro předkládání žádostí naleznete zde.

Administrátor PC - Martina Landrgottová


 

5. 12. 2019 - Výzvy H2020 v oblasti obnovitelných zdrojů

Dne 3. prosince 2019 bylo v části pracovního programu Societal Challenge 3 - Energy otevřeno 6 témat v rámci výzvy Global Leadership in Renewables

Uzávěrka výzev je 21. 4. 2020.

Znění výzev naleznete zde.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

5. 12. 2019 - Výzvy H2020 v oblasti baterie

Dne 3. prosince 2019 byla v části pracovního programu Cross-cutting Issues (Průřezová témata) otevřena dvě témata financovaná pod společenskou výzvou SC3 - ENERGY.

Uzávěrka výzev je 21. 4. 2020.

Znění výzev naleznete zde.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

Listopad 2019

29. 11. 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 28. listopadu 2019 vyhlásilo 8. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE220) pro podávání projektů v rámci  programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka soutěžní lhůty je 31. března 2020. Univerzitní termín podání návrhů je stanoven na 24. 3. 2020.

Bližší informace - ZDE

Administrátor PC – Jana Brunátová


 

27. 11. 2019 Vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život, PP3

Technologická agentura ČR vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí druhu veřejnou soutěž na podporu

aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život, podprogram 3 - Dlouhodobé enviromentální a klimatické perspektivy.

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím,
které mají zájem podílet se na projektech dlouhodobé spolupráce ve výzkumu na základě zadaných výzkumných témat v délce 6 – 6,5 roku.
Konsorcium projektu se skládá z minimálního počtu tří uchazečů a budou mít charakter „Center kompetence“ se zaměřením na řešení specifických
problematik v životním prostředí. Očekáváme výzkumné projekty, které budou podporovat dlouhodobá systémová a komplexní environmentální řešení. 

Každý projekt bude zaměřen na řešení jednoho ze 7 zadaných výzkumných témat v oblasti životního prostředí (dle příloh č. 2 – 8 Zadávací dokumentace).

Po celou dobu řešení Vašeho projektu se předpokládá úzká spolupráce s Ministerstvem životního prostředí.

Podmínky vyhlášení 2. VS Programu Prostředí pro život, podprogram 3 - Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy: ZDE.

Univerzitní deadline pro nejpozdější zpřístupnění on-line návrhů projektů v ISTA je 15.1 .2020,

deadline pro finalizaci projektů a zaslání "Potvrzení elektronického podání návrhu projektu do ISTA" je 18. 2. 2020 v 10:00 hodin.

Uzávěrka pro podání návrhů projektů je poskytovatelem určena na 19.2.2020 v 16:30 hodin. 

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

25. 11. 2019 Výzvy Horizont 2020: Societal Challenge 7: Secure Societies

Výzvy programu Horizont 2020, pracovního programu Společenské výzvy 7: Bezpečné společnosti - ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů budou otevřeny v březnu 2020 s uzávěrkou 27. srpna 2020.

Stručný přehled výzev naleznete v kalendáři výzev H2020 na úložišti Alfresco.

Plné znění výzev naleznete v pracovním programu.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

20.11.2019 - 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU KAPPA

Technologická agentura ČR (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council of Norway (RCN) vyhlásila dne 20. listopadu první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z Fondů EHP a Norska.

Soutěžní lhůta začíná dnem 21.11.2019 a končí dnem 27. 2. 2020. Interní deadline je 26. 2. 2020 do 9:00 hod.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

11. 11. 2019 Aktuální informace k výzvě ERA-MIN 2

Dne 28.11.2019 bude vyhlášena mezinárodní výzva projektu ERA-MIN 2 (projekt typu ERA-NET Cofund zaměřený na neenergetické a nezemědělské suroviny), které se mohou účastnit i čeští zájemci. Pro českého uchazeče bude výzva svými pravidly navázaná na Program EPSILON, ve kterém TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů částkou v celkové výši 1 000 000 €.

Témata výzvy:

1. Supply of raw materials from exploration and mining
2. Design
3. Processing, Production and Remanufacturing
4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products
5. Cross-cutting topics:
- New business models
- Improvement of methods or data for environmental impact assessment
- Social acceptance and trust/public perception of raw materials

Národní podmínky pro české uchazeče naleznete zde, o projektu ERA-MIN 2 zde.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

5. 11. 2019 Dům zahraničních služeb zveřejnil dne 5. 11. 2019 výzvu k předkládání návrhů u programu Erasmus +. Výzva se týká klíčových aktivit KA1 (vzdělávací mobilita zaměstnanců), KA2 (Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů), KA3 (Popora reformy politiky), Program Jean Monnet a Akce v oblasti sportu. Podrobnosti k výzvě a jednotlivé uzávěrky pro předkládání žádostí naleznete zde, popř. na stránkách DZS zde.

Administrátor PC - Martina Landrgottová


 

4. 11. 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Návrhy je možné na MŠMT podávat do 16. 12. 2019. Univerzitní termín podání návrhů je stanoven na 9. 12. 2019.

Bližší informace - ZDE

Administrátor PC – Jana Brunátová


 

Říjen 2019

 

31. 10. 2019 - Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil Výzvu č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II v prioritní ose č. 3.

Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu škol, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy, dále na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání.

Celkový objem financí na tuto výzvu činí 3.650 mil. Kč.

Žádost o podporu lze podávat průběžně od 31. 10. 2019 do 31. 5. 2021.

Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková


 

24. 10. 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-INFORM (LTI20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Návrhy je možné na MŠMT podávat do 9. 12. 2019. Univerzitní termín podání návrhů je stanoven na 3. 12. 2019.

Bližší informace - ZDE

Administrátor PC – Jana Brunátová


 

24. 10. 2019 - Poslední výzvy H2020 v oblasti životního prostředí

V přehledné tabulce naleznete všechna témata výzev, které budou otevřeny pro předkládání projektů 12. listopadu 2019 v oblasti "Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny". Odkazy v tabulce vedou na podrobný popis zvoleného tématu na portálu "Funding & tender opportunities".

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

23.10.2019  - 3. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU THÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 23. října 3 veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývojji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Soutěžní lhůta začíná dnem 24.10.2019 a končí dnem 19.12.2019. Interní deadline je 17.12.2019 do 12:00 hodin.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

23.10.2019 - 2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU TREND, podprogram 2 - Nováčci

Technologická agentura ČR (TA ČR) plánuje na 4. prosince 2019 vyhlášení Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 - Nováčci.

Soutěžní lhůta začne 5. 12. 2019 a bude končim dnem 5. 2. 2020.

Podrobnější informace najdete na odkazu ZDE.

Administrátor PC - Martina Palečková


 

18. 10. 2019 Nově otevřené výzvy Horizont 2020: Společenská výzva 2 FOOD

Poslední výzvy vyhlašované v programu H2020 - Societal challenge 2 byly otevřeny v oblastech:

Sustainable Food Security (SFS), Blue Growth (BG), Rural Renaissance (RUR), Food and Natural Resources (FNR).

Pracovní program H2020 - SC2 s detailním popisem vyhlášených témat je k dispozici zde.

Projekty typu RIA budou hodnoceny dvoukolově, uzávěrka prvního kola je 22.1.2020, druhého kola 8.9.2020.

Projekty typu IA, CSA budou hodnoceny jednokolově, s uzávěrkou 22.1. 2020.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová

9. 10. 2019 - 4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU ZÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 9. října 4. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Soutěžní lhůta začíná dnem 10.10.2019 a končí dnem 21.11.2019. Interní deadline je 19.11.2019 do 12:00 hodin.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Září 2019


 

11. 10. 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo upozornění o termínu uzávěrky vnitrostátní procedury vstupu do akcí COST (program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-COST) pro nadcházející veřejnou soutěž 2020. Nejzazší termín pro zaslání přihlášek do akcí  COST (vnitrostátní procedura) je stanoven 25. 10. 2019.

Bližší informace - ZDE.

Administrátor PC – Jana Brunátová


 

30. 9. 2019 - Výzvy granty ERC

6. listopadu 2019 budou otevřeny dvě výzvy Pracovního programu 2020 Evropské výzkumné rady (ERC): Consolidator Grant (do 4/2/2020) a Proof of Concept Grant (do 21/1, 23/4 a 17/9/2020).

Více informací naleznete v pracovním programu ERC nebo v kalendáři výzev H2020 Projektového centra ZČU na úožišti Alfresco zde (vyžaduje Orion login a povolené cookies).

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

26. 9. 2019 - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídicí orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu V. programu podpory Partnerství znalostního transferu V. Vyhlášení výzvy 23. 9. 2019. Žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 10. 2019. Ukončení příjmu žádostí 7. 1. 2020. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková


 

19. 9. 2019 Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejnilo ke dni 18. září 2019 výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2020.

Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 31. 10. 2019. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC – Jana Brunátová


 

19. 9. 2019 Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejnilo ke dni 18. září 2019 výzvu k předkládání žádostí o přidělení neinvestičních finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020.

Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 31. 10. 2019. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC – Ing. Jana Brunátová


 

18. 9. 2019 - Vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu ÉTA

Technologická agentura ČR vyhlásila třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a  experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Hlavním cíllem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

Podmínky vyhlášení 3. VS Programu ÉTA: ZDE.

Univerzitní deadline pro nejpozdější zpřístupnění on-line návrhů projektů v ISTA je 17. 10. 2019, deadline pro finalizaci projektů a zaslání "Potvrzení elektronického podání návrhu projektu do ISTA" je 30. 10. 2019 v 9:00 hodin.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

11. 9. 2019 - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídicí orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu V. programu podpory Aplikace VII. Vyhlášení výzvy je 27. 9. 2019. Žádosti o podporu jsou přijímány od 16. 10. 2019. Ukončení příjmu žádostí 15. 1. 2020. Bližší informace naleznete zde.

Administrátor PC - Martina Palečková


 

6. 9. 2019 - Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejnilo výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS na rok 2020. Obecným cílem dotačního programu je snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV infekce v cílové populaci.  

Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 30. 9. 2019. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Ing. Jana Brunátová


 

4. 9. 2019 - Horizont 2020 - nové výzvy SC3 ENERGY - Global Leadership in Renewables

Dne 3. září 2019 bylo otevřeno šest témat v rámci výzvy Global Leadership in Renewables LC-SC3-RES-2020. Jedná se o témata RES-9 (IA); RES-19 (IA); RES-27 (IA); RES-28 (CSA); RES-33 (IA); RES-35 (IA). Uzávěrka výzev je 11. 12. 2019.

Zároveň bylo otevřeno devět témat v rámci výzev Smart and clean energy for consumers (EC), Smart citizen-centred energy system (ES), Smart airports (SA) a Smart Cities and Communities (SCC). Jedná se o témata EC-3 (IA); ES-3 (IA); ES-4 (IA); ES-5 (IA); ES-10 (IA); ES-11 (IA);ES-12 (IA);SA-1 (IA); SCC-1 (IA). Uzávěrka výzev je 29. 1. 2020.

Stručné shrnutí témat naleznete v Kalendáři výzev H2020 na úložišti Alfresco, v sekci Projektové centrum, přímý odkaz zde. Podrobný popis témat naleznete na Funding and Tender Opportunities portálu Evropské komise, popř. v pracovním programu Společenské výzvy 3: Zajištěná, čistá a účinná energie.

Pro více informací kontaktujte PC, Lenka Strnadová

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

3. 9. 2019 - BiodivClim Call 2019: Vyhlášení mezinárodní výzvy

Výzkumníky z oblastí biodiverzity a klimatických změn zveme k účasti na mezinárodní výzvě BiodivClim Call 2019, otevřené od 2. září 2019.

Úspěšní čeští uchazeči mezinárodních projektů budou podpořeni celkovou částkou 1 640 000 EUR, která je na výzvu vyhrazena.

Pravidla výzvy jsou navázána na Program Prostředí pro život. Hlavním českým uchazečem musí být výzkumná organizace, na projektu se však mohou podílet také další čeští účastníci. Přesná pravidla naleznete v národních podmínkách pro české uchazeče ZDE

Zkrácené návrhy projektů můžete podávat prostřednictvím mezinárodního systému do 5. listopadu 2019.

Zájemci se mohou zúčastnit informačního webináře, kde budou zodpovězeny také případné dotazy. Webinář se bude konat dne 13. září 2019 mezi 15:00-16:30 hod., registrace jsou otevřeny ZDE.

Pokud hledáte zahraničního partnera do výzvy, můžete využít Partner Search Tool.

Detailní informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

3. 9. 2019 - Oznámení termínu vyhlášení 3.VS THÉTA a předběžných parametrů

Technologická agentura ČR (TA ČR) informujet o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá dne 23. října 2019.

Tato veřejná soutěž Programu THÉTA se od té předcházející liší v několika parametrech, které jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně.

Předběžné parametry 3. veřejně soutěže Programu THÉTA naleznete zde.

Výše podpory na projekt u podprogramu 1 bude nově omezena na maximálně 10 mil. Kč.

Další informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

2. 9. 2019 - International Visegrad Fund

2. 9. 2019 byla zpřístupněna aplikace k podávání žádostí o Visegrad, Visegrad+ a Strategické granty s termínem 1. října 2019. Návrhy projektů, jejichž cílem je sdílení vědomostí, posílení inovací a podpora spolupráce ve Visegrádském regionu a v zemích západního Balkánu, se zasílají on-line prostřednictvím http://my.visegradfund.org. Uzávěrka žádostí je stanovena na 1. 10. 2019 ve 12 hodin. Více informací zde.

Administrátor PC - Veronika Menšíková

 

Srpen 2019


 

30. 8. 2019 - Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2020

Statutární město Plzeň Odbor kultury Magistrátu města Plzně zveřejnilo výzvu v jednoletém dotačním programu v oblasti kultury na rok 2020: Podpora uměleckých a kulturních projektů.

O dotaci lze žádat v rámci těchto tematických okruhů:
I. Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace.
II. Umělecké a kulturní projekty pro děti a mládež, podpora začínajících autorů a podpora kulturně vzdělávacích aktivit.
III. Kultura jako nástroj uchování kulturních hodnot a tradic.
IV. Podpora reprezentace plzeňské kultury.

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. října do 4 listopadu 2019.

Více informaci naleznete zde.

Administrátor PC - Karolína Počová


 

28. 8. 2019 - ŘO MŠMT vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ v prioritní ose 2. Cílem výzvy je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem (doktorské studium) prostřednictvím rozvoje systému studentské grantové soutěže na VŠ. Výzva je určena veřejným, soukromým i státním vysokým školám, které realizují výuku spojenou s výzkumem. Záměrem výzvy je podpořit vysoké školy, které na základě svých strategií usilují o zkvalitnění výuky spojené s výzkumem, posílení předpokladů nastupující generace pro vykonávání výzkumné činnosti nebo snížení míry studijní neúspěšnosti v doktorském typu studia.

Omezení výzvy: Akceptována bude pouze první podaná žádost o podporu každého oprávněného žadatele v ISKP14+. Ostatní žádosti o podporu téhož žadatele podané v téže věci budou vyřazeny v průběhu procesu hodnocení. Zároveň platí, že další žádost o podporu žadatele bude akceptována pouze v případě, že dříve podaná a akceptovaná žádost o podporu téhož žadatele byla vyřazena v procesu hodnocení nebo byla oprávněným žadatelem v průběhu procesu schvalování z jakýchkolii důvodů stažena.

Celková alokace na výzvu činí 1. 000.000.000 Kč.

Začátek příjmu žádostí o podporu je stanoven na 28. 8. 2019 od 10 hodin. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 14. 1. 2020 do 14 hodin.

Více informací k výzvě naleznete zde.

Administrátor PC - Kateřina Straková


 

23. 8. 2019 - Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-EUREKA (LTE120)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 22. srpna 2019 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 7. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE120) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka soutěžní lhůty je 15. října 2019.

Více informací naleznete zde.

Administrátor PC - Ing. Jana Brunátová


 

19. 8. 2019 - Avízo výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Řídicí orgán MŠMT zveřejnil avízo výzvy č. 02_19_077 v prioritní ose 3. Tato výzva podpoří aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol při realizaci tranzitních programů nebo ucelených programů připravujících na samostatný způsob života, jejichž cílem je pomoci mladým lidem získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání po ukončení školní docházky, a to prostřednictvím systematické práce zaměřené na rozvoj klíčových pracovních a sociálních dovedností, které zároveň odpovídají i potřebám zaměstnavatelů. Současně budou podpořeni pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi a s problémovým chováním a psychosociální emoční zátěží, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva umožní i rozšíření spektra služeb školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy vedoucích k prevenci institucionalizace a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy. Datum zveřejnění výzvy se předpokládá dne 30. 8. 2019 a současně od této chvíle od 14 hodin bude zahájen příjem žádostí o podporu. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoven na 27. 11. 2019 ve 14 hodin.

Bližší informace k výzvě naleznete zde.

Administrátor PC - Kateřina Straková


 

12. 8. 2019 - Výzva Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN

Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN plánuje na začátku října 2019 vypsání výzev na podávání projektů.


Smyslem Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (Czech-UNDP Partnership for Sustainable Development Goals) je přenos českých zkušeností a inovativních řešení, která přispějí k dosažení Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 (Sustainable Development Goals, SDGs) v prioritních zemích Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky - Bosně a Hercegovině, Gruzii a Moldavské republice. Konkrétně se jedná o projekty do tzv. Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs (CFCS).

Podrobné informace naleznete zde.

V případě zájmu o tuto výzvu se prosím obracejte na Projektové centrum ZČU:
Kontaktní osoba – Lenka Strnadová, e-mail: lstrnad@kap.zcu.cz, UF 202, tel. +420 377 631 084.
Nabízíme možnost konzultovat další informace a postupy s poskytovatelem dotace. Zároveň rádi pomůžeme zkoordinovat interdisciplinární spolupráci mezi pracovišti ZČU.

Administrátorka PC - Lenka Strnadová


 

8. 8. 2019 - ERA-MIN 2 CALL 2019 - nová mezinárodní výzva

Technologická agentura ČR (TA ČR) se zapojila do projektu typu ERA-NET Cofund programu Horizont 2020, ve kterém bude vyhlášena společná mezinárodní výzva (pod názvem ERA-MIN 2 Call 2019) zaměřená na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

Pro české uchazeče buude výzva svými pravidly navázána na Program EPSILON, ve kterém TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1.000.000 EUR.

Dle předběžného harmonogramu bude společná mezinárodní výzva vyhlášena 28. listopadu 2019.

Národní podmínky pro českého uchazeče ZDE.

Další informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

7. 8. 2019 - Předpokládaný termín vyhlášení 4.VS ZÉTA a předběžné parametry vyhlášení

Technologická agentura ČR informovala o přípravě vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá 9. října 2019.

4. VS Programu ZÉTA se od té předcházející bude lišit v několika parametrech, které jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Předběžné parametry 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA naleznete zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

1. 8. 2019 - Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu,  vývoji a inovacích podprogramu INTER- TRANSFER (LTT20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 8. 2019 do 15. 9. 2019.

Více informací naleznete zde.

Administrátor PC - Ing. Jana Brunátová


 

Červenec 2019


 

31. 7. 2019 - Horizont 2020 - Výzvy SC3: ENERGY

V rámci sekce Společenské výzvy 3: Zajištěná, čistá a účinná energie bylo otevřeno 9 témat s uzávěrkou 15. ledna 2020. Jde o oblasti  Buildings in Energy transition (B4E) a Smart and clean energy for consumers (EC). Další informace naleznete v Kalendáři výzev Horizon 2020 v úložišti Alfresco. Podrobné znění výzev naleznete v pracovním programu zde.

Více informací a konzultace poskytne Lenka Strnadová, PC

 

31. 7. 2019 - Horizont 2020 - Výzvy TWINNING a ERA Chairs 2020 otevřeny

Dne 24. 7. 2019 byly otevřeny dvě poslední výzvy v H2020 pro nástroj TWINNING (kód WIDESPREAD-05-2020) a ERA Chairs (kód WIDESPREAD-06-2020). Do obou výzev lze předkládat návrhy projektů až do 14. 11. 2019 do 17:00 hod SEČ. Podrobné znění výzev naleznete v pracovním programu sekce SEWP (Spreading Excellence and Widening Participation) zde.

Více informací, PC: Lenka Strnadová
 


 

24. 7. 2019 - Vyhlášení veřejné soutěže (VES20) programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR (LTV)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu,  vývoji a inovacích podprogramu INTER- VECTOR (LTV) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 25. 8. 2019 do 6. 9. 2019.

Více informací naleznete zde.

Administrátor PC - Ing. Jana Brunátová


 

19. 7. 2019 - 1. VS Programu KAPPA - základní parametry a předpokládaný termín vyhlášení

Předsednictvo Technologické agentury ČR (TA ČR) na svém posledním zasedání schválilo základní parametry první veřejné soutěže Programu KAPPA, financového z Fondů EHP a Norska v rámci programu Výzkum,k teré vycházejí ze schválené Programové dohody.

Způsobilými uchazeči jsou výzkumné organizace (VO) a podniky. Subjekt, který nesplňuje definici VO podle nařízení Komise EU, vystupuje v projektu jako uchazeč typu podnik. Hlavní uchazeč musí být z Česka a musí mít alespoň jednoho partnera z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.

Výzva bude vyhlášena ve 4. čtvrtletí roku 2019. Celkem bude v programu KAPPA rozděleno téměř 32,5 milionu EUR.

Průměrná předpokládaná intenzita podpory na Program je 80%.

Další informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

17. 7.  2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v rámci OP VVV výzvu č. 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II v prioritní ose č. 1. Výzva je zaměřena na zkvalitnění strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Strategické řízení bude posíleno zejména prostřednictvím inovovaného řízení Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (dále jen „Národní RIS3 strategie“) a souvisejícího posílení řízení procesu podnikatelského objevování nových příležitostí (tzv. Entrepreneurial discovery process, dále jen „EDP“) na národní úrovni. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 17. 7. 2019 od 10 hodin, konec příjmu žádostí pak 31. 7. 2020 ve 14:00 hodin.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková


 

17. 7. 2019 - Program pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v rámci Programu pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu výzvu k podávání společných výzkumných projektů spolu se Slovenskem, Rakouskem, Srbskem a Francií s dobou řešení 2020-2021.

Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů na multilaterálním půdorysu.

Termín výzvy je stanoven na 20. 9. 2019, univerzitní termín je určen na 9. 9. 2019.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Ing. Jana Brunátová


 

12. 7. 2019 - Informace o předběžném vyhlášení 3. VS programu ÉTA

Technologická agentura České republika (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu ÉTA na podporu společenskovědního a humanitního

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejíž vyhlášení se předpokládá 18. září 2019.

3. veřejná soutěž Programu ÉTA se od předcházející výzvy bude lišit v několika parametrech, které jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Tabulka s předběžnými parametry 3. veřejné soutěže Programu ÉTA je k nahlédnutí ZDE.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

3. 7. 2019 - BiodivClim Call 2019: Předběžná informace k mezinárodní výzvě

Technologická agentura ČR (TA ČR) se s Ministerstvem životního prostředí zapojila do projektu BiodivClim, který spadá pod aktivity mezinárodní strategické sítě BiodivERsa.

Dne 2. září 2019 má být dle předběžného harmonogramu vyhlášena společná mezinárodní výzva BiodivClim Call 2019 zaměřená na podporu výzkumu v oblasti biodiverzity a klimatických změn. Výzva je svými pravidly pro české uchazeče navázána na Program Prostředí pro život, ze kterého budou finančně podpořeny české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1.640.000 EUR.

Příjem zkrácených návrhů projektů bude uzavřen 5. listopadu 2019.

Národní podmínky pro českého uchazeče: ZDE.

Další informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

2. 7. 2019 - Horizont 2020: nové pracovní programy pro rok 2020 zveřejněny

Dne 2. července 2019 Evropská komise zveřejnila veškeré aktualizované pracovní programy programu na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020.

Seznam aktualizovaných programů s odkazy na znění programových dokumentů naleznete zde.

Kontakt v případě zájmu o další informace: Lenka Strnadová, lstrnad@kap.zcu.cz


 

Červen 2019


 

25 .6. 2019 - 1. VEŘEJNÁ SOUUTĚŽ PROGRAMU DELTA 2

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 25. června 2019 1. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Soutěžní lhůta začíná dnem 26. 6. 2019 a končí dnem 22. 8. 2019. Interní deadline je 21. 8. 2019 do 10:00 hodin.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Prezentace ze semináře k 1.VS DELTA 2ZDE:

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

25. 6 2019 H2020 - aktualizace výzev pracovního programu ENERGY pro rok 2020

Evropská komise zveřejnila v rámci programu Horizont 2020, sekce Společenské výzvy, společenská výzva 3: Zajištěná, čistá a účinná energie návrh aktualizovaného znění svého pracovního programu. 
Výběr relevantních výzev s klíčovými slovy, relevantními disciplínami a uzávěrkami naleznete zde.

Další a podrobné informace naleznete v pracovním programu.

V případě zájmu o konzultace neváhejte kontaktovat PC - Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.


 

20. 6. 2019 - 2. kolo výběrového řízení CESNET

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlásila dne 20. června 2. kolo výběrového řízení pro rok 2019 na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení.

Návrhy projektů musí být podány písemně v jednom vyhotovení a elektronické verzi ve formátu PDF do 9. 9. 2019.

Univerzitní deadline končí dnem 28. 8. 2019.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

12.6.2019 - 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 12. května 1. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovací Programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT  podprogram 1 a 2.

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. 6. 2019 a končí dnem 19. 9. 2019. Interní deadline je 18.9. 2019 do 10:00 hodin.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Prezentace ze semináře k 1.VS Programu Prostředí pro život ZDE:

Administrátor PC - Jana Spěváčková, tel. 377 631 235


 

12. 6. 2019 - Vyhlášení 4. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu výzkumu, vývoje a inovací ERC CZ. Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků. Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů do veřejné soutěže, začíná dne 15. června 2019 a končí dne 30. července 2019 14:30 hodin.

Další informace jsou k dispozici zde.

Administrátor PC - Jiřina Pešková


 

12. 6. 2019 - 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU DOPRAVA 2020+

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 12. května 1. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovací Programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+.

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. 6. 2019 a končí dnem 13. 8. 2019. Interní deadline je 6. 8. 2019 do 10:00 hodin.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Prezentace ze semináře k 1.VS Programu DOPRAVA 2020+ ZDE:

Administrátor PC - Jana Spěváčková, tel. 377 631 235


 

10. 6. 2019 Horizont 2020 - Interdisciplinární příležitosti v pracovním programu NMBP

Evropská komise zveřejnila na svém portálu rámcového programu H2020 zatím právně nezávazné znění aktualizace PRACOVNÍHO PROGRAMU NMBP (NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND ADVANCED MANUFACTURING AND PROCESSING) na rok 2020. Mnohá témata jsou výrazně interdisciplinární, zakotvená nejen v technických oborech, ale také s přesahem do společenských věd.

Celý aktualizovaný pracovní program naleznete ZDE.

Více informací naleznete na webu Technologického centra AV ČR.

Administrátor PC - Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

 

5. 6. 2019 - 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU TREND

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 15. května první veřejnou soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND.

Soutěžní lhůta začala 16. 5. 2019  a končí dnem 11. 7. 2019.

Podrobnější informace najdete ZDE.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

4. 6. 2019 - Vyhlášení interní soutěže na incomingové mobility zahraničních pracujících na ZČU pro rok 2020 financované z dotace Plzeňského kraje Academic Career in Pilsen.

Své kandidáty a kandidátky můžete přihlašovat do 15. 8. 2019. Následně zasedne odborná komise složená ze zástupců univerzity a kraje, která vypracuje výsledné pořadí přihlášek. Konečný počet vybraných uchazečů bude závislý na celkové výši přidělených finančních prostředků z požadované dotace na rok 2020.

Bližší informace naleznete ZDE.

Kontaktní osoba za PC - Ing. Markéta Ulčová

 

3. 6. 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro připomínku 30. výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu.

Cílem Výzvy je podpora připomínek a oslav výročí tzv. sametové revoluce, tedy období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 31. prosincem roku 1989, realizovaných samotnými vysokými školami nebo ve spolupráci s jinými subjekty v letošním roce. Cílem je zejména podpora aktivit zaměřených nejen na akademickou obec, ale i na širokou veřejnost. Aktivity musí být mimořádného charakteru vymykající se z rámce pravidelně konaných aktivit škol.

Minimální výše podpory na jednu žádost činí 100 tis Kč, maximální 500 tis. Kč. Je vyžadováno povinné spolufinancování žádosti v minimální výši 25 % rozpočtu.

Termín pro podání žádosti je do 15. 7. 2019. Každá vysoká škola může v rámci Výzvy předložit maximálně jednu žádost. Interní termín pro nahlášení zájmu o dotaci do 14. 6. 2016 (aby se v případě zájmu více fakult zkoordinovaly aktivity).

Více informací ZDE.

Administrátor: Bc. Markéta Tobolová

Květen 2019

23.5.2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2020. Cílem Centralizovaného rozvojového programu je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020 a Plánem realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2020. 

Více informací naleznete ZDE.

Termín pro podávání návrhů projektů: 31. října 2019.

Počet projektů, do kterých se vysoká škola může zapojit je omezen, a tak žádáme o zaslání záměrů do 16. září 2019 na emailovou adresu mensikov@rek.zcu.cz. Záměry budou následně poskytnuty k posouzení členům vedení.

Administrátor PC: Veronika Menšíková

 

16.5.2019 - Ministerstvo zdravotnictví vypisuje dne 15. 5. 2019 jednostupňovou Veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.

Soutěžní lhůta je od 16.5.2019 - 28.6.2019 (do 12:00).

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

10.5.2019 - Visegrad/Visegrad+/Strategické granty

Byla zveřejněna 2. výzva k podávání žádostí o Visegrad, Visegrad+ a Strategické granty s  termínem 1. června 2019. Návrhy projektů, jejichž cílem je sdílení vědomostí, posílení inovací a podpora spolupráce ve Visegrádském regionu a  v zemích západního Balkánu se zasílají on-line prostřednictvím http://my.visegradfund.org. On-line aplikace pro vyplňování žádostí byla otevřena 1.  května 2019, uzávěrka žádostí je stanovena na 1. června 2019 ve 12 hodin.

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková


 

Duben 2019

 

25.4.2019 - Otevření výzvy European Open Science Cloud (EOSC) Early Adopter Programme - Horizont 2020

V rámci programu Horizont 2020, pilíř Vynikajcí věda - Výzkumné infrastruktury byla otevřena první výzva na European Open Science Cloud Early Adopter Programme. Výzva je zaměřena na poskytování odbornosti a zdrojů (nejnovější technologie, expertíza, výzkumné infrastruktury, službyvýzkumným pracovníkům tak, aby se stali aktivními uživateli EOSC. Poskytovatelé EOSC služeb se orientují na pěstování kultury spolupráce mezi výzkumnými pracovníky a poskytovateli služeb, a také získání vhledu do jejich potřeb. Výzva je otevřena do 15. června 2019, vyhodnocení výsledků se očekává 30. září 2019 a začátek spolupráce je plánován na 1. listopadu 2019. Podrobnosti naleznete ZDE a ZDE.

Administrátor - Lenka Strnadová


 

24.4.2019 - Technologická agentura vyhlásila první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 1.
Program GAMA 2, podprogramu 1 (dále jen GAMA 2, PP1) je zaměřen na podporu systému komercializace a na podporu využití výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají ve výzkumných organizacích a které mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech nebo službách. Předpokládáme, že posílení systému komercializace přispěje k lepší motivaci uplatňování výsledků, zvýší finanční i nefinanční přínosy pro výzkumné organizace a přispěje k lepší spolupráci s podniky.
Cílem podprogramu 1 (dále jen PP1) je podpořit nové a zefektivnit již zavedené systémy transferu nových poznatků VaV financovaných z veřejných zdrojů ve výzkumných organizacích a zavádět je do praxe. Vlastní aplikace poznatků cílem PP1 není. U
Uchazeč může do této veřejné soutěže podat pouze jeden návrh projektu bez ohledu na to, zda se hlásí jako hlavní uchazeč nebo další účastník. 

Bližší informace naleznete ZDE. Univerzitní termín pro odeslání návrhuu projektu je 6.6.2019 do 10:00 hodin.

Administrátor PC - Jana Spěváčková


 

24.4.2019 - 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU TREND

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, jejíž vyhlášení se plánuje na 15. května 2019.

Text vyhlášení, podklady a informace k podání projektů naleznete zde.

Tabulka s předběžnými parametry 1. veřejné soutěže Programu TREND - zde.

Administrátor PC - Martina Palečková


 

23.4.2019 - V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Další informace naleznete zde.

Administrátor PC - Jiřina Pešková


 

17.4.2019 - Asociace COST (The Europaen Cooperation in Science &Technology) vyhlásila otevřenou výzvu pro podávání návrhů na COST akce. Jedná se o akce podporující vytváření mezinárodních výzkumných sítí, prohloubení spolupráce, koordinaci a setkávání především interdisciplinárního a multidisciplinárního charakteru, které doplňují výzkumné aktivity financované na národní bázi. Asociace COST je významně financována evropskými rámcovými programy, resp. programem Horizont 2020.

Návrhy jsou přijímány na bottom-up bázi (jde o tematicky otevřenou výzvu. Nejbližší deadline na podávání návrhů je 5. září 2019 ve 12 hod. (CET). Další sběr návrhů proběhne na jaře a na podzim roku 2020.

Další informace naleznete ZDE, popř. na stránkách MŠMT ZDE.

Administrátor PC - Lenka Strnadová


 

2.4.2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. 4. - 31. 5. 2019. Více informací zde.

Administrátor PC - Jiřina Pešková


 

Březen 2019

 

27.3.2019 - Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_19_076 Inovace v pedagogice v prioritní ose 3. Cílem výzvy je podpořit systematické, monitorované a reflektované zavádění inovací ve výuce zacílených na podporu kvalitní výuky, učitele jako jejího klíčového předpokladu a efektivní systém vedení a řízení. Inovaci lze definovat jako implementaci nejen nových myšlenek, znalostí a praxe, ale také významně zlepšených myšlenek, znalostí a praxe. V souvislosti se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020 i zaměřením OP VVV se budou inovativní aktivity podpořené v této výzvě vztahovat k oblasti kvalitní výuky, učiteli jako jejího klíčového předpokladu a efektivního systému vedení a řízení. Důležitými oblastmi pro inovace ve vzdělávání jsou především pojetí výuky, řízení a vedení a klima školy. Podpořen bude i výzkum v oblasti sledování dopadů vybraných opatření vzdělávací politiky v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a příprava podkladů pro řešení problematických jevů, se kterými dosud vzdělávací politika systematicky nepracovala. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 27.3.2019 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.8.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková


 

15.3.2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAIN19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indické spolupráci.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podat návrhy projektů, je stanovena od 23. března 2019 do 31. července 2019.

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová


 

15.3.2019 - Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA - IF III v prioritní ose 2. Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships, které jsou uvedené v no-money seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships. Omezení výzvy: Žadatel musí mít sídlo na území ČR. Akceptována bude pouze první podaná žádost o podporu každého oprávněného žadatele v IS KP14+. Ostatní žádosti o podporu téhož žadatele podané v téže věci budou vyřazeny v průběhu procesu hodnocení. Zároveň platí, že další žádost o podporu žadatele bude akceptována pouze v případě, že dříve podaná a akceptovaná žádost o podporu téhož žadatele byla vyřazena v procesu hodnocení nebo byla oprávněným žadatelem v průběhu procesu schvalování z jakýchkoli důvodů stažena. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15.3.2019 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.8.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

 

13.3.2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo "Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků na rok 2019"

Cílem podpory je vytvoření příznivějších finančních podmínek pro studijní programy zaměřené na vzdělávání budoucích učitelů, příprava studentů učitelství na přechod do učitelské praxe a jejich následná stabilizace ve školském sektoru. Podpora navazuje na obdobně koncipovaná opatření realizovaná ministerstvem v letech 2014-2018. 

Žádost musí být do jednoho měsíce od zveřejnění (tj. 11.4.2019) předložena na příslušném formuláři žádosti a jeho příloze.

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

13.3.2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo "Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu tvůrčí umělecké činnosti na neuměleckých veřejných vysokých školách na rok 2019".

Cílem Podnětu je podpora umělecky zaměřených studijních programů na neuměleckých veřejných vysokých školách (dále jen „VVŠ“) a zajištění příznivějších podmínek pro tvůrčí uměleckou činnost studentů. Finanční prostředky poskytnuté podpory by měly být využity zejména na materiálně technické a organizační zajištění vzdělávacích a tvůrčích aktivit.

Žádost musí být do jednoho měsíce od zveřejnění (t.j. 11.4.2019) předložena na příslušném formuláři žádosti a jeho příloze.

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

 

11.3.2019 - Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II v prioritní ose 3. Výzva cílí na posílení systémovosti a komplexnosti v počáteční přípravě budoucích učitelů s cílem vytvořit podmínky pro jejich kvalitnější přípravu a koncepční proměnu jejich přípravného vzdělávání. Výzva klade důraz na síťování fakult vzdělávajících budoucí učitele v rámci jedné vysoké školy. Výzva je zaměřena na podporu reflektovaných pedagogických praxí studentů – budoucích učitelů. Studenti zvýší své kompetence v oblasti společného vzdělávání dětí a žáků. Výzva podpoří i rozvoj kompetencí vysokoškolských pedagogů a učitelů spolupracujících škol, kteří se podílejí na výuce studentů – budoucích učitelů. Studenti získají podporu v didaktickém využívání digitálních technologií ve výuce. Omezení výzvy: Každá oprávněná vysoká škola podává žádost o podporu souhrnně za své fakulty a příp. celoškolská pracoviště, které splňují podmínku, že uskutečňují akreditované bakalářské a/nebo magisterské studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace učitele. Pro účely výzvy se nejedná o programy celoživotního vzdělávání.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11.3.2019 v 16 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 28.6.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

 

11.3.2019 - Ministerstvo kultury vyhlásilo 3. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Soutěžní lhůta začíná 12. března 2019 a končí dne 30. dubna 2019 v 14.00 hodin.

Interní termín pro odevzdání (kontrola) - 15.4.2019.

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

5.3.2019 Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE vyhlásil dne 4. března 2019 4. výzvu na podávání žádostí o dotaci. Na ni bude na podzim navazovat výzva programu nadnárodní spolupráce tzv. Interreg DANUBE. Oba programy podporují spolupráci mezinárodních týmů vytvořených institucemi z veřejného i soukromého sektoru. K dispozici bude zhruba 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Peníze půjdou hlavně na projekty, které zlepšují kvalitu našich životů v různých oblastech. Výzva je otevřena od 4.3.2019 a její ukončení je stanoveno na 5.7.2019. Více informací naleznete zde.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

4.3.2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Termín pro předkládání návrhů projektů: 5.3.-28.6.2019. Více informací zde.

Administrátor PC - Jiřina Pešková

 

1.3.2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Termín pro předkládání návrhů projektů: 2.3.2019 - 30.4.2019. Více informací zde.

Administrátor PC - Jiřina Pešková

 

1.3.2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů projektů ECSEL v roce 2019. Paralelně byly vyhlášeny výzvy k předkládání návrhů projektů v rámci „Research and Innovation Actions“ (RIA) a „Innovation Actions“ (IA). Rozdíl mezi těmito dvěma typy projektů spočívá v tzv. „TRL level“ (technology readiness level). IA projekty odpovídají TRL 5-8 zatímco RIA projekty odpovídají TRL 2-4. Rozdílné úrovni TRL odpovídají rozdílné úrovně financování ze strany společného podniku ECSEL a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na straně jedné a

Pro předkládání návrhů projektů společnému podniku ECSEL je stanoven dvoufázový režim. Termín pro předložení tzv. „Project Outlines“ (PO) je 7. květen 2019 do 17:00 hodin středoevropského času pro a pro tzv. „Full Project Proposals“ (FPP) 18. září 2018 do 17:00 hodin středoevropského času.

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

Únor 2019

 

25.2.2019 Česká rozvojová agentura vyhlášuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na téma „Podpora spolupráce mezi českými a ukrajinskými univerzitami a vysokoškolskými pracovišti“ na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2019.


Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 1. 4. 2019 do 13.00 hodin.

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

25.2.2019 - Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II v prioritní ose 2.  Cílem výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje, vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje prostřednictvím nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Omezení výzvy: Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu (žadatelem je zde rozuměno jedno IČO). Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 25.2.2019 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 10.6.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

22.2.2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.
 

Soutěžní lhůta, ve které je možné podat návrhy projektů, je stanovena od 22. února 2019 do 8. dubna 2019.

Více informací ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

22.2.2019 Grantová agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu:

 • standardních grantových projektů, bližší informace ZDE.
 • juniorských grantových projektů, bližší informace ZDE.
 • mezinárodních grantových projektů ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemainschaft (DFG), Ministry of Science and Technology (MOST), National Research Foundation of Korea (NRF), Russian Foundation for Basic Research (RFBR), São Paulo Research Foundation (FAPESP), bližší informace ZDE.
 • grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO, bližší informace ZDE.

 

Návrhy projektů jsou přijímány od 22.2.2019 do 8.4.2019.

Univerzitní termín pro zaslání návrhů projektů (draft) ke kontrole je stanoven nejpozději na 29.3.2019, finální návrhy (final)  projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 5.4.2019 do 9. hodin.

 

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková

18.2.2019 Česká rozvojová agentura vyhlásila Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na téma „Zvyšování kapacit vybraných technických oborů na národní a provinční úrovni“ na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2019.

Záměrem této dotační výzvy je zvýšení dostupnosti a zlepšení kvality technického učňovského vzdělávání v centru odborného vzdělávání v Kampong Chhnang a prostřednictvím zavedení nových učebních osnov přispět ke zlepšení úrovně tohoto typu vzdělávání i na národní úrovni.

Více informací ZDE.

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotaci je do 18.3.2019 do 15. hodin.

Administrátor PC: Bc. Markéta Tobolová

 

 

18.2.2019 Česká rozvojová agentura vyhlásila Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na téma „Rozvoj domácí péče v Moldavsku“ na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2019.

Záměrem dotační výzvy je zvýšit dostupnost a profesionalitu komplexních (zdravotně-sociálních) služeb domácí péče v Moldavsku, a to se zaměřením na zranitelné skupiny obyvatel vyžadující dlouhodobou péči.

Více informací ZDE.

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotaci je do 20.3.2019 do 15. hodin.

Administrátor PC: Bc. Markéta Tobolová

 

18.2.2019 Česká rozvojová agentura vyhlásila Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na téma „Zkvalitnění péče o duševně nemocné a mentálně handicapované v Moldavsku“ na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2019.

Záměrem dotační výzvy je zlepšit kvalitu komunitních služeb chráněného bydlení v Moldavsku a služeb psychiatrických léčeben/psycho-neurologických ústavů a zvýšit kvalitu života jejich obyvatel.

Více informací ZDE.

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotaci je do 20.3.2019 do 15. hodin.

Administrátor PC: Bc. Markéta Tobolová

 

12.2.2019 Česká rozvojová agentura vyhlásila výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2019 s názvem „Zavedení holistického managementu krajiny v SNNPR, Etiopie“.

Záměrem této výzvy je navázání na intervence první fáze projektu s názvem Zavedení holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v povodí řeky Baso v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie s cílem zavést principy holistického managementu krajiny a „climate smart agriculture“ do nových projektových lokalit a prohloubit dopad první fáze projektu v již podpořených lokalitách.

Více informací ZDE.

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotaci je do 11.3.2019 do 13. hodin.

Administrátor PC: Bc. Markéta Tobolová

 

5.2.2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 6. národní výzvu ve výzkumu vývoji a inovacích podprogramu INTER_EUREKA LTE219 pro podávání projektů v rácmi programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji -EUREKA.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena do 28. března 2019.

Více informací ZDE.

Administrátor PC: Bc. Markéta Tobolová

 

4.2.2019 Technologická agentura vyhlásila národní veřejnou soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy M-ERA.Net 2 Call 2018.
Jedná se o 6. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, které se mohou účastnit pouze uchazeči z ČR, u kterých byly projekty v rámci mezinárodní výzvy M-ERA.Net 2 Call 2018 doporučeny k podpoře a disponují Decision Letter vydaným konsorciem M-ERA.NEt 2. Bližší informace ZDE. Lhůta pro podání návrhu projektu ve formátu MS Excel (.xlsx/xls) a jeho odeslání datovou schránkou hlavního uchazeče je 19.3.2019 do 16:30 hodin.

Administrátor PC: Jana Spěváčková

 

4.2.2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti vyhlašuje vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost č. 101 – Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu. Cílem výzvy je vytvoření možnosti kontinuálního financování pro zařízení péče o děti, dosud financované z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Datum zahájení příjmu žádostí: 4.2.2019. Datum ukončení příjmu žádostí: 30.6.2021. Bližší informace naleznete zde.

Administrátor PC: Kateřina Straková

 

1.2.2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dne veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-bavorských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19BAVORSKO).

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 1. 2. 2019 do 22. 3. 2019.

Více informací ZDE.

Administrátor PC: Bc. Markéta Tobolová

 

Leden 2019

 

31.1.2019 - Západočeská univerzita v Plzni vyhlásila interní soutěž o podporu projektů z dotačních prostředků, které budou poskytnuty Západočeské univerzitě v Plzni v r. 2019 v návaznosti na uzavřenou smlouvu o partnerství s městem Plzeň

Program: Plzeň - univerzitní město

Pracovní skupina složená ze zástupců magistrátu a univerzity se tak jako v předchozích ročnících rozhodla podporovat pouze projekty, které navazují na témata stanovená městem Plzeň.

Formuláře žádosti s rozpočtem předkládejte průběžně, nejpozději však 25. února 2018 na Projektové centrum ZČU k rukám K. Počové. Předkládané návrhy projektů by měly mít přímou vazbu na město Plzeň, být v souladu s uzavřenou smlouvou o partnerství, současně odpovídat zásadám o poskytování dotací a vyhlášeným tématům.

Maximální výše požadované dotace na jeden projekt byla stanovena na 80 tis. Kč.

Výjimky pro stanovený limit jsou: Dny vědy a techniky, Mimořádná stipendia města Plzně pro studenty ZČU a LF UK, Podpora činnosti US Pointu, a projekty v rámci univerzitní sportovní činnosti.

Administrátor PC: Karolína Počová

 

21.1.2019 - Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) v prioritní ose 3. Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit (SVL). Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21.1.2019 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 30.6.2020 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC: Kateřina Straková

 

18.1.2019 - Byly zveřejněny výzvy k podávání projektů Horizon 2020 - Společný podnik pro palivové články a vodík. Uzávěrka je 23. dubna 2019. Výzvy se zaměřují na Inovační akce, Výzkumné a inovační akce a Koordinační a podpůrné akce. Více informací naleznete zde.

Aministrátor PC: Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

 

8.1.2019 Rakouská agentura pro vědu / Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko - českých projektů základního výzkumu („ LA granty“) – více informací  zde. Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. Počátek lhůty pro podávání návrhů je 7. ledna 2019, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 12. dubna 2019.

Administrátor PC: Mgr. Veronika Menšíková


 

Prosinec 2018

22.12.2018 - CESNET z.s.p.o. vyhlásil první kolo výběrového řízení pro rok 2019. Text vyhlášení, podklady a informace k podání projektů naleznete zde. Uzávěrka univerzitních návrhů projektů je určena na 6.2.2019, nezapomeňte návrh projektu vložit do systému GAP.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Visegrad/Visegrad+/Strategické granty

18.12.2018 - Byla zveřejněna výzva k podávání žádostí o Visegrad, Visegrad + a Strategické granty s termínem 1. února 2019. Návrhy projektů, jejichž cílem je sdílení vědomostí, posílení inovací a podpora spolupráce ve Visegrádském regionu a v zemích západního Balkánu se zasílají online prostřednictvím http://my.visegradfund.org. Online aplikace pro vyplňování žádostí bude otevřena 1. ledna 2019, uzávěrka žádostí je stanovena na 1. února 2019 ve 12 hodin.

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková

 

Visegrádský stipendijní program

18.12.2018 - Byla zveřejněna výzva k předkládání žádostí o stipendia otevřená pro studenty a vědce ze zemí Visegráduu, zemí západního Balkánu a šesti zemí Východního partnerství. Jedná se o stipendia pro studium nebo výzkum na univerzitách a vědeckých výzkumných ústavech ve střední a východní Evropě. Aplikace pro podávání žádostí se otevře 1. února 2019. Přihlášky se podávají online prostřednictvím http://my.visegradfund.org/ do 15. března 2019 do 12 hod.

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková

 

18.12.2018 Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II v prioritní ose 1. Výzva podporuje investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur. Cílem této výzvy je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných infrastruktur komplementárně  financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v období  do roku 2022. Omezení výzvy: Za jednu velkou výzkumnou  infrastrukturu může být oprávněnými žadateli podána pouze jedna žádost o podporu do této výzvy. Při podání žádosti o podporu a následné realizaci projektu se předpokládá spolupráce hostitelské instituce a případných partnerských institucí velké výzkumné infrastruktury. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18.12.2018 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 31.5.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

18.12.2018 Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury v prioritní ose 1. Výzva podporuje investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur, konkrétně e-infrastruktur. Cílem této výzvy je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných infrastruktur, konkrétně  e-infrastruktur, komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v období do roku 2022.  Omezení výzvy: Za jednu velkou výzkumnou infrastrukturu  může být oprávněnými žadateli podána pouze jedna žádost o podporu do této výzvy. Akceptovaná bude pouze první podaná žádost o podporu oprávněnými žadateli v IS KP14+, ostatní podané žádosti o podporu budou vyřazeny z procesu hodnocení. Zároveň platí, že za velkou výzkumnou infrastrukturu může být oprávněnými žadateli podaná další žádost o podporu pouze v případě, že dříve podaná žádost o podporu byla vyřazena z procesu hodnocení nebo byla oprávněným žadatelem v průběhu procesu schvalování z jakýchkoliv důvodů stažena. Při podání žádosti o podporu a následné realizaci projektu se předpokládá spolupráce hostitelské instituce a partnerských institucí velké výzkumné infrastruktury, konkrétně e-infrastruktury. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18.12.2018 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 31.5.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 


15.12.2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu s názvem „Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases“ JTC 2019 v programu European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD)." 

Kompletní znění této výzvy, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí a očekávaných dopadů naleznete na internetových stránkách: http://www.erare.eu/joint-call/1st-joint-call-european-joint-programme-rare-diseases-jtc-2019.

Termín pro předložení předběžných návrhů projektů – „Pre-proposals“ – je stanovený na 15. února 2019 do 17:00.

Termín pro předložení plných návrhů projektů – „Full Project Proposals“ – je stanovený na 11. června 2019 do 17:00.

Více informací ZDE

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová


 

Listopad 2018

28.11.2018 Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje čtyři výzvy na podávání projektů humanitární pomoci na rok 2019 s termínem pro podávání žádostí o přidělené dotace do 14.1.2019, 14:00 hodin.

Vyhlášeny jsou 4 výzvy:

 • Komplexní humanitární krize (Etiopie, Mali, Myanmnar, Niger, Ukrajina, Zambie)
 • DRR a odolnost (Etiopie, Kambodža, Indonésie)
 • Okamžitá pomoc (Irák + iráční a syrští uprchlíli v Jordánsku, Libanonu a Turecku)
 • Sýrie

Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

28.11.2018  Řídicí orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II v prioritní ose 2. Cílem výzvy je podpora vysokých škol, které na základě specifického zaměření svých strategií chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zavádění praxí do studijních programů, zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti studentů. Za ZČU bude podán jeden centrální projekt, který bude řešen na projektovém centru. Kontaktní osobou je Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.11.2018 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 29.3.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

28.11.2018 Řídicí orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II v prioritní ose 2. Cíle výzvy bude dosaženo pomocí doplňkové investiční podpory intervencí ESF výzvy pro vysoké školy II realizovaných v rámci SC 1 a 2 IP 1 PO 2 OP VVV prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení. Za ZČU bude podán jeden centrální projekt, který bude řešen na projektovém centru. Kontaktní osobou je Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.11.2018 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 29.3.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

15. 11. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-INFORM (LTI19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 16. 11. 2018 do 31. 12. 2018. Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

2. 11. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION (VES19IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní bilaterální česko-izraelské spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 11. 2018 do 31. 1. 2019. Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

2. 11. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-COST (LTC19) pro podání návrhů návrhů projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 11. 2018 do 17. 12. 2018.  Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

Říjen 2018

 

31.10.2018 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3. Cílem aktivit jednotlivých projektů je zkvalitnění školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti dětí/žáků v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení i oborových didaktik (aktivní formou např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo jiných prostředků obohacujících učení či výuku), za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků (možnost využití stávajících kurzů DVPP i možnost vzniku nových), využívání nových metodických pomůcek i studijních materiálů (např. volně šiřitelných aplikací i učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem), šíření příkladů dobré praxe inovativních škol s využitím digitálních technologií. 
Omezení výzvyJedna žádost o podporu musí obsahovat pouze jednu povinně volitelnou aktivitu. Jeden žadatel může předložit maximálně 2 žádosti o podporu, přičemž v každé žádosti musí zvolit jinou povinně volitelnou aktivitu. Jedním žadatelem je subjekt s jedním IČO. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2018. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 28. 2. 2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.


Administrátor PC - Kateřina Straková

 

31.10.2018 Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala, že v současné době probíhají přípravy veřejné soutěže nového Programu KAPPA. Ten je zaměřený na spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. První výzva bude vyhlášená v březnu příštího roku a bude jí předcházet série seminářů pro uchazeče. Důraz bude kladen především na vyhledávání projektových partnerů. Program KAPPA je realizován v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska v období 2014 - 2021 v programu Výzkum.
Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

30.10.2018 Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala na svých webových stránkách, že další veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena na konci února 2019.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

30.10.2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti vyhlásilo výzvu č. 03_16_059 Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže v prioritní ose 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit  kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30.11.2018 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 31.1.2019 do 12 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

24. října 2018 zveřejnila Evropská komise Výzvu pro předkládání žádostí v programu Erasmus+ na rok 2019. Společně s Výzvou byla také zveřejněna Příručka k programu Erasmus+, která obsahuje podrobné informace o všech příležitostech, které program studentům, vyučujícím, školitelům a dalším zájemcům nabízí v roce 2019. 

Znění Výzvy včetně termínů pro předložení žádostí zde. Příručka ke stažení zde.

Administrátor PC – Mgr. Petr Šimon

 

23. 10. 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotaci v rámci programu „Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ pro rok 2019. Program je určen na podporu žádostí státních i nestátních organizací, které se zabývají aktivitami ve prospěch osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v České republice. Termín pro předložení žádosti je do 30. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

23. 10. 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v dotačním programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ pro rok 2019. Hlavním cílem je zlepšit zdravotní stav populace ČR a snižovat výskyt nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet. Termín pro předložení žádosti je do 30. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

18. 10. 2018 Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v programu „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti“ pro rok 2019. Cílem projektu je zejména zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků (primárně je podporováno zvyšování odborné úrovně učitelů) a dalších relevantních cílových skupin o problematice rozvojových zemí a o principech rozvojové spolupráce a které přispívají ke zlepšení kvality a dopadů české ZRS. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě těchto výzev je stanovena do 3. 12. 2018 do 11.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

18. 10. 2018 Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výzvu k podání žádosti poskytnutí dotace v programu „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství pro NNO)“ pro rok 2019. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace je stanovena do 3. 12. 2018 do 11.00 hodin. Bližší informací ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

18. 10. 2018 Česká rozvojová agentura vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v programu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR“ pro rok 2019. Cílem projektů má být primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného charakteru. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace je stanovena do 3. 12. 2018 do 11.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

18. 10. 2018 Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na téma „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“. Cílem projektů má být primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného charakteru. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 14. 1. 2019 do 13.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

18. 10. 2018 Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na téma „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí“ na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2019. Cílem dotačního programu je zvýšit úroveň a odbornost VŠ výuky v prioritních/partnerských zemích programu ZRS ČR prostřednictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol a podpory meziuniverzitní spolupráce. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě těchto výzev je stanovena do 7. 1. 2019 do 13.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

17.10.2018 Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoje pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Interní deadline pro zaslání návrhů projektů datovou schránkou je určen na středu 28.11.2018 nejpozději v 10:00 hodin, interní termín pro kontrolu návrhů projektů je určen na *21.11.2018*
Bližší informace naleznete ZDE

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

17. 10. 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v dotačním programu „Protidrogová politika MZ“ pro rok 2019. Základním cílem dotačního programu je dlouhodobá podpora zdravotních služeb poskytovaných osobám s návykovým chováním, a to v souladu se záměrem zajistit občanům zdraví, důstojnost a bezpečí. Konečným cílem těchto opatření je co nejvíce snížit sociální, zdravotní a další škody a rizika, která s sebou nese návykové chování jak pro jednotlivce, tak i pro společnost jako celek. Žadatel o dotaci na projekt, který doposud nebyl financován z tohoto dotačního programu, musí připravovaný projekt projednat s poskytovatelem dotace před podáním žádosti, a to v dostatečném předstihu. Termín pro předložení žádosti je do 15. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

12. 10. 2018 Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro nevládní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty v rámci dotačního titulu "Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami" pro rok 2019. Návrhy lze podávat do 31. 10. 2018 do 12.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

12. 10. 2018 Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro nevládní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty v rámci dotačního titulu "Projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů" pro rok 2019. Návrhy lze podávat do 31. 10. 2018 do 12.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

12. 10. 2018 Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty pro rok 2019. Cílem dotačního titulu je podpora nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2019. Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 31. 10. 2018 do 12.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

10. 10. 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejnilo ke dni 8. října 2018 výzvu k podání žádosti o poskytnutí státní dotace z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS. Obecným cílem dotačního programu je snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV infekce v cílové populaci.  

Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 9. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

10. 10. 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejnilo ke dni 8. října 2018 výzvu k podání žádosti o poskytnutí státní dotace z dotačního programu Národní program zdraví - projekty podpory zdraví pro rok 2019. Obecným cílem dotačního programu je zlepšit zdravotní stav populace České republiky, snížení výskytu nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet, podpora aktivního vztahu obyvatel ke zdraví, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví. 

Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 9. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

Září 2018

 

27. 9. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo ke dni 26. září 2018 výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného školství. Cílem této výzvy je podpořit digitalizaci administrativních činností veřejných vysokých škol v České republice. Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 5. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

21. 9. 2018 Vyhlášení čtvrté veřejné soutěže v programu TRIO Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. září 2018 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v programu TRIO.

 • Žádost o podporu projektu aplikovaného výzkumu lze podat do 31. října 2018 do 14:00 hodin (po elektronickém podání do 12:00 hodin)
 • Zahájení řešení v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019
 • Ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2022
 • Doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců

Více ZDE

Administrátorem PC - Martina Palečková

 

21. 9. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 19. září 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA). Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 20. 9. 2018 do 27. 12. 2018. Více informací naleznete ZDE

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

20. 9. 2018 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program "Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019", bližší informace naleznete ZDE. Interní termín pro předkládání návrhů projektů je určen na pondělí dne 15.10.2018.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

12.9.2018 Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoje pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Interní deadline pro zaslání návrhů projektů datovou schránkou je určen na středu 24.10.2018 nejpozději v 10:00 hodin, interní termín pro kontrolu návrhů projektů je určen na 16.10.2018
Bližší informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Červenec 2018

 

7. 8. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 1. srpna 2018 vyhlásilo druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-TRANSFER (LTT19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 8. 2018 do 15. 9. 2018. Bližší informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Silvija PITERKOVÁ

 

7. 8. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 2. srpna 2018 vyhlásilo 5. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE119 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka soutěžní lhůty je 12. října 2018. Více informací ZDE.

Administrátor PC - Silvija PITERKOVÁ

 

Červen 2018

 

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory ICT a sdílené služby (aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb). Žádosti o podporu jsou přijímány od 28.8.2018 do 28.5.2019. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

 

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory Partnerství znalostního transferu. Žádosti o podporu jsou přijímány od 17.9.2018 do 14.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

  

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu V programu podpory Potenciál. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1.10.2018 do 15.1.2019. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

   

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu V programu podpory Inovace (inovační projekt). Žádosti o podporu jsou přijímány od 26.9.2018 do 27.11.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

  

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu VI programu podpory Aplikace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 28.8.2018 do 17.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC – Martina PALEČKOVÁ

 

22. 6. 2018 Odbor Transfer a smluvní výzkum vypisuje v souladu s Rozhodnutím rektora 10R/2014 INTERNÍ VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY V OBLASTI ROZVOJE TRANSFERU POZNATKŮ pro rok 2018. Podrobnosti o podporovaných aktivitách, výši podpory či způsobu podávání a hodnocení žádostí naleznete ZDE. Žádost (dotazník) je ke stažení ZDE.

Žádosti je možné podávat do 13.7.2018 do 12:00.

Kontakt: transfer@rek.zcu.cz
 

Květen 2018

 

25. 5. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dne 18.5.2018 vyhlásilo 3 výzvy na podávání žádostí o dotace v roce 2018:

Výzva č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora zahraničních studentů studujících na veřejných školách". Cílem této výzvy je podpořit studium zahraničních studentů.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je:
a) dotace ve výši 30 % z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků v předchozím kalendářním roce; žádosti se podávají do 30 dnů od zveřejnění Výzvy č. 1 na webových stránkách ministerstva;
b) dotace na 1. pololetí 2018; žádosti se podávají od 1. 9. do 30. 9. 2018;
c) dotace na 2. pololetí 2018; žádosti se podávají od 7. 11. do 21. 11. 2018 včetně.

Výzva č. 2 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora dostudování nigerijských studentů". Cílem této výzvy je podpořit studium zahraničních (nigerijských) studentů.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je:
a) dotace za období leden až září; žádosti se podávají do 30 dnů od zveřejnění Výzvy č. 2 na webových stránkách ministerstva;
b) dotace za období říjen až prosinec; žádosti se podávají od 1. 10. do 31. 10. 2018.

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru". Cílem této výzvy je podpořit projekty spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, která byla podepsána dne 21. listopadu 2008 ve Vídni.

Lhůta pro podání žádosti je:
a) u dotace na první pololetí roku 2018 se žádosti podávají do 30 dnů od zveřejnění Výzvy č. 3 na webových stránkách ministerstva;
b) u dotace na třetí čtvrtletí roku 2018 se žádosti podávají od 1. 6. 2018 do 29. 6. 2018
c) u dotace na čtvrté čtvrtletí roku 2018 se žádosti podávají od 10. 10. 2018 do 9. 11. 2018


Více informací ke všem výzvám naleznete zde:

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

21. 5. 2018 Program INTERREG EUROPE vyhlásil 4. výzvu. Od 7. 5. 2018  mohou zájemci podávat projektové žádosti do programu přes elektronický systém iOLF.  4. výzva programu INTERREG EUROPE je otevřena do 22. 6. 2018, 12.00 SEČ.

Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Mgr. Tereza Gerátová

 

19. 5. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo na svých webových stránkách výzvu na rozvojový program podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019 a výzvu k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019. Výzvy obsahují věcné zaměření výzev, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a přiložených projektů a termíny uzávěrky podání žádostí.

Žádosti se budou nově vkládat do informačního systému ISPROM.

Žádost pro soutěže pořádané v ČR musí být podána do 3. června 2018. Žádost pro účast v mezinárodních soutěžích a pro pořádání mezinárodních soutěží musí být podána do 30. září 2018.

Bližší informace naleznete ZDE.

 

14. 5. 2018 Vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO. Bližší informace ZDE.

Nejzazší univerzitní termín pro zaslání návrhů projektů (draft) ke kontrole je stanoven nejpozději na 18. 6. 2018, finální návrhy projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 27.6.2018 do 12 hodin.

Administrátor PC – Mgr. Veronika Menšíková

 

Duben 2018 

 

30. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dne 30. 4. 2018 vyhlásilo výzvu na podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsané ve Vratislavi dne 13. ledna 2000. Uzávěrka pro tuto výzvu je 29. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

30. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 30. dubna2018 vyhlásilo veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR (LTV19). Uzávěrka pro tuto výzvu je 22. června 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

27. 4. 2018 byla na stránkách MŠMT (sekce Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji) zveřejněna výzva k podávání  česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019-2020, vyhlašována ve spolupráci s ministerstvem pro vědu a technologie ČLR. Uzávěrka pro odevzdání projektů je 30. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC -Silvija Piterková

 

27. 4. 2018 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k 2. 4. 2018 informuje o vyhlášení 5. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma „Funkční porézní materiály“ na základě „Memoranda o spolupráci při plánování a provádění společných výzev – EIG CONCERT Japan. Uzávěrka pro tuto výzvu je 11. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

27. 4. 2018  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k 17. 4. 2018 vyhlásilo výzvu EUREKA GLOBALSTARS ARGENTINA 2018 s možnou účastí českých řešitelských organizací. Uzávěrka pro tuto výzvu je 7. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

9. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020 v souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci. Uzávěrka pro tuto výzvu je 31. 5. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

9. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k 2. 4. 2018 vyhlásilo výzvu na podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků. Uzávěrka pro tuto výzvu je 30. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

Březen 2018

 

9. 3. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 7. března 2018 vyhlásilo veřejné soutěže programu inter-excellence, podprogramu INTER-ACTION LTAUSA18. Uzávěrka pro tuto výzvu je 30. dubna 2018. Více informací  ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

9. 3. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 31. ledna 2018 vyhlásilo 4. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE218 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka pro tuto výzvu je 27. března 2018. Více informací  ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

  

2. 3. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu na podávání návrhů česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů za účelem navazování vzájemných kontaktů a rozvoje spolupráce. Termín pro podávání návrhů projektů: 2. 3.–30. 4. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

Únor 2018

 

27. 2. 2018 Vyhlásila Grantová agentura ČR veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu

 • standardních grantových projektů, bližší informace ZDE.
 • juniorských grantových projektů, bližší informace ZDE.
 • mezinárodních grantových projektů ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemainschaft (DFG), Ministry of Science and Technology (MOST), National Research Foundation of Korea (NRF), bližší informace ZDE.

Návrhy projektů jsou přijímány od 28.2.2018 do 11.4.2018.
Univerzitní deadline pro zaslání návrhů projektů (draft) ke kontrole je stanoven nejpozději na 29.3.2018, finální návrhy projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 10.4.2018 do 9: hodin.


Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu V programu podpory Aplikace – Clean Sky 2. Žádosti o podporu jsou přijímány od 18.12.2017 do 30.4.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Inovační vouchery. Žádosti o podporu jsou přijímány od 15.1.2018 do 31.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu I programu podpory Proof of Concept. Žádosti o podporu jsou přijímány od 3.1.2018 do 4.5.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu VI programu podpory Inovace (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví). Žádosti o podporu jsou přijímány od 3.1.2018 do 31.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

Leden 2018

 

12. 1. 2018 Program: Plzeň-univerzitní město vyhlášuje interní soutěž o podporu projektů z dotačních prostředků, které budou poskytnuty Západočeské univerzitě v Plzni v r. 2018. Pracovní skupina složená ze zástupců magistrátu a univerzity se oproti předchozím ročníkům rozhodla podporovat pouze projekty, které navazují na témata stanovená městem Plzeň. Žádosti předkládejte na formuláři průběžně, nejpozději však 15. února 2018 na Projektové centrum ZČU. Maximální výše požadované dotace na jeden projekt byla stanovena na 80 tis. Kč.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

5. 1. 2018 Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlašuje podle čl. B, odst. 2 Řádu hospodaření Fondu rozvoje CESNET, z.s.p.o. první výběrové řízení pro rok 2018 na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení. Uzávěrka je stanovena na 16. 2. 2018. Bližší informace zde.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

Prosinec 2017

 

22. 12. 2017 Program INTERREG EUROPE připravuje otevření 4. výzvy. Výzva by měla být vyhlášena v květnu 2018 a ukončena v polovině června 2018. Předpokládá se, že bude možno podávat žádosti ve všech tematických oblastech jako dosud a k dispozici bude zbývající ERDF. Aktuální dokumenty k výzvě můžete sledovat na webové stránce programu. Více informací naleznete zde.

Administrátor PC - Miluše Brunátová

 

22. 12. 2017 Program ESPON vyzval k předkládání nabídek pro cílené analýzy. Jedná se o tyto témata: Hodnocení územních dopadů (TIA) na přeshraniční spolupráci, Námořní územní plánování a vzájemné vztahy mezi pevninou a mořem a Potenciál velkých dat pro integrovaný rozvoj územní politiky v evropských růstových koridorech. Uzávěrka přihlášek je 30. ledna 2018 v 15:30 hod. Bližší informace k jednotlivým tématům naleznete zde.

Administrátor PC - Miluše Brunátová

 

14. 12. 2017 Grantová agentura ČR (GA ČR) vyhlásila mezinárodní výzvu pro podávání projektů LA spolupráce s počátkem řešení projektů v roce 2019. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 14. 12. 2017 do 16. 3. 2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Listopad 2017

 

22. 11. 2017: Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_17_043 Teaming II v prioritní ose 1. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 22. 11. 2017. Ukončení příjmu žádostí pro 1. kolo dle textu výzvy: 15. listopadu 2018. Příjem projektových žádostí v 2. kole bude zahájen 15. února 2019 v 10:00 hod. a ukončen bude 20 pracovních dnů po oficiálním zveřejnění výsledků výzvy Horizontu 2020 na Teaming Phase 2 (WIDESPREAD-01-2018-2019), indikativně do 15. 5. 2019 do 14:00 hod. Podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT zde.

Administrátor PC - Tereza Gerátová

  

2. 11. 2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-COST (LTC18). Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 3. 11. 2017 do 18. 12. 2017. Bližší informace zde.

 

1. 11. 2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL). Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 11. 2017 do 31. 1. 2018. Bližší informace zde.

 

Říjen 2017

  

31.10.2017: Technologická agentura ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Soutěžní lhůta začíná od 9:00 hodin 1.11.2017, interní deadline je určen nejpozději na 8.1.2018 do 10:00 hodin. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

19.10.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotačního program pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy. Interní termín pro podání je úterý 24. 10. 2017 do 12.00 hodin. Po tomto termínu nebudou návrhy přijímány. Návrhy předkládejte administrátorce. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Tereza Gerátová 

  

1.10.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy III. k programu   Inovace – Inovační projekt ITI Plzeň (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1) OP PIK k  10/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 11/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 10/2018. Jedná se o průběžnou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

1.10.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy III. k programu Potenciál (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1) OP PIK k  10/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 11/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 10/2018. Jedná se o průběžnou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

  

1.10.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy III. k programu Aplikace – ITI Plzeň (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1) OP PIK k  12/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 12/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 11/2018. Jedná se o průběžnou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

Září 2017

 

25.9.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory Aplikace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 3. 8. 2017 do 30. 11. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

  

25.9.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory Potenciál. Žádosti o podporu jsou přijímány od 13. 7. 2017 do 30. 11. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

25.9.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory Služby infrastruktury. Žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 9. 2017 do 20. 12. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

21.9.2017 Program Interreg CENTRAL EUROPE připravuje otevření 3. výzvy. Výzva bude vyhlášena 21. září 2017 a zůstane otevřena do 25. ledna 2018. Finanční podporu bude možné získat na nadnárodní spolupráci v oblasti inovací, nízkouhlíkového hospodářství, kulturních a přírodních zdrojů nebo v oblasti dopravy. Tematický rozsah vybraných specifických cílů je pro tentokrát "zeštíhlen", přičemž specifický cíl 2.3 bude v této výzvě zcela uzavřen. Aktuální dokumenty k výzvě můžete sledovat na webové stránce programu. Více informací naleznete zde.

Administrátor PC - Miluše Brunátová

 

Červenec 2017

 

11.7.2017 Řídící orgán OP VVV dne 11. 7. 2017 vyhlašuje výzvu 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1 OP VVV. Interní temín pro předkládání projektů na PC je 7. 11. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Lucie Čulíková

 

11.7.2017 Řídící orgán OP VVV dne 11. 7. 2017 vyhlašuje výzvu 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v prioritní ose 1 OP VVV. Interní temín pro předkládání projektů na PC je 7. 11. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Lucie Čulíková

 

11.7.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory Inovace (inovační projekt). Žádosti o podporu jsou přijímány od 12. 7. 2017 do 12. 11. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

11.7.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Partnerství znalostního transferu. Žádosti o podporu jsou přijímány od 14. 7. 2017 do 13. 10. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

11.7.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory Spolupráce – Klastry. Žádosti o podporu jsou přijímány od 14. 7. 2017 do 20. 10. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

10.7.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu II programu podpory Inovační vouchery. Žádosti o podporu jsou přijímány od 10. 7. 2017 do 31. 12. 2017. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

1.7.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy IV. k programu Aplikace (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1) OP PIK k  7/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 8/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 11/2017. Jedná se o kolovou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

1.7.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy IV. k programu Potenciál (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1) OP PIK k  7/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 8/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 11/2017. Jedná se o kolovou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

Květen 2017

31.5.2017 Vyhlášena vázva pro podávání návrhů projektů v rámci Rámcového projektu ESA pro podporu českého průmyslu. Výzva je otevřena do 31. 12. 2018. Informace a dokumenty k výzvě jsou k dispozici na portálu ESA EMITS (po přihlášení) a v příslušné sekci na Českém kosmickém portálu.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

31.5.2017 TA ČR vyhlásil 5. veřejnou soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. 5. veřejná soutěž programu DELTA je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními technologickými a inovačními agenturami. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit v Korejské republice, ve Vietnamské socialistické republice, v čínských lokalitách Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan). Bližší informace naleznete zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

1.5.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy II. k programu Inovační vouchery (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2) OP PIK k 5/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 9/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 5/2018. Jedná se o průběžnou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

1.5.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy III. k programu Partnerství znalostního transferu (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2) OP PIK k  5/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 6/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 11/2017. Jedná se o kolovou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

1.5.2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo plánované datum vyhlášení výzvy IV. k programu Inovace (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1) OP PIK k  6/2017. Plánovaný datum příjmu žádostí o podporu 7/2017 a plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 10/2017. Jedná se o průběžnou výzvu. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

 

 

 

 

 

Průběžné granty:

Nadace Tomáše Bati

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

International Visegrad Fund

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

Podpora ERC žadatelů
Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Průběžné veřejné zakázky ve VaVaI pro potřeby státní správy:

Program BETA - aktuální výzvy

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

 

 

Text
Text

Patička