Přejít k obsahu

Přehled výzev v roce 2017

Přehled výzev dle ukončení předkládání žádostí:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05.09.2016

 

Jana Spěváčková

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1., stipendia: 15.3./31.10.

Martina Navrátilová

5. národní výzva ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE119

MŠMT

02. 08. 2018

12. 10. 2018

Silvija Piterková

výzva III. k programu Inovace – Inovační projekt ITI Plzeň

MPO

01. 11. 2017

31. 10. 2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Potenciál

MPO

01. 11. 2017

31. 10. 2018

Martina Palečková

Výzva V programu podpory Inovace (inovační projekt)

MPO

26. 9. 2018

27.11.2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Aplikace – ITI Plzeň

MPO

01. 12. 2017

30. 11. 2018

Martina Palečková

Výzva IV programu podpory Partnerství znalostního transferu

MPO

17. 9. 2018

14. 12. 2018

Martina Palečková

Výzva VI programu podpory Aplikace

MPO

28. 8. 2018

17. 12. 2018

Martina Palečková

Výzva V programu podpory Potenciál

MPO

1.10.2018

15. 1. 2019

Martina Palečková

výzva č. 02_17_043 Teaming II

OP VVV

22. 11. 2017

15. 05. 2019

Tereza Gerátová

Výzva IV programu podpory ICT a sdílené služby (aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb)

MPO

28. 8. 2018

28. 5. 2019

Martina Palečková

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18.01.2016

průběžně do 31.12.2020, aktuální deadline 23.8.2017

Martina Navrátilová

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do 31.12.2020, aktuální deadline 3.6.2017

Martina Navrátilová

 

Přehled výzev dle vyhlášení předkládání žádostí:

Program

Poskytovatel

Vyhlášení

Deadline

Admin

AKTION (podpora česko-rakouské spolupráce)

DZS (MŠMT)

 průběžně

projekty: 15.4./15.9./30.1.

stipendia: 15.3./31.10. 

Martina Navrátilová

Výzva V programu podpory Potenciál

MPO

1. 10. 2018

15. 1. 2019

Martina Palečková

Výzva V programu podpory Inovace (inovační projekt)

MPO

26. 9. 2018

27.11.2018

Martina Palečková

Výzva IV programu podpory Partnerství znalostního transferu

MPO

17. 9. 2018

14. 12. 2018

Martina Palečková

Výzva IV programu podpory ICT a sdílené služby (aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb)

MPO

28. 8. 2018

28. 5. 2019

Martina Palečková

Výzva VI programu podpory Aplikace

MPO

28. 8. 2018

15. 05. 2019

Martina Palečková

5. národní výzva ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE119

MŠMT

02. 08. 2018

12. 10. 2018

Silvija Piterková

4. výzva

INTERREG EUROPE

INTERREG EUROPE

květen 2018

červen 2018

Miluše Brunátová

výzva III. k programu Aplikace – ITI Plzeň

MPO

01. 12. 2017

30. 11. 2018

Martina Palečková

výzva č. 02_17_043 Teaming II

OP VVV

22. 11. 2017

15. 05. 2019

Tereza Gerátová

výzva III. k programu Inovace – Inovační projekt ITI Plzeň

MPO

01. 11. 2017

31. 10. 2018

Martina Palečková

výzva III. k programu Potenciál

MPO

01. 11. 2017

31. 10. 2018

Martina Palečková

"Podpora ERC žadatelů"

GA ČR

05. 09. 2016

 

Jana Spěváčková

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

SFEU

18. 01. 2016

průběžně do

31. 12. 2020

Martina Navrátilová

Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFEU

srpen 2015

průběžně do

31. 12. 2020

Martina Navrátilová

Patička