Přejít k obsahu

PROJEKTOVÉ CENTRUM ZČU

 
Projektové centrum zajišťuje administraci projektů řešených na ZČU. Poskytuje podporu řešitelům projektů, získává informace o možnosti získání projektů a předává je součástem ZČU.
Projektové centrum se děli na: 

- Oddělení administrace projektů (OAP)

- Oddělení řízení celouniverzitních projektů (ORP)

Adresa: Univerzitní 22, 306 14 Plzeň                    

 

 

Působnost Projektového centra

ŘEDITELKA
Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D.

řízení, konzultace k přípravě projektových žádostí OP VVV, OP VaVpI

TAJEMNICE PC
Ing. Jindra Komrsková
správa, provoz, hospodaření PC

 

ASISTENTKA PC
Karolína Počová
sekretariát Projektového centra, administrátorka pro Magistrát města Plzně, Krajský úřad PK, individální dotace měst PK

 

ODDĚLENÍ ADMINISTRACE PROJEKTŮ
Ing. Martina Landrgottová, MBA  - vedoucí oddělení
GRAS, Vnitřní soutěž, Motivační systém (části Smluvní výzkum, EK, ERC), INTERREG V-B a INTERREG V-C (programy nadnárodní spolupráce), CEEPUS III, ERASMUS+
Mgr. Martina Navrátilová
INTERREG V-A, programy přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Česká republika – Svobodný stát Sasko, AKTION, Česko-německý fond budoucnosti, Česko-bavorská výzkumná konsorcia, Jiné česko-německé programy (MŠMT: Podpora a rozvoj systematické česko-německé spolupráce atp.)
Martina Palečková
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), TRIO, TREND (vše MPO), MŠMT (Odbor pro mládež), granty zaměřené na spolupráci s podnikatelským sektorem
Jana Spěváčková
Technologická agentura (TA ČR), MŠMT (vzdělávání - základní vzdělávání, vysoké školství), MZe ČR (Program Země), MK ČR (Program VISK, Česká knihovna), CESNET
Mgr. Veronika Menšíková
Grantová agentura (GA ČR), VISEGRÁDSKÉ FONDY, MŠMT - Centralizované rozvojové program (CRP), ostatní rozvojové a dotační programy z oblasti základního vzdělávání a vysokého školství)
Kateřina Straková
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), OP Zaměstnanost (OP Z), MŠMT (Odbor Výzkum a vývoj - Programy mobility, NPU, NPU II a MOBILITY a dále dotační program z výzvy Digitalizace ve VVŠ)
Ing. Jana Brunátová
MK ČR (Program NAKI), MV ČR, MO ČR, MŠMT (Odbor Výzkum a vývoj - Programy Inter-Excellence, Velké výzkumné infrastruktury), MZ ČR, MD ČR, Nadace, H2020, Norské fondy, Americké fondy a nadace, ostatní zahraniční granty
Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.
mezinárodní projekty

 

ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ CELOUNIVERZITNÍCH PROJEKTŮ
Ing. Miluše Brunátová - vedoucí oddělení
finanční manažer ESF, administrátor OP VK
PhDr. Martin Kubata
projektový manažer "Nábyteček"
Mgr.  Petr Šimon
ředitel HR AWARD, SICIP
Ing.  Markéta Ulčová
projektový manažer Mobility 3.0, HR AWARD
Ing. Lenka Daňsová
finanční manažer HR AWARD a "Nábyteček"
Mgr. Dagmar Vokounová Franzeová, Ph.D.
SMART WATCH, administrativní tým
Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D.
projektový manažer ESF
Mgr. Lucie Benešová
finanční manažer Mobility, administrativní podpora "Nábyteček"
Mgr. Klára Bublíková
administrativní tým ESF
Ing. Veronika Pospíšilová
administrativní tým ESF
Mgr. Pavla Vinšová
administrativní tým ESF
Mgr. Klára Vanková, Ph.D.
administrativní tým ESF

Patička