Přejít k obsahu

ODDĚLENÍ ADMINISTRACE PROJEKTŮ

 

Oddělení zajišťuje administraci projektů řešených na ZČU. Poskytuje podporu řešitelům projektů, získává informace o možnosti získání projektů a předává je součástem ZČU. 

Oddělení administrace projektů (OAP):

 • spravuje evidenci projektů a projektové dokumentace
 • vyhledává, zveřejňuje a upozorňuje na příležitosti získání projektu
 • zajišťuje kontrolu formálních náležitostí projektu před jeho podáním
 • poskytuje řešiteli a spoluřešiteli metodickou pomoc při přípravě a realizaci projektů
 • žádá po přijetí projektu Ekonomický odbor (EO) o přidělení zakázkového čísla a v případech vyžadovaných poskytovatelem též o zřízení samostatného bankovního účtu;  informaci o přidělení zakázkového čísla a případně též samostatného bankovního účtu oznamuje řešiteli nebo spoluřešiteli a tajemníkovi příslušné součásti
 • zprostředkovává komunikaci s poskytovatelem
 • provádí monitoring projektů
 • administruje program GRAS (podpora studentských aktivit)
 • administruje projekty CRP (Centralizované rozvojové projekty)
   
  Adresa: Univerzitní 22, 306 14 Plzeň                    

   

   

  Kontakty
  Ing. Martina Landrgottová, M.B.A.  - vedoucí oddělení

  +420 37763 1089

  mland@rek.zcu.cz

  UF 206

  Mgr. Veronika Menšíková

  +420 37763 1248

   mensikov@rek.zcu.cz

  UF 212

  Mgr. Martina Navrátilová

  +420 37763 1234

  mnavrati@rek.zcu.cz

  UF 216

  Martina Palečková

  +420 37763 1233

  paleckom@rek.zcu.cz

  UF 216

  Karolína Počová

  +420 37763 1231

  pocova@rek.zcu.cz

  UF 222

  Jana Spěváčková

  +420 37763 1235

  spevik@rek.zcu.cz

  UF 218

  Kateřina Straková

  +420 37763 1087

  strakovk@rek.zcu.cz

  UF 206

  Ing. Jana Brunátová

  +420 37763 1241

  jbrunato@rek.zcu.cz

  UF 212

  Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.
  +42037763 1084

  lstrnad@kap.zcu.cz

  UF 202

Patička