Přejít k obsahu

ODDĚLENÍ ADMINISTRACE PROJEKTŮ

 

Oddělení projektů zajišťuje administraci projektů řešených na ZČU. Poskytuje podporu řešitelům projektů, získává informace o možnosti získání projektů a předává je součástem ZČU. 

Oddělení projektů:

 • spravuje evidenci projektů a projektové dokumentace ve své působnosti
 • vyhledává, zveřejňuje a upozorňuje na příležitosti získání projektů
 • zajišťuje formální kontrolu před přijetím projektu
 • poskytuje řešiteli a spoluřešiteli metodickou pomoc v oblasti administrace projektu
 • zajišťuje přidělení zakázkového čísla a v případech vyžadovaných poskytovatelem též zřízení samostatného bank. účtu
 • provádí monitoring projektů
 • provádí kontrolu čerpání finančních prostředků dle rozpočtu projektu
 • zajišťuje povinné přílohy žádosti o projekt
 • koordinuje veřejnosprávní kontrolu prováděnou na místě poskytovatelem
 • odesílá návrhy projektů ve stanovených lhůtách poskytovatelům
 • administruje program GRAS (podpora studentských aktivit)
 • administruje projekty CRP (Centralizované rozvojové projekty)
   
  Adresa: Univerzitní 22, 306 14 Plzeň                    

   

   

  Kontakty
  Ing. Miluše Brunátová - vedoucí oddělení

  +420 37763 1083

  brunato@rek.zcu.cz

  UF 204

  Mgr. Veronika Menšíková

  +420 37763 1248

   mensikov@rek.zcu.cz

  UF 212

  Mgr. Martina Navrátilová

  +420 37763 1234

  mnavrati@rek.zcu.cz

  UF 216

  Martina Palečková

  +420 37763 1233

  paleckom@rek.zcu.cz

  UF 216

  Ing. Mgr. Jiřina Pešková

  +420 37763 1089

  jpesko@rek.zcu.cz

  UF 206

  Karolína Počová

  +420 37763 1231

  pocova@rek.zcu.cz

  UF 222

  Jana Spěváčková

  +420 37763 1235

  spevik@rek.zcu.cz

  UF 218

  Kateřina Straková

  +420 37763 1087

  strakovk@rek.zcu.cz

  UF 206

  Ing. Jana Brunátová

  +420 37763 1241

  jbrunato@rek.zcu.cz

  UF 212

  Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.
  +42037763 1084

  lstrnad@kap.zcu.cz

  UF 202

Patička