Přejít k obsahu

Projekty

BOWI - Boosting Widening Digital Innovation Hubs

Trvání: 01.05.2020 - 30.11.2023
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

ERDF II projekt Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

HIGREEW: Affordable high-performance green redox flow batteries

Trvání: 01.01.2020 - 30.04.2023
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Switch2save-Lightweight switchable smart solutions for energy saving large windows and glass facades

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2023
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

COMP4DRONES -Leveraging CPS Composability & Modularity for Customized and Autonomous Civilian Drones

Trvání: 01.10.2019 - 30.09.2022
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Changes in the Conception of Space in Presocratic Cosmologies

Trvání: 01.09.2019 - 02.02.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

„Science Camp Plzeň“ Společný letní tábor pro děti z partnerských měst Plzeň a Regensburg 2019

Trvání: 26.08.2019 - 31.08.2019
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Vývoj pokročilých průtočných elektrochemických úložišť energie

Trvání: 01.08.2019 - 31.12.2023
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj pokročilých technologií na zvýšení efektivnosti provozních kontrol komponent JE s využitím pokročilých robotických technologií s intuitivním programováním polohování

Trvání: 01.08.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Ahoj.info 2019

Trvání: 01.07.2019 - 31.10.2020
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Dobrovolnictví v kulturním centru 2019

Trvání: 01.07.2019 - 31.10.2020
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Energy Storage při produkci elektřiny

Trvání: 01.07.2019 - 31.12.2023
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Hydraulický kompozitový jeřáb

Trvání: 01.07.2019 - 30.06.2022
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Optimalizace skladování použitého jaderného paliva

Trvání: 01.07.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Socioekonomické prostory překračují hranice. Archeologické studie města na Bavorsko-České hranici.

Trvání: 01.07.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj distribučního transformátoru s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou

Trvání: 01.07.2019 - 31.05.2023
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Nákup korozní komory pro kondenzační testy a testy v solné mlze

Trvání: 03.06.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: ŠKODA AUTO a.s. ()
Detail projektu

Dobrovolnictví v předškolním vzdělávání 2019

Trvání: 01.06.2019 - 31.03.2021
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Erasmus+: Erasmus KA107 mobilita jednotlivců z/do partnerských zemí

Trvání: 01.06.2019 - 31.07.2021
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Erasmus+: Erasmus+ KA103 mobilita jednotlivců mezi programovými zeměmi

Trvání: 01.06.2019 - 30.09.2020
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Experimentální a výpočetní identifikace krize přestupu tepla paliva reaktorů malých výkonů, SMR

Trvání: 01.06.2019 - 31.05.2023
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Multikulturní historie a současnost Sudet 2019

Trvání: 01.06.2019 - 28.02.2021
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Přeshraniční odborná spolupráce 2019-2021

Trvání: 01.06.2019 - 31.01.2021
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Stanovení principů a dějů probíhajících v korozivzdorné austenitické oceli použitelné v jaderné energetice v průběhu stabilizačního žíhání

Trvání: 01.06.2019 - 31.05.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Využití mikrostrukturní analýzy pro vývoj technologie nástřiku na bázi keramiky deponovaného s využitím kaskádového plazmatu

Trvání: 01.06.2019 - 31.05.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vývoj dílů pomocí pokročilých nástrojů numerické simulace pro oblast AUTOMOTIVE-Testovací platforma

Trvání: 01.06.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zvýšení odolnosti vůči opotřebení u nástrojových ocelí kombinací semi-solid zpracování s následným tvářením za tepla a kryogenního zpracování

Trvání: 01.06.2019 - 31.05.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

CerDee: Creative entrepreneuership in ceramic regions – developing, educating, encouraging

Trvání: 01.05.2019 - 30.04.2022
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Zvyšování kvality vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků na ZČU

Trvání: 01.05.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Česko-německé odborné fórum

Trvání: 11.04.2019 - 14.04.2019
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Analýzy únavové životnosti a provozní spolehlivosti konstrukcí zatěžovaných vibracemi

Trvání: 01.04.2019 - 31.03.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

NaSaPO - Národní sada prostorových objektů (TITIMV706)

Trvání: 01.04.2019 - 31.10.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Národní centrum kompetence Josefa Božka (JOBNAC)

Trvání: 01.04.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Národní centrum pro energetiku

Trvání: 01.04.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

On-line měření a analýzy provozního zatížení konstrukcí s adaptivními virtuálními modely-OLIN

Trvání: 01.04.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Využití moderních informačních technologií pro neurorehabilitace pacientů se získaným poškozením mozku

Trvání: 01.04.2019 - 31.03.2022
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE

Trvání: 01.03.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Makerspace v prostředí vysokých škol

Trvání: 15.02.2019 - 31.07.2020
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Pilotní ověření zapojení identifikační karet ZČU (JIS karet) do European Student Card

Trvání: 15.02.2019 - 31.07.2020
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Ahoj, Rakousko! Štýrskohradecko-plzeňské interkulturní dny

Trvání: 12.02.2019 - 01.08.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

CARE-MSOC - Community Archaeology in Rural Environments - Meeting Societal Challenges

Trvání: 01.02.2019 - 31.01.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Realizace výuky Univerzity třetího věku v Aši (LS 2019)

Trvání: 01.02.2019 - 14.06.2019
Poskytovatel: Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš 1 ()
Detail projektu

Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Grazer-Pilsner didaktische Tage in Pilsen? Kulturhauptstadt 2015

Trvání: 01.02.2019 - 31.08.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Social media and their role in trust building

Trvání: 01.02.2019 - 31.01.2020
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Analýza vlastních frekvencí upínacího stolku

Trvání: 14.01.2019 - 30.01.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Akademickým pracovníkem v Plzni

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Arrival Regions: Exploring social innovation approaches for the social and economic integration of non-EU nationals

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Brána matematikou otevřená 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

CAMPO LAMPONE 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Cyklus přednášek pro seniory

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Datová podpora pro hodnocení ukazatelů kvality studijních programů

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Design nových funkčních materiálů, a cest pro jejich reaktivní magnetronové naprašování, pomocí pokročilých počítačových simulací

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dodavatelsko-odběratelské řežezce v potravinářství: vliv koncentrace, nekalých obchodních praktik, politik a měnícího se chování spotřebitelů

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio-ekonomického rozvoje společnosti

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Dynamika a nelineární chování pokročilých kompozitních struktur; modelování a optimalizace

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dětská technická univerzita 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská technická univerzita Fakulty strojní

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dětská univerzita - JUNIORFEL 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská univerzita FPE 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská univerzita JUNIORFEL 2

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Efektivní univerzitní komunikační platformy

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Elektromagnetické ventily s vysokou mírou vestavěné inteligence

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Elektrotechnické technologie s vysokým podílem vestavěné inteligence

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Historická soutěž KHI 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Impulz ke změně aneb zvyšujeme sociální zodpovědnost na Univerzitě Pardubice a Západočeské univerzitě v Plzni

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interdisciplinarita – věda a vzdělání na pomezí oborů

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Islámská bioetika v současném Íránu

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Kompetence, projekty, procesy vysokých škol!!!

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukce reprezentací organizovaného zločinu v politika boje proti organizovanému zločinu v ČR v letech 1989 a 2016

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

LINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

MIMOŘÁDNÁ STIPENDIA MĚSTA PLZNĚ PRO STUDENTY ZČU A LF UK

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Moderní geometricko-numerické metody v simulaci nestlačitelného turbulentního proudění pro reálné úlohy velkého rozsahu

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

NCK Strojírenství

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Naplnění nové legislativy v oblasti přístupu k internetovým stránkám univerzity, podpora mobilit studentů a napojení na EWP

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikace

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nová generace jističů nn s výkonovými polovodiči

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Odborná příprava vězeňských kaplanů s ohledem na specifika vězeňského prostředí

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Oslava 30. výročí sametové revoluce

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Ostrovní systém s inteligentním power managementem

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Plně trénovatelná syntéza české řeči z textu s využitím hlubokých neuronových sítí

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Podpora pedagogů středních škol v oblasti výuky elektrotechniky

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Podpora studentů při reprezentaci ZČU a města Plzně v oblasti sportu v r. 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora činnosti US Pointu v roce 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora činnosti a rozvoje Fakulty ekonomické ZČU a U3V v Chebu - 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Město Cheb ()
Detail projektu

Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pokročilé nanomateriály s řízenou architekturou pro detekci vodíku

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Posílení vedoucí role univerzit v procesu přípravy a realizace Noci vědců v ČR s celonárodní působností

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Požární senzorika - radioaktivita

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Proměny pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiích

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Propagační video ZČU

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Provoz Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Provozování Webu Bav se vědou v roce 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Příprava a pilotní realizace systému podpory neaprobovaných učitelů v Plzeňském kraji

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Rozvoj celostátního portálu o vědě, výzkumu a vysokém školství – magazín Universitas

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SEPIOT – Senzory plynů na bázi hybridních nanostruktur pro IoT aplikace

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

ScienceFEL akademie

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Slavnostní koncert v rámci oslav 30. výročí Sametové revoluce

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Technická olympiáda PK 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Technologický demonstrátor - Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix

Trvání: 01.01.2019 - 30.11.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Terapeutická péče o lidi ve výkonu trestu odnětí svobody (TERAPEUT-VTOS)

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Univerzita třetího věku v Klatovech 2019

Trvání: 01.01.2019 - 30.09.2019
Poskytovatel: Město Klatovy ()
Detail projektu

Univerzita třetího věku v Sokolově v roce 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Město Sokolov ()
Detail projektu

VÝVOJ MĚŘÍCÍ STANICE PRO KONTROLU ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ AUTOMOBILOVÝCH SKEL

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výchova k aktivnímu zdravému stárnutí

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Detail projektu

Výměník tlakové energie

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výuka a popularizační akce IoT lab pro ZŠ a SŠ v Plzni

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj lokomotivy s bezpřevodovým pohonem PMSM motorem

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj nové generace nástrojů pro výrobu předlisků

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum aditivních technologií pro budoucí uplatnění ve strojírenské praxi - RTI plus

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Western Stars 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Zajištění potřeb odborné výuky na SŠ

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Změny intenzity porodnosti a plodnosti ve střední Evropě od neolitu po středověk: využití stochastických simulací

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Zvýšení bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení – 2. etapa

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Detail projektu

Šíření expertního vědění v mezinárodní politice:koncept epistémické infrastruktury a jeho význam

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Analýza vlastních frekvencí standů/stolů

Trvání: 18.12.2018 - 17.01.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole 428

Trvání: 17.12.2018 - 20.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole a přestupu tepla 427

Trvání: 17.12.2018 - 20.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření kvalitativních parametrů řezných nástojů

Trvání: 10.12.2018 - 12.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Revize pevnostní analýzy inspekčního sloupu projektu SI-PS

Trvání: 10.12.2018 - 17.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj SW rozhraní pro řízení frekvenčního měniče a křížového traverzéru

Trvání: 10.12.2018 - 21.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Technologie frézování vahadel vč. měření funkční výšky

Trvání: 06.12.2018 - 13.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace kovových dílů

Trvání: 05.12.2018 - 06.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza mechanických vlastností

Trvání: 04.12.2018 - 05.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vlivu nelineárních vazeb a počtu mřížek namodální vlastnosti palivového souboru, na zrychlení akcelerometrů a orbity vybraných bodů

Trvání: 30.11.2018 - 15.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ověření technologie iMachining

Trvání: 21.11.2018 - 10.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ověření technologie iMachining

Trvání: 21.11.2018 - 10.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ověření technologie iMachining

Trvání: 21.11.2018 - 10.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza spektrální normálové emisivity povlaku 840-MX na vysokých teplotách

Trvání: 19.11.2018 - 21.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Experimental thermomechanical treatment of steel bars processed on the HDQT-R 30-12 device.

Trvání: 19.11.2018 - 28.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kontaktní a vzdělávací seminář pro učitele všech typů škol z Česka a Německa

Trvání: 15.11.2018 - 18.11.2018
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Analýza mechanických vlastností

Trvání: 14.11.2018 - 23.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dlouhodobé testování řezných nástrojů – Inconel 718

Trvání: 14.11.2018 - 14.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na fukčních vzorcích

Trvání: 14.11.2018 - 10.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum vlastností mechanického posilovače firmy Kiefel v závislosti na parametrech modelu

Trvání: 13.11.2018 - 20.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza kinematiky a poranění řidiče při bočním nárazu do automobilu - OOP konfigurace

Trvání: 12.11.2018 - 30.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole a přestupu tepla 406

Trvání: 12.11.2018 - 19.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Materiálová analýza

Trvání: 12.11.2018 - 18.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza plastových prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 07.11.2018 - 19.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza plastových prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 07.11.2018 - 19.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza plastových prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 07.11.2018 - 19.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza plastových prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 07.11.2018 - 19.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 07.11.2018 - 07.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 01.11.2018 - 19.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D tisk na Al-Si matrici

Trvání: 31.10.2018 - 02.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vibrací momentové buňky, porovnávací měření. Analýza různých provozních stavů.

Trvání: 31.10.2018 - 03.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Validation fixture for P13A Apron Bracket

Trvání: 30.10.2018 - 07.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza plastových prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 29.10.2018 - 31.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dlouhodobé testování řezných nástrojů – Vanadis 10

Trvání: 27.10.2018 - 11.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vícefázového proudového pole 343

Trvání: 26.10.2018 - 20.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření zkušebních vzorků z kombinace feltmetalu a termoplastu

Trvání: 22.10.2018 - 03.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Řešení problematiky vzniku nehomogenit v platových dílech, analýza polohy pracovních elementů termostatů 2

Trvání: 22.10.2018 - 06.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole 370

Trvání: 19.10.2018 - 16.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza plastových prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 18.10.2018 - 26.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dlouhodobé testování řezných nástrojů

Trvání: 17.10.2018 - 25.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ověření vlastností tenkovrstvých brousících kotoučů

Trvání: 17.10.2018 - 31.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Virtuální model a analýza pro různý úhel zasklení

Trvání: 17.10.2018 - 21.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

2x analýza ticking zvuků

Trvání: 16.10.2018 - 20.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D měření pěnovacích forem

Trvání: 16.10.2018 - 27.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ověření tisknutelnosti dílu dle poptávky

Trvání: 16.10.2018 - 18.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D skenování račích nor, čištění dat, výpočet objemu. V rámci projektu CENAKVA II

Trvání: 15.10.2018 - 26.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudění v kouřovodech a EO projektu NZ ELE CFD HT2 - 1. etapa

Trvání: 15.10.2018 - 30.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na fukčních vzorcích

Trvání: 15.10.2018 - 09.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na fukčních vzorcích

Trvání: 15.10.2018 - 29.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční návrh Valivé opěry uzavřené

Trvání: 15.10.2018 - 10.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza stavu technologických procesů keramiky

Trvání: 10.10.2018 - 15.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza přípravků před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 10.10.2018 - 31.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza pěnových prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 03.10.2018 - 31.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D scan gripů + úprava STL dat

Trvání: 01.10.2018 - 19.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Charakterizace žárových nástřiků s využitím nanoindnentace za zvýšené teploty a detailní metalografické analýzy

Trvání: 01.10.2018 - 29.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dlouhodobé testování řezných nástrojů – SHM II

Trvání: 01.10.2018 - 21.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MKP ověření lávky

Trvání: 01.10.2018 - 27.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace laserového navařování

Trvání: 01.10.2018 - 26.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Scholarship for Iryna Tymar

Trvání: 01.10.2018 - 31.07.2019
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace

Trvání: 01.10.2018 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Volba struktury a testování průmyslových robotů pro bodové svařování

Trvání: 01.10.2018 - 17.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití odborných kapacit civilního sektoru pro posílení schopností složek IZS

Trvání: 01.10.2018 - 30.09.2020
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Dobrovolnictví v kulturním centru 2018

Trvání: 30.09.2018 - 30.05.2020
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Optimalizace řezného procesu a řezné zkoušky nástrojů s různými systémy tenkých vrstev

Trvání: 27.09.2018 - 12.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a broušení řezných nástrojů pro řezné zkoušky tenkých vrstev

Trvání: 27.09.2018 - 12.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

2Analýza naplnění požadavků ČSN EN 50128 pro projekt GA RBC

Trvání: 24.09.2018 - 15.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Řezivost řezných nástrojů

Trvání: 24.09.2018 - 26.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj inovativních prvků automobilu B

Trvání: 21.09.2018 - 04.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava a analýza prospektivní databáze

Trvání: 19.09.2018 - 27.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na fukčních vzorcích

Trvání: 18.09.2018 - 06.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Právní analýza rizik 100% držení dceřiné společnosti pro mateřskou společnost

Trvání: 18.09.2018 - 19.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

New types of insulating materials for high voltage devices

Trvání: 17.09.2018 - 01.06.2019
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 15.09.2018 - 25.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční návrh Valivé opěry C

Trvání: 15.09.2018 - 10.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Animace na středních školách 2018

Trvání: 14.09.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Velvyslanectví SRN v Praze ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 13.09.2018 - 25.09.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vibrací momentové buňky, porovnávací měření. Analýza různých provozních stavů. Analýza doběhu soustrojí.

Trvání: 10.09.2018 - 25.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava a realizace testů řezivosti v rozsahu 5-ti pre-experimentů

Trvání: 07.09.2018 - 30.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza prototypu z nového stroje

Trvání: 05.09.2018 - 24.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Naprogramování 6 typových součástí, včetně odladění v sídle společnosti zákazníka dle přiložené specifikace

Trvání: 05.09.2018 - 12.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza spektrální normálové emisivity SiC povlaků

Trvání: 04.09.2018 - 15.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole a přestupu tepla 533

Trvání: 03.09.2018 - 29.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výuka 1. st. ZŠ v K. Varech 2018-19

Trvání: 03.09.2018 - 28.06.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

Vývoj vícevrstvých termochromických povlaků a jejich přípravy na sklo o velké ploše

Trvání: 03.09.2018 - 23.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum neoxidových ochranných povlaků z hlediska vyšetřování jejich tribologického chování

Trvání: 03.09.2018 - 09.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

AFarCloud - Aggregate Farming in the Cloud (2)

Trvání: 01.09.2018 - 31.08.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

H2PLAZMON - Pokročilá plazmonová technologie pro výrobu, skladování a využití "zeleného" vodíku

Trvání: 01.09.2018 - 31.08.2024
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Multidisciplinary Projects in an International Context (MUPIC)

Trvání: 01.09.2018 - 31.08.2021
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Nezávislé posouzení čtyř zpráv k žádosti o typové schválení OS Škoda 440/84

Trvání: 01.09.2018 - 30.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provedení měření a analýzy nadlimitních vibrací parních ventilů

Trvání: 01.09.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Realizace výuky Univerzity třetího věku v Aši (2018)

Trvání: 01.09.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš 1 ()
Detail projektu

S cizími jazyky ve výuce to umíme

Trvání: 01.09.2018 - 31.08.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Webové rozhraní M/TeamBridge - PZT

Trvání: 01.09.2018 - 31.08.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Ze školy odpovědně na trh práce II.

Trvání: 01.09.2018 - 31.01.2020
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ()
Detail projektu

Metrologická analýza plastových prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 28.08.2018 - 24.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza plastových prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 28.08.2018 - 24.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 3622

Trvání: 23.08.2018 - 26.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 3625

Trvání: 23.08.2018 - 13.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 3626

Trvání: 23.08.2018 - 13.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 3627

Trvání: 23.08.2018 - 24.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a realizace tvářecích nástrojů buckel

Trvání: 23.08.2018 - 17.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a realizace tvářecích nástrojů buckel (dofakturace)

Trvání: 23.08.2018 - 17.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Identifikace hasičské výstroje NFC čipy

Trvání: 22.08.2018 - 10.06.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Pevnostní analýza upraveného zařízení Most

Trvání: 22.08.2018 - 27.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza povrchových teplot materiálů

Trvání: 20.08.2018 - 15.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Technická podpora při měření teplotních charakteristik ANZ galley

Trvání: 17.08.2018 - 21.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Simulace vibrační analýzy držáku kabelového svazku

Trvání: 16.08.2018 - 28.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Simulace vibrační analýzy držáku kabelového svazku

Trvání: 16.08.2018 - 28.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole a přestupu tepla 718

Trvání: 10.08.2018 - 30.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Naprogramování 6 typových součástí, včetně odladění v sídle společnosti zákazníka dle přiložené specifikace

Trvání: 10.08.2018 - 12.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analysis of spectral normal emissivity of coatings deposited on metal substrates at high temperatures

Trvání: 08.08.2018 - 28.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza složení jednotlivých částic na skenovacím elektronovém mikroskopu 5 filtrů x 2 hodiny

Trvání: 08.08.2018 - 01.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konzultace a posudek k projektu "Vývojové centrum ZAKO"

Trvání: 06.08.2018 - 29.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů systému 251

Trvání: 06.08.2018 - 16.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava a realizace numerické analýzy proudění v upravené varaintě filtru fl01 ze zprávy NTC- VYZ-16-069

Trvání: 06.08.2018 - 26.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Topologická optimalizace vozu

Trvání: 06.08.2018 - 09.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza chování brzdového systému C

Trvání: 01.08.2018 - 23.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření BTT na ELE NZ

Trvání: 01.08.2018 - 05.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření hluku a vibrací bubnové brzdy

Trvání: 01.08.2018 - 23.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výroba prototypových dílů, vytvoření 3D modelů a sestavení technologie obrobení předmětných dílů

Trvání: 27.07.2018 - 27.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum vlivu nevývažků Cardanových hřídelí na velikost vazebních sil v ložiskách standu

Trvání: 26.07.2018 - 27.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza mechanických vlastností

Trvání: 24.07.2018 - 08.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dotace KV 2018

Trvání: 24.07.2018 - 30.11.2018
Poskytovatel: Statutární město Karlovy Vary ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 23.07.2018 - 16.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Measurement of validation fixtures for P12C plastic parts

Trvání: 23.07.2018 - 02.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza plastových prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 23.07.2018 - 08.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza prototypu z nového stroje

Trvání: 23.07.2018 - 08.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza prototypu z nového stroje

Trvání: 23.07.2018 - 08.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza prototypu z nového stroje

Trvání: 23.07.2018 - 08.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Measurement of validation fixtures for P12C plastic parts

Trvání: 21.07.2018 - 02.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza vibrací parních ventilů TG 13, Argentina

Trvání: 20.07.2018 - 19.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Technologie frézování vahadel vč. měření funkční výšky

Trvání: 17.07.2018 - 03.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza odmrazovacích technologiích

Trvání: 16.07.2018 - 04.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 13.07.2018 - 24.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dynamických vlastností sestavy v místě momentové buňky. Analýza dynamických účinků.

Trvání: 12.07.2018 - 26.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

optimalizace odvzdušňovače

Trvání: 12.07.2018 - 19.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza mechanickýkch vlastností

Trvání: 10.07.2018 - 18.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vlivu kontsrukčních úprav na chlazení popílku a strusky šnekovým dopravním EPR

Trvání: 10.07.2018 - 06.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vlivu kontsrukčních úprav na chlazení popílku a strusky šnekovým dopravním EPR

Trvání: 09.07.2018 - 06.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj Sw Palladium pro VVER 1000 a pro novou verzi sw Athena

Trvání: 09.07.2018 - 10.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Moderní monitoring IT infrastruktury

Trvání: 02.07.2018 - 01.07.2019
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Opendata ZČU

Trvání: 02.07.2018 - 01.07.2019
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Podpora akademických pracovníků na pedagogických fakultách, r2018

Trvání: 02.07.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Snovač

Trvání: 02.07.2018 - 30.11.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Školení IT bezpečnosti uživatelů sítě ZČU

Trvání: 02.07.2018 - 02.01.2020
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Ahoj.info 2018

Trvání: 01.07.2018 - 29.02.2020
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Dobrovolnictví v předškolním vzdělávání 2018

Trvání: 01.07.2018 - 29.02.2020
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Ex-core měření neutronového toku pro reaktory IV. generace

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

KnowING IPR: Podpora inovací v regionu Dunaje znalostním inženýrstvím

Trvání: 01.07.2018 - 30.06.2021
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

LabIR-PAV / Předaplikační výzkum infračervených technologií

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

LoStr: Výzkumná spolupráce pro dosažení vyšší účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2025
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů

Trvání: 01.07.2018 - 30.06.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Využití a prezentace ontologické analýzy registru dárců kostní dřeně

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: ELIXIR CZ ()
Detail projektu

Využití metodiky Model checking pro testování systémů I&C v jaderné energetice

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Právní analýza přezkumu pohledávek insolvenčním správcem

Trvání: 29.06.2018 - 31.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza mechanických vlastností materiálu

Trvání: 25.06.2018 - 03.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Hodnocení tvrdokovu

Trvání: 25.06.2018 - 23.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Průzkum profilu návštěvníka destinace Dolní Poohří

Trvání: 25.06.2018 - 10.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Srovnávací hodnocení materiálu dobrých a praskajících konektorů

Trvání: 25.06.2018 - 23.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vyříznutí 4 segmentů pro následné hodnocení

Trvání: 25.06.2018 - 14.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Záchranný archeologický výzkum na lokalitě Libkovice (okr. Most)

Trvání: 25.06.2018 - 03.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza chování brzdového systému B

Trvání: 22.06.2018 - 25.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza makrostuktury svařenců

Trvání: 19.06.2018 - 27.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konference o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb Plzni

Trvání: 19.06.2018 - 20.06.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Vývoj laserového texturování a zpracování vzorků

Trvání: 19.06.2018 - 08.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole 874

Trvání: 15.06.2018 - 29.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Sestavení technologie obrobení rolen podle výkresové dokumentace a odladění na funkčním vzorku

Trvání: 13.06.2018 - 20.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a optimalizace technologie laserového řezání polotovarů z pyrolytického uhlíku

Trvání: 13.06.2018 - 31.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Naprogramování 12 typových součástí, včetně odladění v sídle společnosti zákazníka dle přiložené specifikace

Trvání: 12.06.2018 - 12.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum v rámci projektu „Pořízení ICT a SW vybavení pro měření a predikci podmínek růstu plodin“ - etapy č. 1 a 2

Trvání: 07.06.2018 - 07.01.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ověření zádržného mechanizmu

Trvání: 06.06.2018 - 14.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole 437

Trvání: 04.06.2018 - 07.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vlivu vůlí a třecí charakteristiky ve spojení per a drážek ve spodní části nosného válce reaktoru VVER 1000 ETE na kontaktní síly a práci třecích sil pro predikci otěru

Trvání: 04.06.2018 - 12.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace konstrukce ocelového poklopu

Trvání: 04.06.2018 - 28.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Topologická optimalizace výztuhy

Trvání: 04.06.2018 - 22.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Erasmus+: Erasmus+ KA103 mobilita jednotlivců mezi programovými zeměmi

Trvání: 01.06.2018 - 30.09.2019
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

FitOptiVis- From the cloud to the edge - smart IntegraTion and OPtimization Technologies for highly efficient Image and VIdeo processing Systems

Trvání: 01.06.2018 - 31.05.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MATEGRA: Pokročilé bioporézní materiály funkcionalizované kmenovými buňkami pro zlepšení osseointegrace implantátů

Trvání: 01.06.2018 - 31.05.2021
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Multikulturní historie a současnost Sudet 2018-19

Trvání: 01.06.2018 - 29.02.2020
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Multikulturní historie a současnost Sudet 2018-19 (AKVO)

Trvání: 01.06.2018 - 29.02.2020
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Numerická simulace procesu míchání pomocí stávajícího a nového typu míchadla

Trvání: 01.06.2018 - 13.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přeshraniční odborná spolupráce 2018-2020

Trvání: 01.06.2018 - 31.01.2020
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

SecureFlex: Bezpečné využití flexibility pro řízení soustavy a obchodní účely

Trvání: 01.06.2018 - 31.05.2024
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vypracování právního posudku pro statutární město Plzeň

Trvání: 01.06.2018 - 03.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a inovace austenitického korozivzdorného plechu se specifickými vlastnostmi pro skladování vyhořelého jaderného paliva

Trvání: 01.06.2018 - 31.05.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj v oblasti řízení automobilu s přívěsným vozíkem

Trvání: 01.06.2018 - 01.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zvyšování kvality vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků na ZČU

Trvání: 01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole a přestupu tepla 088

Trvání: 31.05.2018 - 10.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analytický výpočet portálu

Trvání: 30.05.2018 - 14.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace tenkostěnného dílu vřetena stroje

Trvání: 29.05.2018 - 14.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Odladění kalibračního trnu

Trvání: 28.05.2018 - 09.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 24.05.2018 - 13.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza povrchové vrstvy keramických střepů

Trvání: 23.05.2018 - 05.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza měřicích přípravků

Trvání: 23.05.2018 - 24.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Statická analýza přejezdového můstku

Trvání: 21.05.2018 - 25.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tahové zkoušky insertů a ohybové zkoušky panelů

Trvání: 21.05.2018 - 05.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provedení analýzy vlivů prolisů na stav napjatosti a deformace rámu LTL500D

Trvání: 18.05.2018 - 05.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mechanické testy kompozitních potahů a sendvičů

Trvání: 16.05.2018 - 04.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Experimental modal analysis of aluminium chassis

Trvání: 15.05.2018 - 07.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza ocelových prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 15.05.2018 - 16.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Simulace vibrační analýzy držáku kabelového svazku

Trvání: 15.05.2018 - 22.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Auto tester hlasového ovládání navigační jednotky automobilu MEB 2018

Trvání: 14.05.2018 - 20.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Naprogramování 12 typových součástí, včetně odladění v sídle společnosti zákazníka dle přiložené specifikace

Trvání: 11.05.2018 - 12.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza mechanických vlastností materiálu

Trvání: 09.05.2018 - 16.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza plastových prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 07.05.2018 - 27.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Lepení panelů v autoklávu

Trvání: 02.05.2018 - 07.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza meřicích přípravků před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 02.05.2018 - 03.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ověření a proměření přesnosti výpalků

Trvání: 02.05.2018 - 09.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prověření vzorku z nové technologie

Trvání: 02.05.2018 - 19.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přípravek na 4bodový ohyb dle ASTM

Trvání: 02.05.2018 - 06.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Simulace vibrační analýzy držáku kabelového svazku

Trvání: 02.05.2018 - 11.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj inovativních prvků automobilu A

Trvání: 02.05.2018 - 13.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu

Trvání: 01.05.2018 - 31.10.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dětská technická univerzita - rozšíření

Trvání: 01.05.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Multimodální identifikace, autorizace a verifikace osob

Trvání: 01.05.2018 - 30.04.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Míra polymorfizmů v NK receptorech a jejich ligandech v rámci české populace

Trvání: 01.05.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Detail projektu

Rakouská experimentální literatura. Germanistická konference na ZČU

Trvání: 01.05.2018 - 31.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společně do muzea

Trvání: 01.05.2018 - 30.04.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj komplexního řídícího systému pro inteligentní osvětlení

Trvání: 01.05.2018 - 10.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj systému efektivní regulace topných panelů z přírodního kamene

Trvání: 01.05.2018 - 10.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provedení výpočtové analýzy nízkocyklové únavy autoklávu AK10

Trvání: 30.04.2018 - 01.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tradiční plzeňsko-řezenský tábor pro mládež 2018

Trvání: 30.04.2018 - 26.08.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Analýza dynamických vlastností sestavy v místě momentové buňky. Analýza dynamických účinků.

Trvání: 27.04.2018 - 04.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh nástroje pro výtobu kalíšku č.v. 43140 A31 D020

Trvání: 27.04.2018 - 27.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace konstrukčních uzlů

Trvání: 27.04.2018 - 08.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Doplnění vztahů pro expanzi hasicího plynu v uzavřeném prostoru LDMCR

Trvání: 26.04.2018 - 21.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza chlazení popílku a strusky šnekovým dopravníkem EPR

Trvání: 25.04.2018 - 03.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kontrolní výpočet prostupu tepla

Trvání: 25.04.2018 - 16.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza plastových prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 25.04.2018 - 08.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Řešení problematiky defektů v elementech termostatů a dalších elektronických komponent

Trvání: 25.04.2018 - 10.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Řešení problematiky vzniku nehomogenit v plastových dílech, analýza polohy pracovních elementů termostatů

Trvání: 25.04.2018 - 10.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza velikosti zrna a mechanických vlastností

Trvání: 23.04.2018 - 10.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj laserového řezání kalichu z pyrolitického uhlíku

Trvání: 23.04.2018 - 24.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

KnowBot: phase 1 final report

Trvání: 20.04.2018 - 21.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční řešení a výrobní dokumentace výměnných SMED paletek pro stanici 6, více práce stanice 2

Trvání: 20.04.2018 - 22.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh a realizace komunikace AGV s řídícím reverem pomocí wifi

Trvání: 20.04.2018 - 20.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku - Výzva III.

Trvání: 19.04.2018 - 31.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Analýza proudového pole 2877

Trvání: 17.04.2018 - 07.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vícefázového proudového pole 2874

Trvání: 17.04.2018 - 15.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 17.04.2018 - 18.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Naprogramování typových součástí, včetně odladění

Trvání: 16.04.2018 - 10.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vypracování právního posudku pro město Přeštice

Trvání: 13.04.2018 - 12.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výpočet nosnosti plastové přepravky

Trvání: 12.04.2018 - 19.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Česko-německé fotbalové jaro - řada česko-německých fotbalových utkání s jazykovou animací Tandemu 2018

Trvání: 11.04.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Analýza ZSB DECKEL SCHWEISSKONSTRUKTION

Trvání: 10.04.2018 - 27.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Etapa 0 - Laboratorní výzkum možností recyklace surovin

Trvání: 05.04.2018 - 23.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ověřená technologie 3D tisku

Trvání: 05.04.2018 - 10.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D tisk výpočtově optimalizovaných kovových součástí s využitím technologie DMLS

Trvání: 02.04.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Kompenzovaný širokopásmový proudový bočník indukčního typu

Trvání: 01.04.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2018

Trvání: 01.04.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Mobility 3.0

Trvání: 01.04.2018 - 30.06.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Moderní elektrická výzbroj trakčních napájecích stanic

Trvání: 01.04.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU

Trvání: 01.04.2018 - 30.09.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výměna zkušeností v oblasti vývoje a konstrukce elektricky poháněných automobilů

Trvání: 01.04.2018 - 31.07.2018
Poskytovatel: Bavorské ministerstvo financí, regionálního rozvoje a vlasti ()
Detail projektu

Zvýšení bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení

Trvání: 01.04.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Detail projektu

Analýza vibrací vybraných dílů testovacího zařízení RICE a analýza zaovality hřídelí

Trvání: 29.03.2018 - 25.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 29.03.2018 - 02.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Instalace měření teploty na snímače momentu. 10 snímačů teploty + kabeláž, instalace.

Trvání: 28.03.2018 - 15.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza substruktury oceli P92 po izotermickém žíhání a creepu

Trvání: 26.03.2018 - 21.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza opotřebení hlavně před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 26.03.2018 - 30.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 21.03.2018 - 13.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inspekční měření RR 04

Trvání: 20.03.2018 - 30.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Materiálová analýza mechanických vlastností dodaných povlaků

Trvání: 20.03.2018 - 06.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 19.03.2018 - 09.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční návrh Vrtací jednotky FS23

Trvání: 19.03.2018 - 15.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metalografická analýza prasklé hřídele

Trvání: 19.03.2018 - 18.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ohybové zkoušky

Trvání: 19.03.2018 - 20.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vypracování právního posudku pro NOSPČR

Trvání: 19.03.2018 - 18.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace laserového přetavení svarů

Trvání: 18.03.2018 - 20.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Algoritmus pro analýzu vsázky sklenářské pece

Trvání: 16.03.2018 - 26.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pevnostní analýza inspekčního sloupu

Trvání: 15.03.2018 - 12.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Úprava zabezpečení pracovištěm sestava vřeteník HCW1

Trvání: 13.03.2018 - 04.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Research, development and consultation of machine learning based automatic document redaction and cloud deployment

Trvání: 12.03.2018 - 31.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum ekonomických dopadů eventu Živá ulice 2018

Trvání: 09.03.2018 - 30.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční řešení pro stanici 2 - pro produkt ZA340112.3.3F

Trvání: 08.03.2018 - 19.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj prototypové spojky

Trvání: 08.03.2018 - 09.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D tisk dílů

Trvání: 07.03.2018 - 11.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Preparation of the laser systém, identification of process parameters for the material

Trvání: 07.03.2018 - 08.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vlivu obdahu kyslíku na lokální mechanické vlastnosti a mikrostrukturu zirkoniových slitin

Trvání: 06.03.2018 - 07.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vlivu obdahu kyslíku na lokální mechanické vlastnosti a mikrostrukturu zirkoniových slitin

Trvání: 06.03.2018 - 07.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vlivu obsahu kyslíku na lokální mechanické vlastnosti a mikrostrukturu zirkoniových slitin

Trvání: 06.03.2018 - 07.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prototyp zařízení pro detekvi čáry z video signálu

Trvání: 06.03.2018 - 30.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza plastových prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 05.03.2018 - 02.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zaměření stavby, zaměření terénu, vypracování podkladů a výkresů stávajícího stavu objektu a stavebně historický průzkum - zámek Šťáhlavy - 1. etapa

Trvání: 05.03.2018 - 21.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Komora daňových poradců - právní expertíza

Trvání: 02.03.2018 - 06.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ahoj, Rakousko! Grazer-Pilsner interkulturelle Tage in der Steiermark

Trvání: 01.03.2018 - 01.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole 342

Trvání: 01.03.2018 - 20.03.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie

Trvání: 01.03.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Campo Lampone

Trvání: 01.03.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení

Trvání: 01.03.2018 - 28.02.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Inovační voucher - Komplexní inovace otopného systému eurotop in

Trvání: 01.03.2018 - 31.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Moderní zpřístupnění historických pramenů

Trvání: 01.03.2018 - 28.02.2021
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení

Trvání: 01.03.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Smluvní výzkum na základě voucheru

Trvání: 01.03.2018 - 27.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

V4 Seminars for young scientists on publishing techniques in the field of engineering science

Trvání: 01.03.2018 - 30.11.2018
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví

Trvání: 01.03.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů

Trvání: 01.03.2018 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 28.02.2018 - 16.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Právní analýza

Trvání: 28.02.2018 - 01.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Vývoj a optimalizace technologie laserového řezání polotovarů z pyrolytického uhlíku II. - III. výzva

Trvání: 26.02.2018 - 31.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Úprava prototypových držáků

Trvání: 23.02.2018 - 26.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza TEM replik oceli 42SiCr legované mědi

Trvání: 21.02.2018 - 07.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Cyklické zkoušky

Trvání: 21.02.2018 - 19.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Laserové zpracování kalichu z pyrolitického uhlíku

Trvání: 20.02.2018 - 23.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza meřicích přípravků před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 20.02.2018 - 27.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Simplifikace 3D modelů se zohledněním důležitých ploch

Trvání: 19.02.2018 - 30.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18

Trvání: 16.02.2018 - 01.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mikrostrukturní analýza creepových vzorků oceli P92

Trvání: 15.02.2018 - 30.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Trivi - výzkum a vývoj v oblasti automatizovaného zpracování účetnictví

Trvání: 15.02.2018 - 30.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 14.02.2018 - 09.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podnikatelský voucher 2017-2018 - Horizontální protahovačka

Trvání: 13.02.2018 - 25.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Slavnostní koncert s přednáškou ke 100 letům české státnosti a 70. výročí založení FPE

Trvání: 13.02.2018 - 28.11.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Analýza a charakteristika PU pěny

Trvání: 12.02.2018 - 30.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 228

Trvání: 12.02.2018 - 11.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Komplexní analýza současného řešení přípravku

Trvání: 09.02.2018 - 08.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava dvou výbrusů z každého šroubu a následné srovnání tvrdosti HV, čistoty a mikrostruktury tří prasklých šroubů

Trvání: 09.02.2018 - 16.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční řešení paletky stanice 7+9, produkty MZA29017.3.1F

Trvání: 08.02.2018 - 15.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 07.02.2018 - 06.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza chování brzdového systému A

Trvání: 06.02.2018 - 05.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Stanovení dynamické odezvy reaktoru VVER-1000/320 1. bloku Chmelnické JE při buzení způsobeném tlakovým rázem

Trvání: 05.02.2018 - 28.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D scan

Trvání: 03.02.2018 - 19.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

AMIR - Multimodální rozhraní založené na gestech a mluvené i znakové řeči pro ovládání asistivního mobilního informačního robota

Trvání: 01.02.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Difraktivní struktury

Trvání: 01.02.2018 - 30.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inteligentní záložní napájecí systém

Trvání: 01.02.2018 - 30.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Modelování proudění v ucpávkách rotorů parních turbín - softwarová implementace kalibrovaného výpočtového modelu

Trvání: 01.02.2018 - 28.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modelování proudění v ucpávkách rotorů turbín - kalibrace výpočtového modelu

Trvání: 01.02.2018 - 28.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.

Trvání: 01.02.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Plzeňsko-Grázské didaktické dny v Plzni - hlavním městě kultury 2015 . Volume 3

Trvání: 01.02.2018 - 01.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Südluft - čidla (inovace systému čidel)

Trvání: 01.02.2018 - 15.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční řešení paletky stanice 7+9, produkty ZA340112.3.3F + ZA340112.3.3F

Trvání: 30.01.2018 - 13.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Stojan HCW3 - optimalizace hmotnosti

Trvání: 29.01.2018 - 01.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Materiálová analýza vzorků dodaných materiálů

Trvání: 26.01.2018 - 10.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 25.01.2018 - 13.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kontrolní výpočet svařence olejové vany

Trvání: 25.01.2018 - 26.01.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dynamický výpočet výbuchu střešní jednotky trolejbusu

Trvání: 23.01.2018 - 01.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Stanovení Mooney-Rivlinových konstant u dodaných pryží dvou tvrdostí (75 ShA a 85 ShA)

Trvání: 23.01.2018 - 30.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Detailní analýza tribologického chování automobilových rohatek

Trvání: 22.01.2018 - 29.01.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metrologická analýza prototypů před zahájením sériové výroby zákazníka

Trvání: 22.01.2018 - 09.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni

Trvání: 22.01.2018 - 30.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření emisivity propustných materiálů v MIR spektrálním rozsahu

Trvání: 20.01.2018 - 28.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

matalografická analýza prasklého šroubu

Trvání: 19.01.2018 - 13.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza PU pěny izolačních panelů

Trvání: 11.01.2018 - 02.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza a charakteristika PU pěny_2

Trvání: 11.01.2018 - 02.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza a charakteristika PU pěny_3

Trvání: 11.01.2018 - 02.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Počítačová simulace

Trvání: 10.01.2018 - 31.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dovývoj vzniklých výsledků projektu TA04010727 tak, aby byl vytvořen nástroj s výsledky aplikovanými na míru registru ČNRDD

Trvání: 08.01.2018 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole 043

Trvání: 05.01.2018 - 27.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 05.01.2018 - 30.01.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole 673

Trvání: 03.01.2018 - 18.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole a přestupu tepla 1414

Trvání: 03.01.2018 - 18.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vztahů pro expanzi hasícího plynu v uzavřeném prostoru LDMCR

Trvání: 03.01.2018 - 05.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ergonomická studie kotelny a SVEOP

Trvání: 02.01.2018 - 19.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nelineární model diferenciálu závodního vozu s optimalizovanou charakteristikou

Trvání: 02.01.2018 - 26.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Role geopolitiky v italském národním hnutí před rokem 1848

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

SAN ? Systém Aplikací Návrhu ventilátorů

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti?? Nový pohled na rituály v životě sídliště doby bronzové

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Aktivity podporující přírodovědné vzdělávání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji II

Trvání: 01.01.2018 - 31.01.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aktivní přístup k detekci poruch ve stochastických rozlehlých systémech

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Analýza a vyhodnocení chvění turbogenerátorů v provozu klasických a jaderných elektráren

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Cazamianova koncepce humoru

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Datová a analytická podpora hodnocení životního cyklu studenta v komparativní perspektivě

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Diferenciální rovnice se speciálními typy nelinearit

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dotace, projekty, procesy vysokých škol!!! - DPP!!!VŠ

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dětská technická univerzita 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dětská technická univerzita Tachov - autobus

Trvání: 01.01.2018 - 31.08.2018
Poskytovatel: Město Tachov ()
Detail projektu

Dětská technická univerzita pro žáky základních škol 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská univerzita - JUNIORFEL v r. 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská univerzita FPE 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská univerzita JUNIORFEL 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese Forst- und Holzwirtschaft im Böhmerwald und im Bayerischen Wald

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Experimentální a výpočtové modelování proudění nenewtonských kapalin s dispergovanými částicemi a volnou hladinou

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Instrumentální politizace dějin jako legitimizační nástroj politických režimů

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

InteCom: VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

Trvání: 01.01.2018 - 30.06.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY PLZEŇSKÉ VEŘEJNOSTI, DĚTEM A MLÁDEŽI ANEB UMĚNÍ JAKO VÝCHODISKO EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

KONDRA - Výzkum a vývoj druhé generace bezpečných a ekologicky citlivých dvouramenných nosičů kontejnerů s použitím vysokopevných ocelí

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

KONTRA - Výzkum a vývoj lehkého, bezpečného a ekologicky citlivého traktorového návěsu se zvýšenou transportní kapacitou s použitím vysokopevných ocelí

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kompozitní konstrukce v elektrotechnice EKOM

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Kultur ohne Grenzen 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Laserové navařování vnější korozivzdorné vrstvy obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Mezinárodní konference k 10. výročí založení FZS ZČU

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Mimořádná stipendia 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Mládež 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Naplétané přerušované kompozitní konstrukce v elektrotechnice NAPREKON

Trvání: 01.01.2018 - 30.06.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

NoMaTex - Nové materiály, technologie a textilní elektronické prvky pro oblast smart textilií

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Nová hydrodynamická naklápěcí ložiska s velmi vysokou tuhostí a útlumem

Trvání: 01.01.2018 - 30.06.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Němčina nekouše IV (2018-2019) / Nachbar. Sprache? Tschechisch IV (2018-2019)

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Objektivita: Experimentální přístup k tradičnímu filosofickému problému

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora a rozvoj systematické česko-německé spolupráce v oblasti práce s mládeží v roce 2018

Trvání: 01.01.2018 - 30.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora studentů při reprezentaci ZČU a Plzeňského kraje v ČR i v zahraničí v oblasti sportu v r. 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Podpora činnosti US Pointu v roce 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora činnosti a rozvoje Fakulty ekonomické ZČU a U3V v Chebu - 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Město Cheb ()
Detail projektu

Popularizace vědy na SŠ v r. 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Porodnictví 2.0 - virtuální modely pro prevenci poranění během porodu

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Postgraduální vzdělávání učitelů – kompetence k tvorbě vzdělávacích programů a výukových materiálů pro témata multikulturalita, holocaust a integrace menšin

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, děl literární vědy a kritiky pro profesionální veřejné knihovny v r. 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Provoz Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Provozování WEBu - Bav se vědou v r. 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Rough modely frakcionální stochastické volatility

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMARTFIELD - Automatický systém sběru a zpracování teplotních a vlhkostních parametrů mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního zemědělství v ČR na principu Internetu věcí (IoT)

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR ()
Detail projektu

Spolehlivé časově kritické sítě v distribuovaných kyber-fyzikálních systémech pro aplikace real-time řízení iniciativy Průmysl 4.0

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

TechProTex - Pokročilé technologie pro ochranné oděvy na bázi smart textilií pro zvýšení bezpečnosti pracovníků vystavených riziku výbušného prostředí

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Technická olympiáda Plzeňského kraje v r. 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Technologie a komponenty pro e-mobilitu

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Technologie aditivní výroby kovových dílů

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Teorie zpracování gradientů geopotenciálu vyšších řádů a jejich použití v geodézii

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

U3V Klatovy 2017/18

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Město Klatovy ()
Detail projektu

U3V Plasy 2017/18

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Město Plasy ()
Detail projektu

U3V Sokolov 17/18

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Město Sokolov ()
Detail projektu

Ultrazvukové průtokoměry nové generace

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Veritas vincit (Pravda vítězí)

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vliv krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody na transport elektrického náboje a jeho fluktuace v elektrochemických plynových senzorech

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Využití LMS Moodle v oblastech nastavení a optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality a v oblasti propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a SW pro analýzu dat ze zkušebního zařízení DARINA IV

Trvání: 01.01.2018 - 24.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj programu ATHENA 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

VýzKumné a vývojové služby

Trvání: 01.01.2018 - 07.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj nových pulzních plazmových technologií pro depozici pokročilých tenkovrstvých materiálů

Trvání: 01.01.2018 - 30.06.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

WesternStars - Euro Milano 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní schránky mořských živočichů jako substrát pro kolonizaci a bioerozi

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Zažij Plzeň 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Český jazyk a literatura - od teorie k praxi

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Definování potřeb sociálních služeb u cílových skupin

Trvání: 20.12.2017 - 30.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Statické posouzení a úprava konstrukce

Trvání: 20.12.2017 - 12.01.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 18.12.2017 - 05.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 511

Trvání: 18.12.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 521

Trvání: 18.12.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Základový plán pro zakázku Haiian I a II

Trvání: 16.12.2017 - 14.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza ovlivnění povrchu řezu

Trvání: 14.12.2017 - 13.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace zebezpečení pracoviště

Trvání: 14.12.2017 - 01.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tahové a smykové zkoušky insertů

Trvání: 14.12.2017 - 07.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výpočtové práce

Trvání: 13.12.2017 - 19.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dodaných vzorků

Trvání: 12.12.2017 - 15.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

BMW Z4 J29 - Messlehren

Trvání: 12.12.2017 - 13.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dodaných vzorků

Trvání: 08.12.2017 - 22.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza porovitosti, tvaru a velikosti krystalické fáze dodaných vzorků

Trvání: 06.12.2017 - 22.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nabídka analýz pro stanovení chemicko-fyzikálních vlastností polymeru zn. PA 30CF 30MD

Trvání: 06.12.2017 - 12.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kontrola průběhu mikrotvrdosti svarových spojů

Trvání: 05.12.2017 - 06.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mechanické analýzy

Trvání: 05.12.2017 - 05.01.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 04.12.2017 - 30.01.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provedení testů a měření parametrů kvality tenkovrstvých vývojových brousících kotoučů

Trvání: 04.12.2017 - 06.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Poradenství v oblasti konstrukčního návrhu a možností výpočtu 1. etapa

Trvání: 01.12.2017 - 20.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Poradenství v oblasti konstrukčního návrhu a možností výpočtu 2. etapa

Trvání: 01.12.2017 - 01.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

25 ks SK testovacích fréz řezné zkoušky 9 ks povlakovaných nástrojů - CrAIBN, Triple Cr, Triple SI

Trvání: 30.11.2017 - 18.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudění vody s rozptýlenou tuhou fází v tlakové nádobě - 2. fáze

Trvání: 30.11.2017 - 22.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava metody měření zvukové pohltivosti

Trvání: 29.11.2017 - 01.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D modely - projekt 0160

Trvání: 23.11.2017 - 18.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole 013

Trvání: 23.11.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vlastností termoplastů dle normy ČSN EN 60695-10-2

Trvání: 23.11.2017 - 23.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ověření statické pevnosti palety

Trvání: 23.11.2017 - 12.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a odzkoušení materiálu jader

Trvání: 22.11.2017 - 30.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pevnostní analýza zařízení Most

Trvání: 21.11.2017 - 15.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza optické propustnosti plastů pro laserové svařování

Trvání: 16.11.2017 - 06.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D měření vzorků

Trvání: 15.11.2017 - 28.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Statické zkoušky laminátů

Trvání: 10.11.2017 - 05.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

RTG a CT analýza

Trvání: 08.11.2017 - 14.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza kontaminace - Sensordome SG6R

Trvání: 07.11.2017 - 14.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na fukčních vzorcích

Trvání: 07.11.2017 - 19.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mentoringová podpora pro CFD simulace

Trvání: 07.11.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mentoringová podpora pro CFD simulace

Trvání: 07.11.2017 - 07.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mentoringová podpora pro CFD simulace

Trvání: 07.11.2017 - 14.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dodaných vzorků

Trvání: 06.11.2017 - 05.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza zbytkového austenit u dodaných vzorků - 2 ks

Trvání: 03.11.2017 - 30.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Development of laser texturing and processing of prototype samples

Trvání: 03.11.2017 - 18.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění

Trvání: 02.11.2017 - 03.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

2017 STARS - Successfully Teaching AstRonomy in Schools

Trvání: 01.11.2017 - 31.07.2020
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Analýza koeficientu tření na tribometru - 21 měření

Trvání: 01.11.2017 - 21.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Vývoj a optimalizace technologie laserového řezání polotovarů z pyrolytického uhlíku

Trvání: 01.11.2017 - 01.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Numerická analýza proudění spalovacího vzduchu v šachtě pece FMR

Trvání: 01.11.2017 - 12.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Proměření 2 variant nenávrhových stavů - 2. část

Trvání: 01.11.2017 - 29.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Proměření dvou variant nenávrhových stavů - první část

Trvání: 01.11.2017 - 06.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění

Trvání: 30.10.2017 - 02.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza svarového spoje

Trvání: 25.10.2017 - 06.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 24.10.2017 - 14.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudění vody s rozptýlenou tuhou fází v tlakové nádobě - 1. fáze

Trvání: 23.10.2017 - 27.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zajištění dohledu při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Havlíčkova

Trvání: 23.10.2017 - 22.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj nářadí pro kalíšek 4,8g

Trvání: 20.10.2017 - 27.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Řešení problematiky vzniku nehomogenit v plastových dílech

Trvání: 20.10.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analyse of spectral normal emissivity of coatings

Trvání: 18.10.2017 - 21.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudění v separační plynové cyklóně - 2. fáze

Trvání: 18.10.2017 - 23.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza praskání rámu během zkoušky

Trvání: 16.10.2017 - 12.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D measuring P1UO Support

Trvání: 15.10.2017 - 28.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Program podpory česko-německé spolupráce Odmalička 2017-2018

Trvání: 15.10.2017 - 31.01.2019
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Analýza na řádkovacím a transmisním elektronovém mikroskopu na dodaných vzorcích

Trvání: 11.10.2017 - 08.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole 262

Trvání: 09.10.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole a přestupu tepla 570

Trvání: 09.10.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace hmotnosti vozu - fáze II

Trvání: 06.10.2017 - 23.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dynamické výpočty dle nabídky

Trvání: 04.10.2017 - 25.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D measuring P1UO Support

Trvání: 03.10.2017 - 04.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dodaných vzorků

Trvání: 02.10.2017 - 18.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

HR AWARD

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Výzkumné, vývojové a konzultační práce v oblasti využití strojového učení pro automatickou redikci dokumentů a nasazení v cloudu

Trvání: 01.10.2017 - 31.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Pevnostní výpočty - PZT

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Podpora rozvíjení informatického myšlení

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

Trvání: 01.10.2017 - 29.02.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Systematický aplikovaný výzkum materiálových vlastností martenzitické oceli W-Nr. 1.2709 vyrobené 3D tiskem technologií DMLS s uplatněním výsledků výzkumu v praxi

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

TURBO-REFLEX - TURBOmachinery REtrofits enabling FLEXible back-up capacity for the transition of the European

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Výpočet palety 518301/302

Trvání: 01.10.2017 - 22.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj šroubového motoru

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni

Trvání: 01.10.2017 - 31.03.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu - kryty kovové UFK600

Trvání: 29.09.2017 - 01.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Měření odběrových charatkteristik na lisech, pecích a dalších zařízeních pro tváření a svařování

Trvání: 29.09.2017 - 18.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Implementace systému PLM Temcenter

Trvání: 26.09.2017 - 15.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj numerické simulace tříosého polohovadla pro robotické svařování

Trvání: 25.09.2017 - 29.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza pájecích past metodou STA

Trvání: 22.09.2017 - 29.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Oponentní posudek "Výstup pro umožnění bezpečného provozu parovodů s makrotrhlinami"

Trvání: 22.09.2017 - 08.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozřez plechů vodním paprskem v kvalitě Q3. 5 ks plechů tloušťky 21 mm z oceli podle dodaného schématu.

Trvání: 22.09.2017 - 27.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Termické analýzy vzorků polymeru PBT

Trvání: 22.09.2017 - 25.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D scannování

Trvání: 20.09.2017 - 01.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza chování směsi plynů v separačním zařízení 156

Trvání: 20.09.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Laser treatment and measurement of thermally sprayed coatings

Trvání: 20.09.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Plzeňské rozhovory II - 100 let americko-českých vztahů

Trvání: 20.09.2017 - 31.05.2018
Poskytovatel: Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze ()
Detail projektu

Návrh akustických úprav prostoru

Trvání: 18.09.2017 - 25.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza kinematiky a poranění řidiče/pasažéra při bočním nárazu do automobilu – testování nových konfigurací

Trvání: 15.09.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Česko-německý barcamp Mladí lidé a politika/demokracie

Trvání: 15.09.2017 - 17.09.2017
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Pevnostní analýza nádoby zkušební komory tavícího autoklávového systému

Trvání: 14.09.2017 - 10.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Program pro měření, měření dílů

Trvání: 11.09.2017 - 05.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza laserového svařování plastových dílů STC-4 a konzultace

Trvání: 07.09.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provedení výpočtů pro lis CKW 170/200 - rám, Technologie lisu CKQ výpočty

Trvání: 07.09.2017 - 20.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční práce

Trvání: 06.09.2017 - 01.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výpočty pro technologie lisu CKQ 1000 - II. etapa

Trvání: 06.09.2017 - 04.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Materiálově-technologického modelování výroby ocelových válcových polotovarů

Trvání: 05.09.2017 - 18.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Komplexní analýza pájení paměti

Trvání: 04.09.2017 - 30.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výuka 1. st. ZŠ v K. Varech 2017-18

Trvání: 04.09.2017 - 30.09.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

Zajištění výuky studijního programu Ošetřovatelství, oboru VSK v KV

Trvání: 01.09.2017 - 31.01.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

Analýza IR kamerou

Trvání: 01.09.2017 - 04.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Demokracie v koncích: Jak posílit demokracii i občanská práva v post-nacionální Evropě?

Trvání: 01.09.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: COST Association, Brusel ()
Detail projektu

Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta

Trvání: 01.09.2017 - 31.10.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: analýza, strategie spolupráce a řešení

Trvání: 01.09.2017 - 31.08.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Nová technologie pro inteligentní plánování pohybu robotů v průmyslových procesech

Trvání: 01.09.2017 - 31.08.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Návrh zpracování výrobní dokumentace, strojního vybavení a technologie výroby rámečků na tašky

Trvání: 01.09.2017 - 14.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj mezinárodní spolupráce s ukrajinskými VŠ v oblasti energetiky a dopravy

Trvání: 01.09.2017 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ()
Detail projektu

Růst kompetencí studentů - lepší uplatnitelnost na trhu práce v česko-bavorském příhraničí

Trvání: 01.09.2017 - 31.10.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

SMV 17 Demonstrátor spolehlivé propojovací technologie pro smart textilie - Epata I

Trvání: 01.09.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Simulace zásahů u leteckých nehod

Trvání: 01.09.2017 - 31.08.2019
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Společný příhraniční region Česko - Bavorsko. Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví.

Trvání: 01.09.2017 - 29.02.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Výroba prototypového karbidického řezného nástroje aditivní technologií SLM

Trvání: 01.09.2017 - 31.08.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj bezpečného čela tramvaje

Trvání: 01.09.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zajištění kybernetické bezpečnosti na železnici – optimalizace výpočtu váhového rozložení kódů

Trvání: 30.08.2017 - 31.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zkouška tahem za pokojové teploty 21 st. C

Trvání: 30.08.2017 - 04.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

CMM - 3D měření

Trvání: 29.08.2017 - 28.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj modulů softwaru Project Database

Trvání: 29.08.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace

Trvání: 29.08.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza pevnosti

Trvání: 28.08.2017 - 29.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Archeologický dohled na rekonstrukci vozovky I/22 Klatovy, Domažlická ul.

Trvání: 28.08.2017 - 12.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interiér budoucnosti

Trvání: 28.08.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření 2 ks prototypů

Trvání: 28.08.2017 - 29.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření dílů dle objednávky

Trvání: 24.08.2017 - 28.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D measuring GC - Underbody panel 5QF.825.201.E

Trvání: 23.08.2017 - 25.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metalografická analýza prasklé zděře

Trvání: 23.08.2017 - 13.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Softwarová podpora pro kalkulaci časové náročnosti konkrétní výrobní divize

Trvání: 22.08.2017 - 03.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

SMV 17 Analýza a ověření vlastností IR senzorů v různých klimatických podmínkách

Trvání: 21.08.2017 - 30.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a inovace existujícího skriptu pro posun s odporem

Trvání: 21.08.2017 - 12.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole a přestupu tepla 264

Trvání: 18.08.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole a přestupu tepla 274

Trvání: 18.08.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza praskání svarového spoje

Trvání: 16.08.2017 - 14.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Campo Arduino 2017

Trvání: 14.08.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

SMV 17 Analýza pájených spojů

Trvání: 10.08.2017 - 30.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza pájitelnosti

Trvání: 08.08.2017 - 22.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D measuring MQBA1 SUV

Trvání: 01.08.2017 - 08.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Tvorba kalkulátoru norem

Trvání: 01.08.2017 - 14.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - VÝVOJ PROTOTYPU STROJNÍHO POLYFÚZNÍHO SVAŘOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Trvání: 01.08.2017 - 30.01.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Konstrukční příprava a výroba 3 sad upínacích a polohovacích přípravků pro účely projektu "Progresivní laserové technologie"

Trvání: 01.08.2017 - 30.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multikulturní historie a současnost Sudet 2017 (náhradní projekt)

Trvání: 01.08.2017 - 30.04.2019
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Ontologická analýza registru dárců kostní dřeně

Trvání: 01.08.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: ELIXIR CZ ()
Detail projektu

Platforma pro pokročilou analýzu elektroenergetických soustav -4 milníky

Trvání: 01.08.2017 - 01.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba 3D modelu krytu obráběcího stroje

Trvání: 01.08.2017 - 06.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zažij Česko jinak 2017 (náhradní projekt)

Trvání: 01.08.2017 - 31.01.2019
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Long term tests include material preparation

Trvání: 29.07.2017 - 13.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj laserového texturování a zpracování vzorků

Trvání: 26.07.2017 - 09.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provedení materiálových zkoušek dle objednávky

Trvání: 25.07.2017 - 03.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zajištění dohledu archeologa na stavbě: " Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Gottliebova- Jeřabinová, Etapa ( ul. Havlíčkova) Rokycany

Trvání: 20.07.2017 - 16.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

akustické měření

Trvání: 20.07.2017 - 04.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 789

Trvání: 18.07.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 790

Trvání: 18.07.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 791

Trvání: 18.07.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Náplní zakázky je realizace měření a analýza výsledků materiálových a aerodynamických parametrů kompresorových stupňů 793.

Trvání: 18.07.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj laserového texturování ocelového dílu JFS-18 pro vytvoření funkčních vlastností

Trvání: 17.07.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

2017Zhotovení prototypu tvářecí formy pro tvarování za studena

Trvání: 12.07.2017 - 31.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření zjednodušené modální analýzy 3 variant podlah

Trvání: 11.07.2017 - 21.07.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření zjednodušené modální analýzy pro jednu variantu podlahy

Trvání: 11.07.2017 - 21.07.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Lifecycle of human electroencephalography/event related potential data

Trvání: 10.07.2017 - 31.07.2018
Poskytovatel: International Neuroinformatics Coordinating Facility ()
Detail projektu

Inovace marketingové strategie produktu efektivního vzdělávání a paměťových technik s využitím online marketingu a e-commerce ve spol. a.i.m. Agentur s.r.o.

Trvání: 04.07.2017 - 22.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kontrolní výpočet svařence olejové vany pro zjištění možnosti dalšího provozu

Trvání: 04.07.2017 - 20.07.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Návrh koncepce zásobování výroby a optimalizace pracovišť s využitím filozofie digitálního podniku

Trvání: 03.07.2017 - 27.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Podpora akademických pracovníků na pedagogických fakultách, r2017

Trvání: 03.07.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pokročilý materiálový systém pro výrobu chytré výkonové elektroniky ADMAT

Trvání: 03.07.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Ahoj.info 2017

Trvání: 01.07.2017 - 28.02.2019
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.07.2017 - 30.06.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Analýza technologií povrchového zpevnění tlakově namáhaných dílců v kluzných ložiskách

Trvání: 01.07.2017 - 28.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace a optimalizace procesů včetně organizační struktury s cílem zefektivnit řízení společnosti

Trvání: 01.07.2017 - 20.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Ostrovní řešení informačního stojanu

Trvání: 01.07.2017 - 31.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Vývoj a numerické simulace tříosého polohovadla pro robotické svařování.

Trvání: 01.07.2017 - 31.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Konstrukční řešení 2. generace elektronického terče

Trvání: 01.07.2017 - 30.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozbor stavu, rozdělení toku páry, zhodnocení řešení, doporučení zlepšení

Trvání: 01.07.2017 - 04.07.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vzděláním k úspěchu bez bariér

Trvání: 01.07.2017 - 30.06.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj nové nástrojové jednotky pro produktivní obrábění velmi přesných děr

Trvání: 01.07.2017 - 30.06.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkum vlivu internetového obchodování na rozvoj a ekonomiku komerčních nemovitostí

Trvání: 01.07.2017 - 31.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace hliníkového výstavního stolu

Trvání: 30.06.2017 - 29.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Začlenění bezdrátové sítě s dlouhým dosahem (LORA) do sítě CESNET

Trvání: 29.06.2017 - 29.06.2018
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Získání certifikátu Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL Developer Certified

Trvání: 29.06.2017 - 31.12.2018
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Scan kontrolních přípravků

Trvání: 28.06.2017 - 30.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dodaných vzorků

Trvání: 23.06.2017 - 23.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza složení materiálu

Trvání: 23.06.2017 - 23.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výpočty pro technologie lisu CKQ 1000

Trvání: 23.06.2017 - 04.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Vývoj neutronů a MSR

Trvání: 22.06.2017 - 09.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vícefázového proudového pole 806

Trvání: 21.06.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj technologie laserového řezání speciálních materiálů používaných v elektrotechnice

Trvání: 20.06.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření dílů dle objednávky

Trvání: 19.06.2017 - 23.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření vibrací SO 04 - nakládací zásobník

Trvání: 18.06.2017 - 06.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 16.06.2017 - 16.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Soubor zkoušek

Trvání: 16.06.2017 - 19.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Měření hluku čerpadlového modulu

Trvání: 15.06.2017 - 23.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření listu na dvojkolí

Trvání: 13.06.2017 - 21.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj technologie laserového svařování plastových dílů STC-4 a svaření prototypových dílů

Trvání: 13.06.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza materiálů ložiskových domků

Trvání: 12.06.2017 - 13.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace secondary air duct

Trvání: 12.06.2017 - 18.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace procesu výroby dřevěných briket s využitím nových povrchových úprav briketovacího šneku za účelem zvýšení produktivity výroby.

Trvání: 12.06.2017 - 16.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace řezného nástroje

Trvání: 12.06.2017 - 04.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace řezného procesu

Trvání: 12.06.2017 - 02.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zajištění dohledu archeologa na stavbě: " Metropolitní optická síť města Rokycan - 5. etapa"

Trvání: 12.06.2017 - 12.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

10 ks přípravku pro utahovací klíč

Trvání: 08.06.2017 - 12.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza složení materiálu

Trvání: 08.06.2017 - 23.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Implementace nové správy identit v informačních systémech ZČU

Trvání: 08.06.2017 - 08.06.2018
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

SMV 17 Analýza na konfokálním mikroskopu, prvková analýza, analýza pájeného spoje, CT analýza

Trvání: 08.06.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 746

Trvání: 07.06.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 863

Trvání: 07.06.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza těkavin v materiálu

Trvání: 05.06.2017 - 12.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

CFD výpočty včetně přípravy modelů a vyhodnocení výsledků

Trvání: 01.06.2017 - 27.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

I-MECH Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems

Trvání: 01.06.2017 - 31.05.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Návrh optimalizace kalícího procesu jednoúčelového indukčního zařízení

Trvání: 01.06.2017 - 30.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Návrh studeného kelímku pro tavení kovů

Trvání: 01.06.2017 - 30.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Optimalizace kalícího procesu indukčního zařízení

Trvání: 01.06.2017 - 30.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Pohybová aktivita dětí Karlovarského kraje a regionu Chemnitz v kontextu jejich celodenního režimu a úrovně motorických schopností

Trvání: 01.06.2017 - 30.11.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Posílení motivace k výkonu učitelské profese u studentů učitelských oborů na ZU

Trvání: 01.06.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Proces nastavení kalícího stroje pro kalení ozubených kol

Trvání: 01.06.2017 - 06.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projektová spolupráce v rámci Podnikové informační systémy

Trvání: 01.06.2017 - 14.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přeshraniční odborná spolupráce 2017-2019

Trvání: 01.06.2017 - 31.01.2019
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Robotika pro průmysl 4.0

Trvání: 01.06.2017 - 31.10.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMART_watch: Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations

Trvání: 01.06.2017 - 31.05.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Umělá inteligence a uvažování

Trvání: 01.06.2017 - 31.10.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vyhodnocení tlakové ztráty neodlehčeného regulačního ventilu trámcové regulace

Trvání: 01.06.2017 - 27.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

2. sady úchytů prizmatických lopatek pro rotační stand.

Trvání: 29.05.2017 - 31.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Implementace komponent vyrobených technologií 3D tisku do strojních zařízení ve výrobním procesu

Trvání: 29.05.2017 - 15.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace kompresoru PDP 190

Trvání: 29.05.2017 - 25.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj nové generace pohonu dveřního zámku

Trvání: 29.05.2017 - 16.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření dílů, středová konzole 156244170

Trvání: 26.05.2017 - 09.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konzultační služby pro projekt "Rozvoj palivového cyklu reaktoru ČEZ"

Trvání: 25.05.2017 - 23.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Numerická simulace odolnosti požárních dveří

Trvání: 25.05.2017 - 19.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výpočtová analýza nízkocyklové únavy autoklávu AK20

Trvání: 25.05.2017 - 18.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj komponent sportovní brusle s ohledem na 3D tisk

Trvání: 25.05.2017 - 19.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh kontinuálního podtlakového procesu sušení biomasy

Trvání: 24.05.2017 - 25.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Katherine - čtečka pro timepix

Trvání: 23.05.2017 - 24.07.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření specifikovaných rozměrů na 10 ks dílů 368328, 407020

Trvání: 23.05.2017 - 16.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 22.05.2017 - 07.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ověření statistické pevnosti nástavků

Trvání: 18.05.2017 - 02.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití virtuálního modelu člověka pro snížení rizika poranění motocyklistů

Trvání: 17.05.2017 - 23.03.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kalibrace měřící techniky

Trvání: 17.05.2017 - 30.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dodaných vzorků

Trvání: 15.05.2017 - 15.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Materiálová analýza na ŘEM

Trvání: 15.05.2017 - 14.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Inovační voucher - SMV 17 Vývoj a realizace elektronických obvodů pro řídící jednotku chytrého ochranného oděvu

Trvání: 15.05.2017 - 15.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Analýza vícefázového proudového pole 492

Trvání: 12.05.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

V- Numerická simulace proudění v CK tancích

Trvání: 12.05.2017 - 23.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dodaného vzorku

Trvání: 09.05.2017 - 17.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zajištění dohledu při rekonstrukci ul. Barákova, Rokycany

Trvání: 09.05.2017 - 22.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

FEM Berechnung, I20 Ladedosenhalter Combo - Berechnung Missbrauchskräfte: Kräfte auf Schweissbolzen

Trvání: 08.05.2017 - 16.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza rozložení napětí v beranu bucharu KHZ 8 při úderu

Trvání: 05.05.2017 - 30.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nastavení a optimalizace procesů napříč podnikem a inovace organizační struktury

Trvání: 05.05.2017 - 14.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudění v EO projektu Ugljevik

Trvání: 04.05.2017 - 23.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Simulace vibračního zatěžovacího deflektoru

Trvání: 04.05.2017 - 20.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudění v separační plynové cyklóně

Trvání: 03.05.2017 - 18.07.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření hřídelek (kruhovitost, válcovitost, průměr)

Trvání: 03.05.2017 - 09.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 CT analýza vzorků pro únavové zkoušky

Trvání: 02.05.2017 - 20.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dobrovolnictví v kulturním centru 2017

Trvání: 01.05.2017 - 31.12.2018
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Dobrovolnictví v předškolním vzdělávání 2017

Trvání: 01.05.2017 - 31.01.2019
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Festival Cesta ženy - matky

Trvání: 01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Inovační voucher - Zkoušky elektromagnetické kompatibility

Trvání: 01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Analýza dodaných vzorků

Trvání: 28.04.2017 - 31.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Řešení problematiky vzniku dutin v plastových dílech. Tomografická analýza, DSC analýza, úprava vzorků

Trvání: 27.04.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza 5 ks vývodů vinutí

Trvání: 26.04.2017 - 20.07.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Experimentální měření - vibration test

Trvání: 26.04.2017 - 03.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vícefázového proudového pole 347

Trvání: 25.04.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

FITPixLite - doughter board

Trvání: 25.04.2017 - 16.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční práce 2. etapa

Trvání: 25.04.2017 - 20.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přeměření rádiusu dle požadavků ŠTVC

Trvání: 25.04.2017 - 09.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D měření

Trvání: 24.04.2017 - 04.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dodaného vzorku

Trvání: 24.04.2017 - 28.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Expertní posudek - Řízení před Evropskou komisí a jeho vztah k § 57 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Trvání: 24.04.2017 - 28.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a vývojové práce

Trvání: 24.04.2017 - 12.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření specifikovaných rozměrů na 15 ks dílů 436589, 463604, 463527 a 463674

Trvání: 24.04.2017 - 04.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba 3D modelu krytu obráběcího stroje

Trvání: 21.04.2017 - 02.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studie tepelných dilatací ozubeného převodového kola převodovky

Trvání: 18.04.2017 - 03.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zjištění zbytkového pnutí odvrtávací metodou

Trvání: 11.04.2017 - 12.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Možnosti legislativních změn a úprav činnosti agentur práce, s akcentem na zhodnocení z hlediska fiskálních příjmů pro rok 2017

Trvání: 10.04.2017 - 13.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

CT analýza

Trvání: 07.04.2017 - 16.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Archeologický dohled během stavby okružní křižovatky "I/27 Železná Ruda, OK"

Trvání: 03.04.2017 - 02.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Komplexní inovace vyráběného pracoviště napěňovacího zařízení

Trvání: 03.04.2017 - 31.01.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Přeměření 3 ks statorových plechů

Trvání: 03.04.2017 - 10.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

5250Česko-slovenská SVOČ v matematice a informatice 2017

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Analýza vlivu obsahu kyslíku na lokální mechanické vlastnosti a mikrostrukturu zirkonických slitin-úkol 212026

Trvání: 01.04.2017 - 30.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vlivu obsahu kyslíku na lokální mechanické vlastnosti a mikrostrukturu zirkonických slitin-úkol 216104

Trvání: 01.04.2017 - 30.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vlivu obsahu kyslíku na lokální mechanické vlastnosti a mikrostrukturu zirkoniových slitin

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Brána matematikou otevřená 2017

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Die Wissenschaftsphilosophie: Das Erbe des Wiener Kreises

Trvání: 01.04.2017 - 30.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - CFD model tlakové nádoby reaktoru

Trvání: 01.04.2017 - 31.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Životnostní test svařovací rámu zemědělského stroje

Trvání: 01.04.2017 - 31.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2017

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Plzeň - město technického vzdělávání

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Příměstský tábor

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

RoadShow 2017 - Fakultní centrum zdraví

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

SMV 17 Inovační voucher - Aplikace pro obsluhu chytré hasičské rukavice

Trvání: 01.04.2017 - 31.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

SMV 17 Vývoj experimentálních pracovišť pro analýzu spotřeby elektrické energie elektrických zařízení

Trvání: 01.04.2017 - 10.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Vědecká spolupráce v oblasti výzkumu zahrnující testování výkonu systetických plynných izolací v blízkosti mezní homogenity

Trvání: 01.04.2017 - 23.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Soutěžní studentská konference odborných prezentací v cizím jazyce

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Vypracování databáze parametrů lopatkových profilů

Trvání: 01.04.2017 - 25.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj nové generace zápustkových výkovků z ultra-vysoce-pevných ocelí

Trvání: 01.04.2017 - 29.02.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zabezpečení výuky plzeňských studentů technických oborů

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Zamiluj si Plzeň

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Získání certifikátu Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer, Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer a Google Associate Android Developer

Trvání: 01.04.2017 - 01.04.2018
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Analýza teplot pomocí tepelné box-bariéry v průběžné peci AMO, část 1.

Trvání: 31.03.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza prostojů a racionalizace montážní linky

Trvání: 30.03.2017 - 13.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

CT analýza

Trvání: 30.03.2017 - 16.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Implementace kolaborativního robota a nákladové analýzy nákupu vybraného produktu

Trvání: 30.03.2017 - 29.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výroba dílu B73042

Trvání: 30.03.2017 - 15.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření drsnosti s využitím konfokálního mikroskopu

Trvání: 28.03.2017 - 29.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza pájitelnosti a RTG analýza

Trvání: 27.03.2017 - 17.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výroba prototypových fréz

Trvání: 26.03.2017 - 13.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu - kryty kovové UFK600

Trvání: 23.03.2017 - 28.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza DPS

Trvání: 22.03.2017 - 10.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metalografická analýza příčin praskání měděných pasů vinutí

Trvání: 22.03.2017 - 20.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kvasinky on chip

Trvání: 21.03.2017 - 28.02.2018
Poskytovatel: Nadace pro transplantace kostní dřeně ()
Detail projektu

TP - kontrolní výpočet svařence olejových van - návrh úprav

Trvání: 21.03.2017 - 11.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Scan víka

Trvání: 20.03.2017 - 30.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Emissivity analysis.

Trvání: 17.03.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření dílu, projekt 1317

Trvání: 17.03.2017 - 19.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dynamické namáhání stožárů VVN

Trvání: 16.03.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Analýza poruchy generátorů EPR II

Trvání: 16.03.2017 - 30.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Studie "Možnost úpravy amortizéru generátoru Dlohé Stráně" a "Analýza problematiky magnetické osy rotoru"

Trvání: 16.03.2017 - 30.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D measuring Cale Compensation

Trvání: 15.03.2017 - 21.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ahoj, Rakousko! Grazer-Pilsner interkulturelle Tage in der Steiermark

Trvání: 15.03.2017 - 19.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity

Trvání: 15.03.2017 - 14.03.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D měření

Trvání: 14.03.2017 - 20.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza tvrdosti

Trvání: 10.03.2017 - 31.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Archeologický výzkum - dohled při realizaci stavby "Vodovod Heřmanice u Žandova"

Trvání: 10.03.2017 - 22.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 10.03.2017 - 22.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Stavba modelu klikové hřídele 3-16-0083-TO4

Trvání: 09.03.2017 - 03.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Traeger

Trvání: 09.03.2017 - 30.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza pájeného spoje

Trvání: 08.03.2017 - 08.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

CT analýza

Trvání: 07.03.2017 - 08.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace Circularo v oblastech extrakce informací a využití technologie Docker - Inovation of Circularo in Areas of Information Extraction and Docker Technology Employment

Trvání: 06.03.2017 - 31.07.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Metallografische Korngrössenbestimmungen an thermomechanicsch behandelten Stahlproben mit Hilfe des Rasterelektronenmikroskopes

Trvání: 02.03.2017 - 07.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Reprezentativní studie: Očekávání informací pro zájemce z regionů Horní Falc a Plzeňský kraj

Trvání: 02.03.2017 - 24.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

TP - kontrolní výpočet svařence olejových van

Trvání: 02.03.2017 - 11.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj detekčního a zobrazovacího systému pro demonstrační radiační karusel

Trvání: 02.03.2017 - 18.07.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Hlavní aspekty řešení provozní pevnosti a únavové životnosti silničních a kolejových vozidel

Trvání: 01.03.2017 - 24.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

III. ročník historické soutěže pro ZŠ a osmiletá gymnázia

Trvání: 01.03.2017 - 01.09.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Image města Plzně očima vysokoškolských studentů

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Inovační voucher - Analýza závislostí kvalitativních parametrů řezů na použití různých technologií řezání kovových materiálů

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

JUNIORFEL 2017

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Jiří Bezděk - profil skladatele

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Moderní učitel ruského jazyka_kurzy zvyšování kvalifikace pro učitele ruského jazyka

Trvání: 01.03.2017 - 28.02.2018
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v bavorsko-českém příhraničí

Trvání: 01.03.2017 - 28.02.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Plzeňský business kotel se ZČU

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Praktické kurzy ruského jazyka pro rozvoj komunikativních dovedností (úroveň B1-C1) rok 2015

Trvání: 01.03.2017 - 28.02.2018
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Příprava vzorku EOS NickelAlloy IN718

Trvání: 01.03.2017 - 24.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Videodokument Regionální kuchyně v Plzeňském kraji

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Vzdělávací hra ve veřejném prostoru

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj inteligentní robotické technologie pro automatizaci výroby katod a mřížek výkonových elektronek

Trvání: 01.03.2017 - 31.08.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zkušební vzorky vyrobené 3D tiskem

Trvání: 01.03.2017 - 24.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Údržba prediktoru SyO dle smlouvy o dílo č. 1800006107 za období 2017/Q3

Trvání: 01.03.2017 - 12.01.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza a kondenzační test pružin

Trvání: 28.02.2017 - 08.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dodaných vzorků

Trvání: 28.02.2017 - 05.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Emissivity analysis of composite materials at high temperatures

Trvání: 28.02.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inspekce Pinoly

Trvání: 28.02.2017 - 02.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývojové práce na určených konstručních uzlech

Trvání: 27.02.2017 - 01.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dodaných vzorků

Trvání: 24.02.2017 - 15.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 23.02.2017 - 27.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dodaných vzorků

Trvání: 22.02.2017 - 05.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ergonomická studie

Trvání: 22.02.2017 - 29.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Messystem WRG

Trvání: 22.02.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metalografická analýza příčin praskání měděných pasů vinutí

Trvání: 21.02.2017 - 20.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metalografická analýza příčin praskání měděných pasů vinutí

Trvání: 21.02.2017 - 20.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prvková analýza

Trvání: 20.02.2017 - 08.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření teplotního pole vysokorychlostní termovizí

Trvání: 17.02.2017 - 03.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 R&D projekt "Mathematical model of high-voltage transfomer fed from frequency converter"

Trvání: 17.02.2017 - 01.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční práce

Trvání: 14.02.2017 - 06.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření teplotního pole vysokorychlostní termovizí

Trvání: 13.02.2017 - 03.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Vývoj aplikace pro výpočet šíření tepla a vlhkosti ve zdivu

Trvání: 13.02.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provedení testu měření tuhosti v krutu

Trvání: 12.02.2017 - 13.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření částečných výbojů

Trvání: 10.02.2017 - 10.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

analýza SMD diody+ CT scan

Trvání: 09.02.2017 - 08.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

FME Berechnung für Halter 4300 1667

Trvání: 08.02.2017 - 16.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření drsnosti s využitím konfokálního mikroskopu

Trvání: 08.02.2017 - 24.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 08.02.2017 - 20.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba frézovacích programů na elektrody

Trvání: 08.02.2017 - 09.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 CT Analýza, DSC analýza, STA analýza, Analýza mikrospínače brzd

Trvání: 07.02.2017 - 22.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Afrika snů a skutečností po 70 letech

Trvání: 01.02.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Nadace 700 let města Plzně ()
Detail projektu

FSTORE: Přeshraniční platforma pro výzkum úložišť energie budoucnosti a jejich integrace

Trvání: 01.02.2017 - 31.01.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Implementační metodologie modulu Teamcenter Manufacturing

Trvání: 01.02.2017 - 13.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Implementační metodologie modulu Teamcenter Manufacturing pro strojírenské podniky

Trvání: 01.02.2017 - 13.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Implementační metodologie modulu Teamcenter Manufacturing pro strojírenské podniky

Trvání: 01.02.2017 - 16.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Implementační metodologie modulu Teamcenter Manufacturing pro strojírenské podniky

Trvání: 01.02.2017 - 17.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Implementační metodologie modulu Teamcenter Manufacturing pro strojírenské podniky

Trvání: 01.02.2017 - 18.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Implementační metodologie modulu Teamcenter manufacturing pro strojírenské podniky

Trvání: 01.02.2017 - 14.07.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Implementační metodologie modulu Teamcenter manufacturing pro strojírenské podniky

Trvání: 01.02.2017 - 12.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SICIP - Podpůrné a informační centrum pro mezinárodní spolupráci v Plzeňském kraji

Trvání: 01.02.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Grazer-Pilsner didaktische Tage in Pilsen ? Kulturhauptstadt 2015

Trvání: 01.02.2017 - 01.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rešerže laserové texturování povrchu kovových forem

Trvání: 30.01.2017 - 15.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a výroba přípravku pro dotahování již připojeného HKM s kabeláží

Trvání: 30.01.2017 - 05.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

FME Berechnung für Halter 4300 1667

Trvání: 26.01.2017 - 15.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D scann klíčů

Trvání: 23.01.2017 - 07.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Analýza a měření elektrických a strukturálních vlastností, 2D CT analýza, CT analýza izolačních systémů, infračervená spektrometrie s Fouierovou transformací, analýza a měření částečných výbojů na module Busbar, zkoušky pro vývoj nových elektroizolačních systémů

Trvání: 23.01.2017 - 23.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kontrola vzorků vnitřního kuželového závitku

Trvání: 20.01.2017 - 31.01.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření velikosti předepsaných rád. přechodů v podpichách

Trvání: 20.01.2017 - 09.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Emissivity analysis of bulk materials at high temperatures

Trvání: 19.01.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

analýza reklamovaných dílů

Trvání: 19.01.2017 - 24.01.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření - CT analýza keramických izolátorů

Trvání: 17.01.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dodaného vzorku keramického pecního válečku

Trvání: 10.01.2017 - 31.01.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza prvkového složení na povlaku Stellite 6

Trvání: 10.01.2017 - 02.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční práce 1. etapa

Trvání: 10.01.2017 - 24.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření profilů opotřebení

Trvání: 10.01.2017 - 16.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření tolerance tvaru plochy na dílech Kontakttrager 10143846

Trvání: 10.01.2017 - 06.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Řešení problematiky vzniku dutin v plastových dílech Stecker. Tomografická analýza, DSC analýza, TGA analýza, zjišťování hustoty materiálu

Trvání: 10.01.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provádění analýzy DPS a odborné konzultace při jednáních

Trvání: 09.01.2017 - 24.01.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Posuzování vlivu tváření a tepelného namáhání oceli na její fyzikální vlastnosti a reakce.

Trvání: 08.01.2017 - 11.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

CT scan of CMF1 warranty parts - WR16-366,368

Trvání: 05.01.2017 - 05.01.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Didaktika - Člověk a příroda A

Trvání: 02.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora výcviku obsluhy blokové dozorny JE na simulátoru za pomoci automatického sběru dat z výcviku scénářů abnormálních a mimořádných stavů

Trvání: 02.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Rozvoj studentských výměn ve strojírenství

Trvání: 02.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Analýza kontaminace, iontové kontaminace, pájitelnosti, RTG analýza

Trvání: 02.01.2017 - 29.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Analýza pájitelnosti, iontové kontamicace, CT analýzy, prvkové analýzy

Trvání: 02.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Zkoušky a definování technických specifikací pro vývoj v oblasti audio systémů

Trvání: 02.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Akustika kapalin v periodických mikroarchitekturách

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

3D tisk funkčních dílů vyrobených technologií DMLS z materiálu Inconel 718 pro energetický průmysl a výzkum jejich konečných vlastností

Trvání: 01.01.2017 - 30.06.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Archeocentrum Čechy-Bavorsko- chránit a sdílet společný kulturní prostor

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

DataBio - Data-Driven Bioeconomy

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Den plzeňské keramiky

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dětská univerzita - JUNIORFEL v r. 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská univerzita FPE 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Elektronová struktura lanthanoidy dopovaných materiálů pro luminoforem transformované bílé elektroluminiscenční diody

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Harmonizace národních a lokálních autorit

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Informační a analytická podpora pro hodnocení kvality studijních programů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologií a vývoj webového rozhraní systému M/TeamBridge - PZT

Trvání: 01.01.2017 - 31.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Vývoj funkčního vzorku vyhodnocovací elektroniky ultrazvukových průtokoměrů plynu typové řady GASONIC

Trvání: 01.01.2017 - 25.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Internacionální duální studium Česká republika - Bavorsko

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Komplexní databázový systém pro expertní prognostiku spolehlivosti točivých strojů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Koncerty barokní hudby v Plzeňském kraji v r. 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Kultur ohne Grenzen 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Meshless metody pro vizualizaci velkých časově-prostorových vektorových dat

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Metody identifikace a vizualizace tunelů pro flexibilní ligandy v dynamických proteinech

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Mimořádná stipendia

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Mládež 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Na jedné lodi 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Nanostrukturní povlaky syntetizované užitím vysoce reaktivního pulzního plazmatu

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém filmu s důrazem na lokální jevy

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Neue Materialien für die additive Fertigung / Nové materiály pro aditivní technologie

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Bavorské ministerstvo financí, regionálního rozvoje a vlasti ()
Detail projektu

Nová řídicí platforma pro inteligentní výrobní stroje a roboty

Trvání: 01.01.2017 - 30.06.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Partnerské vztahy v pozdějším věku

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Partnerství projektového prostředí vysokých škol

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa: Víceškálový přístup

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Podpora a rozvoj systematické česko-německé spolupráce v oblasti práce s mládeží v roce 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora studentů při reprezentaci ZČU a Plzeňského kraje v ČR i v zahraničí v oblasti sportu v r. 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Podpora činnosti US Pointu v roce 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora činnosti a rozvoje Fakulty ekonomické ZČU a U3V v Chebu - 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Město Cheb ()
Detail projektu

Pokročilé technologie přípravy, výroby a širší uplatnění klasických a elektronických vačkových mechanizmů v průmyslu

Trvání: 01.01.2017 - 29.02.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Popularizace vědy na SŠ v r. 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Profilové turbínové mříže pro supersonická proudová pole

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, děl literární vědy a kritiky pro profesionální veřejné knihovny v r. 2016

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Provoz Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Provozování WEBu - Bav se vědou v r. 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Průmysl 4.0 bez hranic

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Ramseyovské aspekty barvení grafů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Realizace výuky Univerzity třetího věku v Aši (2017)

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš 1 ()
Detail projektu

Robot pro inspekci a diagnostiku distribuční a přenosové sítě - NET-Robotics

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Konzultace vývoje, Analýza korozní odolnosti

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Smart Factory Hub: Improving RD and business policy conditions for transnational cooperation in the manufacturing industry

Trvání: 01.01.2017 - 30.06.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Software pro hodnocení dlouhodobého vlivu uspořádání pracoviště na zdraví pracovníka - PZT

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Softwarová platforma pro akceleraci implementace systémů řízení a automatizace procesů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Strategická spolupráce VŠ pro řízení kvality technického vzdělávání dle potřeb společnosti a znalostní ekonomiky

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

TG/17/01/2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.01.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Technická olympiáda Plzeňského kraje v r. 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Trakční, otočný podvozek pro úzkorozchodné, nízkopodlažní tramvajové vozidlo

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vliv interakce proudění z ucpávek na efektivitu práce stupňů parních turbín

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami

Trvání: 01.01.2017 - 31.10.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj nových postupů výroby tvarově složitých, vysokopevných dílů pro karoserie automobilů s využitím

Trvání: 01.01.2017 - 31.08.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vývoj nových víceválcových kalandrů pro pogumování kordů a tažení gumových folií

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vývoj velkých kovacích lisů s dělenými stojanů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vývoj vysoce legované oceli s vysokou metalurgickou čistotou, ultrajemnou strukturou a enormním stupněm protváření pro speciální aplikace

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj krbových kamen

Trvání: 01.01.2017 - 30.06.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zlepšení vlastností a komplexní charakterizace nové generace oxidy precipitačně vytvrzených ocelí na bázi Fe-Al-O

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Česko-bavorské symposium v Plzni - univerzitním městě

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Česko-německé fotbalové jaro - řada česko-německých fotbalových utkání s jazykovou animací Tandemu 2017

Trvání: 01.01.2017 - 30.06.2017
Poskytovatel: Velvyslanectví SRN v Praze ()
Detail projektu

Česko-německé jaro kultury a diverzity

Trvání: 01.01.2017 - 30.06.2017
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Měření skříně

Trvání: 22.12.2016 - 20.01.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Databáze pro správu zakázek - II.etapa

Trvání: 21.12.2016 - 20.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Feasibility study for the IRNDT usage for surface scratches or surface error control

Trvání: 20.12.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba parametrických modelů

Trvání: 20.12.2016 - 21.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Implementační metodologie modulu Teamcenter Manufacturing

Trvání: 19.12.2016 - 10.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza složení vzorků

Trvání: 15.12.2016 - 27.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza materiálu

Trvání: 14.12.2016 - 16.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza materiálu_

Trvání: 14.12.2016 - 16.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza povrchových vrstev

Trvání: 14.12.2016 - 17.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Suction Reed Material

Trvání: 14.12.2016 - 16.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Možností 3D tisku větších komponent

Trvání: 13.12.2016 - 21.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace databáze prostupu tepla

Trvání: 09.12.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza pájitelnosti spojů

Trvání: 08.12.2016 - 09.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vlhkosti

Trvání: 07.12.2016 - 19.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Laserové zpracování

Trvání: 07.12.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Materiálová analýza metalických mikročástic

Trvání: 07.12.2016 - 20.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Vývoj a optimalizace cívky pro indukční pájení

Trvání: 07.12.2016 - 29.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Measuring and evaluation of possible soundsystem sollution for Compact-Radio

Trvání: 06.12.2016 - 12.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu, Loeffel H15, Muffe 2G, Spindel H20

Trvání: 06.12.2016 - 13.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Analýza vytvrzování a měření ztrátového činitele, životnostní křivka

Trvání: 06.12.2016 - 14.07.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

FEM - Berechnungen einer Kabelführung

Trvání: 02.12.2016 - 20.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Faktografie, metalografie, mikrotvrdost, anglická zpráva

Trvání: 02.12.2016 - 15.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza polymerních mikročástic

Trvání: 01.12.2016 - 17.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Preparation and participation on Bratislava meeting with client, consulting, Feasibility Study

Trvání: 01.12.2016 - 31.01.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Detekce elektronické ochrany archiválií - etapa II

Trvání: 01.12.2016 - 30.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Materiálová analýza

Trvání: 30.11.2016 - 01.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projektová spolupráce v rámci Podnikové informační systémy

Trvání: 28.11.2016 - 16.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tahové zkoušky panelů

Trvání: 28.11.2016 - 29.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Hardness test for Al parts

Trvání: 24.11.2016 - 04.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dynamická analýza ložiskového uzlu C15

Trvání: 22.11.2016 - 08.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ergonomický program společnosti

Trvání: 22.11.2016 - 17.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření emisivity za vysokých teplot (Emissivity measurement at high temperatures)

Trvání: 22.11.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Diagnostické měření a detekce, lokalizace a analýza událostí kontaktu rotor-stator

Trvání: 21.11.2016 - 20.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Experimentální testování VBD a jejich hodnocení

Trvání: 21.11.2016 - 20.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Laboratory costs archeological fieldwork Cetkov, site 2

Trvání: 21.11.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Studie "Dynamické účinky zkratových proudů na odpojovače 400kV"

Trvání: 21.11.2016 - 11.01.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Testování, verifikace a validace systémového SW

Trvání: 18.11.2016 - 02.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza možností měření účinku regeneračního systému u keramických filtračních patron, úprava zkušebního zařízení

Trvání: 16.11.2016 - 21.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole 388

Trvání: 16.11.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dekapsulace a analýza čepu

Trvání: 16.11.2016 - 06.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza jehel vstřikovacího ventilu

Trvání: 15.11.2016 - 15.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

2D měření profilů

Trvání: 14.11.2016 - 25.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

2D měření profilů

Trvání: 14.11.2016 - 21.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření drážky

Trvání: 14.11.2016 - 15.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření hloubky cementační vrstvy

Trvání: 14.11.2016 - 22.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dynamického chování vačkového mechanismu ? zjednodušený model

Trvání: 12.11.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace v oblasti měření dílů - 3D scanner

Trvání: 11.11.2016 - 15.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstantní test solnou mlhou-

Trvání: 11.11.2016 - 15.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 11.11.2016 - 14.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

6x měření statické únosnosti v tahu

Trvání: 10.11.2016 - 16.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 09.11.2016 - 14.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole 351

Trvání: 08.11.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Škoda Auto 2016

Trvání: 07.11.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Objednávka výpočtu a analýzy rozložení napětí v plunžrové traverze Lisu CKV 140/170 DOOSAN

Trvání: 04.11.2016 - 14.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studie vlivu využití procesu recyklace při zpracování rázuvzdorného polystyrenu

Trvání: 02.11.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýzy, vývoj a řešení přetypovacích časů

Trvání: 01.11.2016 - 22.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace procesu přestaveb výrobních zařízení, pro zvýšení jejich využitelnosti

Trvání: 01.11.2016 - 31.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Měření elektromagnetického pole a návrh stínění

Trvání: 01.11.2016 - 02.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh kalkulátoru tvorby norem

Trvání: 01.11.2016 - 20.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projektová spolupráce v rámci zefektivnění podnikových informační systému pro ware-house management

Trvání: 01.11.2016 - 22.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prověření fyz. jevu neshody měřidel v dané parní soustavě v souvislosti s nestandardními parametry páry

Trvání: 01.11.2016 - 07.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMT 11-2016

Trvání: 01.11.2016 - 02.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 16 Researcher and development in accordance with the incorporated STATEMENT OF WORK - milestone no. 1 and 2.

Trvání: 01.11.2016 - 30.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Výzkum a vývoj v oblasti Nekomformní adaptivní metody vyššího řádu přesnosti

Trvání: 01.11.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy

Trvání: 01.11.2016 - 31.10.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zjištění zvýšené lámavosti drátů za studena

Trvání: 01.11.2016 - 16.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 477

Trvání: 26.10.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 483

Trvání: 26.10.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 484

Trvání: 26.10.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Objednávka výpočtu a analýzy rozložení napětí na rotačním koši

Trvání: 26.10.2016 - 06.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukce a výroba rámu polohovadla

Trvání: 25.10.2016 - 20.01.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční práce září 2016

Trvání: 25.10.2016 - 25.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Laserové značení hadiček

Trvání: 25.10.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza senzoru CEPS systému řízení

Trvání: 21.10.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Simulační model skladu

Trvání: 21.10.2016 - 16.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční práce říjen 2016

Trvání: 20.10.2016 - 07.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj technologie skládaných konstrukcí

Trvání: 20.10.2016 - 04.07.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza pájených spojů

Trvání: 19.10.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 101

Trvání: 18.10.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kurz-Základy práva pro laiky III.

Trvání: 17.10.2016 - 14.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum CSE simulace (1. a 2. etapa)

Trvání: 17.10.2016 - 27.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum CSE simulace (3. etapa)

Trvání: 17.10.2016 - 12.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Čeští a němečtí studenti k multikulturní Evropě: aktivní řešení otázek ve školství a ve společnosti

Trvání: 17.10.2016 - 23.12.2016
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

CO EXT AP5B konstrukční návrh

Trvání: 13.10.2016 - 11.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza pájitelnosti spojů

Trvání: 12.10.2016 - 18.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inspekční měření RR04

Trvání: 12.10.2016 - 01.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

1. sady úchytů prizmatických lopatek pro rotační stand

Trvání: 11.10.2016 - 08.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Experimentální měření prostých a cyklických tahových zkoušek

Trvání: 11.10.2016 - 24.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Testování bitcoinového automatu

Trvání: 10.10.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Analýza změn po eloxování

Trvání: 07.10.2016 - 15.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zpracování ověřené technologie a prototypu - I. etapa

Trvání: 07.10.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zpracování ověřené technologie a prototypu - II. etapa

Trvání: 07.10.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zpracování ověřené technologie a prototypu - III. etapa

Trvání: 07.10.2016 - 09.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza maximálního napětí na perienu při occipito-posteriorní poloze hlavičky pro zvolené modifikace MPP

Trvání: 06.10.2016 - 11.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza plošných spojů

Trvání: 06.10.2016 - 11.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Překlad laboratorní zprávy

Trvání: 05.10.2016 - 16.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

2016:I - SKYPE (Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education)

Trvání: 01.10.2016 - 30.06.2019
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Experimentální měření - vibration test

Trvání: 01.10.2016 - 13.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Experimentální měření - vibration test

Trvání: 01.10.2016 - 13.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

II. etapa - Podpora studijních programů - učitelství, r2016

Trvání: 01.10.2016 - 30.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interdisciplinární bavorská studia

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region - vzdělávací modul

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ()
Detail projektu

Nová generace pohonné jednotky pro kolejová vozidla

Trvání: 01.10.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Peregrinus Silva Bohemica - Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Počítačový asistenční systém řízený mozkovými vlnami pro osoby s omezenou hybností

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Program podpory česko-německé spolupráce Odmalička 2016 - 2017

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2017
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Prostor učení - Knihovnická informační platforma. Lernraum - Bibliothekarische Informationsplattform.

Trvání: 01.10.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Přeshraniční síť pro výzkum a inovace v oblasti energetické účinnosti a kombinované výroby tepla a elektřiny

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

SMV 16 Koncept vysokorochylostního pohonu

Trvání: 01.10.2016 - 18.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Koncept vysokorychlostního pohonu pro komplaktní elektromotor

Trvání: 01.10.2016 - 15.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene

Trvání: 01.10.2016 - 31.08.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Tomografická analýza problematiky těsnosti plastových odlitků. Tomografická analýza problematiky smršťování plastových odlitků při výrobě.

Trvání: 30.09.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole a přestupu tepla 808

Trvání: 29.09.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza proudového pole 274

Trvání: 29.09.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu - UK 600

Trvání: 28.09.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření tvrdosti na 18 ks

Trvání: 27.09.2016 - 16.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dodatečné náklady k testům dvou dílů rohatek

Trvání: 26.09.2016 - 16.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

The Role of Self-Reference in Human-Computer Interaction

Trvání: 25.09.2016 - 05.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nonlinear Estimation Framework for Optimized Target Tracking, Estimation, and Self-assessment

Trvání: 23.09.2016 - 22.09.2019
Poskytovatel: Air Force Office of Scientific Research ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 23.09.2016 - 26.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 23.09.2016 - 14.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj simulačního software DPs16

Trvání: 22.09.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění

Trvání: 21.09.2016 - 30.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole 385

Trvání: 20.09.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza změny vlastností brzdových kotoučů po kryogenním zpracování

Trvání: 20.09.2016 - 20.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výuka MŠ a 1. st. ZŠ v K. Varech 2016-17

Trvání: 16.09.2016 - 30.09.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

3D skenování

Trvání: 15.09.2016 - 22.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Numerická simulace a analýza proudového pole 683

Trvání: 13.09.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Úprava a doplnění funkcí vyvinutého SW pro sondování a měření statických tlaků, TOT, kalibrační tunel a SRT

Trvání: 13.09.2016 - 07.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Skenování 7 ks klíčů do CAD modelů

Trvání: 12.09.2016 - 19.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

CT analýza

Trvání: 09.09.2016 - 20.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza DPS na RTG

Trvání: 08.09.2016 - 20.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tomografická analýza problematiky Dampfhstrahl

Trvání: 08.09.2016 - 12.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Odborná analytická studie k mezinárodnímu projektu GARPUR

Trvání: 07.09.2016 - 15.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza záhlubníků

Trvání: 02.09.2016 - 20.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Cesty k inkluzi

Trvání: 01.09.2016 - 31.08.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Die deutsch-tschechischen Beziehungen aktiv gestalten 2016

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Nationale Agentur JUGEND für Europa ()
Detail projektu

Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby

Trvání: 01.09.2016 - 30.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interprofesní vzdělávání studentských týmů

Trvání: 01.09.2016 - 31.08.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Kognitivní systém řízení robota

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 01.09.2016 - 05.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 01.09.2016 - 07.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Scholarship for Agnieszka Paradecka

Trvání: 01.09.2016 - 31.07.2017
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

SeniorTex - Smart modulární oděvy a speciální textilní výrobky s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob

Trvání: 01.09.2016 - 31.08.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Separace plastů z průmyslového odpadu pro následnou recyklaci

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

The Jean Monnet Chair in EU Foreign Policies

Trvání: 01.09.2016 - 31.08.2019
Poskytovatel: European Commission - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ()
Detail projektu

TheCoS - Termoplastické kompozitní struktury

Trvání: 01.09.2016 - 30.08.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

V. Plzeňský pohár záchranářů

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Vývoj procesů použitelných při vývoji a výrobě komponent pro kosmický průmysl

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Witte - LH 2016

Trvání: 01.09.2016 - 23.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zachraň život ve škole !

Trvání: 01.09.2016 - 15.12.2016
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Zvyšování spolehlivosti šroubového kompresoru

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 31.08.2016 - 05.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 31.08.2016 - 26.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 31.08.2016 - 07.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza lomu skládacího spřáhla

Trvání: 30.08.2016 - 03.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Vývoj HW a SW pro řídící jednotiku oběhového čerpadla, úpravy firmware

Trvání: 30.08.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření Softtouchů A8

Trvání: 29.08.2016 - 31.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 16 Analýza zařízení včetně vyhodnocení a doporučení změn s ohledem na bezpečnost

Trvání: 29.08.2016 - 19.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

CT study of pore connectivity of the supplied samples. The scans will be segmented and the internal connectivity of the pores will be evaluated by means of image analysis.

Trvání: 25.08.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace v oblasti měření dílů - 3D scanner

Trvání: 25.08.2016 - 29.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mez pevnosti v tahu - strikery

Trvání: 23.08.2016 - 25.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Federal Assistance Award pro US Point v roce 2016

Trvání: 20.08.2016 - 30.09.2016
Poskytovatel: Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze ()
Detail projektu

Analýza kinematiky a poranění řidiče/pasažéra při bočním nárazu automobilu

Trvání: 15.08.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby

Trvání: 15.08.2016 - 30.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 15.08.2016 - 17.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu - Metalsinterové díly Loeffel, Spindel

Trvání: 12.08.2016 - 15.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Witte - transit 2016

Trvání: 12.08.2016 - 19.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Smluvní výzkum a vývoj zařízení pro měření elektrických parametrů sítě

Trvání: 11.08.2016 - 30.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

CT analýza

Trvání: 10.08.2016 - 19.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ergonomický návrh pracovišť pro zlepšení bezpečnosti a odstranění negativních vlivů na zdraví

Trvání: 10.08.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

FME - Berechnungen von dem Halter 4300 1604

Trvání: 10.08.2016 - 22.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření zálisků

Trvání: 10.08.2016 - 19.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 10.08.2016 - 29.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava a provedení specializovaného školení

Trvání: 08.08.2016 - 15.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Materiálová analýza 2 vzorků

Trvání: 03.08.2016 - 24.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Materiálová analýza 4 vzorků

Trvání: 03.08.2016 - 24.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Scan šneku

Trvání: 03.08.2016 - 08.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Městská tržnice

Trvání: 01.08.2016 - 23.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Řešení problematiky vzniku prasklin v plastových výrobcích. Tomografická analýza, DSC analýza, Analýza pomocí Ramanovy spektroskopie.

Trvání: 28.07.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj metod testování přireznutí paken k bubnu

Trvání: 27.07.2016 - 20.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza, diagnostika defektů rezistorů

Trvání: 26.07.2016 - 11.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Archeologický dohled na lokalitě stavby bývalé márnice na hřbitově u Boru

Trvání: 22.07.2016 - 29.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Materiálové a chemické testy plechů

Trvání: 22.07.2016 - 20.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 22.07.2016 - 07.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Převod konstrukčních 3D dat a softwarová podpora

Trvání: 22.07.2016 - 02.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 15.07.2016 - 21.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 15.07.2016 - 21.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 15.07.2016 - 21.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozbor únavové trhliny držáku

Trvání: 15.07.2016 - 24.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza pájitelnosti

Trvání: 13.07.2016 - 27.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu - Chasis, Rohatka

Trvání: 13.07.2016 - 13.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Strukuturální a mechanické analýzy materiálů

Trvání: 12.07.2016 - 01.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza svarových spojů

Trvání: 11.07.2016 - 18.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provedení porovnávacího testu nálepek dle specifikace (3. čtvrtletí 2016 - 24 testů)

Trvání: 05.07.2016 - 18.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Long term tests including material preparation

Trvání: 03.07.2016 - 11.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční a vývojové práce na lise LZK 1600 Alcorta

Trvání: 02.07.2016 - 23.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Akustická diagnostika stavebních konstrukcí a materiálů

Trvání: 01.07.2016 - 30.06.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Analýza proudění a sil v typovém odlehčeném ventilu

Trvání: 01.07.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

CrossEnergy: Přeshraniční energetická infrastruktura - koncepce budoucí podoby měnícího se regionu

Trvání: 01.07.2016 - 30.06.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.

Trvání: 01.07.2016 - 30.06.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Konstrukční návrh pohybového mechanismu lezce

Trvání: 01.07.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční návrh sochy atleta v nadživotní velikosti

Trvání: 01.07.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nová řídicí platforma pro inteligentní výrobní stroje a roboty

Trvání: 01.07.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Numerické analýzy vybraných problémů dle zadání DSPW

Trvání: 01.07.2016 - 16.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh řídící elektroniky informačního systému

Trvání: 01.07.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Plzeňské vouchery 2016 pro firmu RV Tech, s.r.o.

Trvání: 01.07.2016 - 30.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přátelství bez hranic

Trvání: 01.07.2016 - 30.06.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Sousední světy - Nachbarwelten. Česko-německé jazykové a mediální pro děti od 3 do 8 let.

Trvání: 01.07.2016 - 30.06.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Stanovení vlastností grafitových kartáčů

Trvání: 01.07.2016 - 08.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vysoce efektivní tryskový tkací stroj pro výrobu perlinkových tkanin

Trvání: 01.07.2016 - 31.05.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Víceúčelové soustružnické centrum pro obrábění rozměrných a tvarově složitých součástí rotačního charakteru, určených pro energetiku a obnovitelné zdroje

Trvání: 01.07.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vývoj pokročilých přístupů k vytváření titulků a archivaci TV pořadů a dokumentů"

Trvání: 01.07.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vývoj, případně inovace dvou komplexně navržených produktů, včetně komplexní marketingové situační analýzy

Trvání: 01.07.2016 - 20.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj pokročilé kooperativní robotické platformy a její aplikace ve výrobě elektronických komponent

Trvání: 01.07.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zažij Plzeň! 2016-2017

Trvání: 01.07.2016 - 30.06.2017
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni

Trvání: 01.07.2016 - 12.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage

Trvání: 30.06.2016 - 31.05.2019
Poskytovatel: HERA JRP Handling Agency ()
Detail projektu

Inspekční měření palety

Trvání: 30.06.2016 - 08.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konzultace nových technologií a prototypové nasazení RIAK

Trvání: 30.06.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nová generace systémů pro správu identit a řízení přístupu v rozsáhlém akad. výpočetním prostředí

Trvání: 30.06.2016 - 30.06.2017
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Penetrační testování sítě a služeb ZČU

Trvání: 30.06.2016 - 30.06.2017
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

SMT 10-2016

Trvání: 30.06.2016 - 21.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMT 12-2016

Trvání: 30.06.2016 - 01.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 16 Etapa I - Návrh a ověření systému detekce elektronického zančení archiválií

Trvání: 30.06.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zvýšení odborné kvalifikace síťových specialistů ZČU v Plzni v oblasti bezpečnosti a bezdrátových technologií

Trvání: 30.06.2016 - 30.11.2017
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Vývoj SW - Nadstavbové funkce softwaru PD

Trvání: 29.06.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj SW pro řízení servopohonů

Trvání: 28.06.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace v oblasti měření dílů

Trvání: 27.06.2016 - 30.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

H4YOU voucher 2016

Trvání: 24.06.2016 - 13.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3 filters and one sample of oil analysis (analýza 3 olejových filtrů)

Trvání: 21.06.2016 - 24.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metalografická analýza

Trvání: 21.06.2016 - 22.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

FEM - Berechnungen einer Kabelführung

Trvání: 20.06.2016 - 30.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

GDK - 2016 Karlovarské vouchery

Trvání: 20.06.2016 - 22.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zpracování konstrukčního návrhu

Trvání: 20.06.2016 - 19.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kermi 2016 - Sklenička

Trvání: 19.06.2016 - 25.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza soudržnosti systému Zn vrstva

Trvání: 16.06.2016 - 05.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh odrušení žíhací zařízení

Trvání: 16.06.2016 - 19.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Systém pro sběr dat o odběru elektrické energie pro statistickou analýzu a optimalizaci spotřeby a nákladů v malých firmách.

Trvání: 15.06.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza Solar Reflectance Index betonových materiálů

Trvání: 13.06.2016 - 27.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza prototypu potrubního detektoru kovu

Trvání: 11.06.2016 - 18.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření výměnného formátu XML

Trvání: 10.06.2016 - 13.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kalibrace měřící techniky, signálové analýzy, akustické měření

Trvání: 09.06.2016 - 20.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Encoding and Interpreting in Digital Humanities

Trvání: 08.06.2016 - 16.08.2016
Poskytovatel: Dům zahraničních služeb MŠMT ()
Detail projektu

Provedení analýzy textur -5 vzorků

Trvání: 08.06.2016 - 04.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tahová zkouška lepených kabelových úchytek

Trvání: 08.06.2016 - 23.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Leiko 2016 - kr. vouchery

Trvání: 07.06.2016 - 21.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj technologie nedestruktioního testování vzorků před a po zzpracování za účelem hledání povrchových a podpovrchových vad

Trvání: 07.06.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

AM-C.M.E. 2016 kraj. voucher

Trvání: 06.06.2016 - 05.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Náhrada tlakových klapek programovým zeslabením víka kontejneru

Trvání: 06.06.2016 - 31.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Posudek výpočtu vyvedení tepla z OS ŠKODA 1000/19

Trvání: 06.06.2016 - 17.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rentgenová analýza a CT IGBT modulů

Trvání: 06.06.2016 - 15.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 16 Rentgenová analýza a CT IGBT modudů, analýza a měření elektrických a strukturálních vlastností tří VPI EIS a mikroskopie

Trvání: 06.06.2016 - 15.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstantní test solnou mlhou__

Trvání: 03.06.2016 - 23.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční práce červen 2016

Trvání: 02.06.2016 - 04.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza chování tkání pánevního dna během vaginálního porodu v závislosti na počáteční poloze, natočení a velikosti hlavy dítěte

Trvání: 01.06.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Brücken bauen. Europäische Bildungs- und Kulturarbeit in Dresden 2016

Trvání: 01.06.2016 - 30.09.2017
Poskytovatel: Nationale Agentur JUGEND für Europa ()
Detail projektu

Metodika vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových informací

Trvání: 01.06.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Podpora studijních programů - učitelství, r2016

Trvání: 01.06.2016 - 30.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rekonstrukce kanalizace ul. Gotliebova - zajištění dohledu archeologa

Trvání: 01.06.2016 - 15.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a k překonávání hranic. Akce věnované odkazu Karla IV.

Trvání: 01.06.2016 - 30.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Analýza korozního napadení vstřikovacích jednotek

Trvání: 26.05.2016 - 27.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj technologie odstranění vrstvy laserem z tištěného spoje

Trvání: 25.05.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj-simulace magnetického pole

Trvání: 25.05.2016 - 23.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metropolitní optická síť Rokycany - 4. etapa -zajištění archeologického výzkumu formou dohledu

Trvání: 24.05.2016 - 30.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Změření tvrdosti hliníkových profilů

Trvání: 24.05.2016 - 23.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zkouška trvanlivosti segmentů odvalovací frézy 4

Trvání: 23.05.2016 - 08.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zkoušky trvanlivosti segmentů odvalovací frézy 1

Trvání: 23.05.2016 - 25.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zkoušky trvanlivosti segmentů odvalovací frézy 3

Trvání: 23.05.2016 - 25.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza prasklé pružiny

Trvání: 19.05.2016 - 06.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza stavu slinutých karbidů po působení laserem pro projekt TAČR

Trvání: 19.05.2016 - 16.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu - Hebel

Trvání: 19.05.2016 - 24.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 16 Analýza pájených spojů

Trvání: 18.05.2016 - 13.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza stavu slinutých karbidů po působení laserem

Trvání: 17.05.2016 - 18.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nexans 2016

Trvání: 17.05.2016 - 29.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací

Trvání: 17.05.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Analýza KVC, metalografie

Trvání: 16.05.2016 - 23.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Právní analýza problematiky dohody se zaměstnancem o zachování mlčenlivosti

Trvání: 16.05.2016 - 13.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj metod a SW pro analýzu a vizualizaci dat vzdáleného monitoringu parních turbín

Trvání: 16.05.2016 - 22.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

5x měření statické únosnosti v tahu

Trvání: 11.05.2016 - 20.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýzy pevnostního šroubu - mikrotvrdost, metalografie, fraktografie

Trvání: 10.05.2016 - 25.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Statická kontrola držáků vzorku FW a IVT

Trvání: 10.05.2016 - 26.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D scan klíče

Trvání: 06.05.2016 - 30.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Design Review in Mikulov (Průzkum návrhu - setkání)

Trvání: 06.05.2016 - 23.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tomografická analýza problematiky těsnosti plastových odlitků - analýza polohy těsnění; Tomografická analýza problematiky praskání plastových odlitků na styku L a P formy

Trvání: 06.05.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvrdost, metalografie, tah/tlak

Trvání: 06.05.2016 - 09.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývojová analýza transportních palet

Trvání: 06.05.2016 - 23.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metalografická analýza obruče tramvajového čela

Trvání: 04.05.2016 - 10.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza pístních kroužků - konzultace

Trvání: 03.05.2016 - 09.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přizpůsobení parametrů procesu vstřikování novému stroji

Trvání: 03.05.2016 - 20.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza

Trvání: 02.05.2016 - 09.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstrukční práce květen 2016

Trvání: 02.05.2016 - 06.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Realizace technologické soutěže Smart@fire

Trvání: 02.05.2016 - 27.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Sestavení technicko-dodacích podmínek HSS materiálu + překlad

Trvání: 02.05.2016 - 17.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Testy kliky, Volvo

Trvání: 02.05.2016 - 24.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ahoj.info 2016

Trvání: 01.05.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Analýza slinutých karbidů - chemické složení, velikost zrna, tvrdost, lomová houževnatost

Trvání: 01.05.2016 - 22.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Der logische Wahrscheinlichkeitsbegriff des Wiener Kreises

Trvání: 01.05.2016 - 31.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Festival Cesta ženy - matky 2016

Trvání: 01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Inovace marketingového plánu k vybraným trhům (Česká republika, Slovensko, Srbsko) na základě kvalitativní analýzy trhu

Trvání: 01.05.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multikulturní historie a současnost Sudet 2016

Trvání: 01.05.2016 - 30.04.2018
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Zažij Česko jinak 2016

Trvání: 01.05.2016 - 31.03.2018
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Zvýšení kvality výroby ozvučníku dechových plechových hudebních nástrojů

Trvání: 01.05.2016 - 24.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 16 Vývoj a dodání inteligentného pohodu, vývoj a instalace zabezpečovacího systému mechaniky beltému

Trvání: 29.04.2016 - 08.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Technický audit FCW

Trvání: 29.04.2016 - 31.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza pájeného spoje spoje

Trvání: 28.04.2016 - 03.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza pájených spojů

Trvání: 28.04.2016 - 15.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza parametrů kompresorových stupňů 876

Trvání: 28.04.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tomografická analýza problematiky defektů ve vrstvách barev Dampfstrahl BMW + T6

Trvání: 26.04.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza prvkového složení

Trvání: 25.04.2016 - 28.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výměna akcií, přizpůsobení stanov a. s. zákonu versus předběžné opatření nařízené soudem, otázka opatrovníka obchodní korporace a ústavní pořádek ČR

Trvání: 25.04.2016 - 09.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj metody měření a analýza propustnosti skla za vysoké teploty

Trvání: 21.04.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstantní test solnou mlhou_

Trvání: 20.04.2016 - 22.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kontrolní řešení uložení vřetene

Trvání: 19.04.2016 - 29.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kontrolní řešení uložení vřetene_

Trvání: 19.04.2016 - 02.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

kontrola metalurgické čistoty materiálu

Trvání: 18.04.2016 - 09.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D měření 2 kovových dílů

Trvání: 14.04.2016 - 19.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Experimentální obrábění nerezové oceli

Trvání: 14.04.2016 - 18.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace 3D scanování automobilových klíčů s dálkovým ovládáním - 5 ks

Trvání: 14.04.2016 - 19.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 14.04.2016 - 05.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole a přestupu tepla 681

Trvání: 11.04.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provedení difrakční fázové analýzy vzorků

Trvání: 11.04.2016 - 10.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 16 Návrh měřící metody a záznam akustické odezvy skel

Trvání: 11.04.2016 - 31.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza opotřebení vstřikovacích vtoků

Trvání: 08.04.2016 - 09.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza příčiny netěsnosti části výměníku

Trvání: 08.04.2016 - 20.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Normování a systém vykazování práce včetně tvorby kalkulátorů

Trvání: 07.04.2016 - 29.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

DSC analýza

Trvání: 06.04.2016 - 08.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 16 Návrh systému či jejich prvků, konstrukční řešení, zařízení, materiálů, metod nebo HW

Trvání: 06.04.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza proudového pole a přestupu tepla 997

Trvání: 04.04.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMT 9-2016

Trvání: 04.04.2016 - 06.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zkoumání a analýza pájených spojů

Trvání: 04.04.2016 - 11.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zkoušky trvanlivosti segmentů odvalovací frézy 2

Trvání: 04.04.2016 - 05.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh a optimalizace konstrukce odspružovacího disku stroje Schwerdtel pro odstředivé vylévání ložisek kompozici, Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2016

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

4. ročník letního kybernetického soustředění Campo Arduino 2016

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Analýza pístních kroužků_

Trvání: 01.04.2016 - 20.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza současného stavu procesu

Trvání: 01.04.2016 - 27.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2016 - podpora města

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Enhancement of journal article publication of young scientists from V4 region

Trvání: 01.04.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Exkurze: Servus Tschechien, ahoj Rakousko!

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Konstrukční práce duben 2016

Trvání: 01.04.2016 - 06.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2016

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Palivový cyklus JE

Trvání: 01.04.2016 - 15.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora odborné konference ES 2016

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

SMV 16 Vývoj snímače tlakové diference

Trvání: 01.04.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 16 Vývoj vyhodnocovací elektroniky průtokoměru plynu, analýza materiálu pomocí infračervené spektrometrie

Trvání: 01.04.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Sousední světy - Nachbarwelten (ČR - Sasko)

Trvání: 01.04.2016 - 29.03.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Soutěžní studentská konference odborných prezentací v cizím jazyce

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Webová aplikace pro tepelnětechnické výpočty a posuzování stavebních detailů

Trvání: 01.04.2016 - 31.07.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovace v oblasti 3D měření plastového výlisku

Trvání: 31.03.2016 - 12.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provedení difrakční fázové analýzy vzorků

Trvání: 31.03.2016 - 08.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 16 Analýza akustiky

Trvání: 29.03.2016 - 30.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMV 17 Akustická a vibrační analýza počítačového tomografického systému

Trvání: 29.03.2016 - 21.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Stanovení vlastností grafitových kartáčů

Trvání: 25.03.2016 - 25.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Posouzení ústavnosti novely zákona o významné tržní síle 2

Trvání: 24.03.2016 - 08.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a vyhodnocení zbytkových napětí na horní části kostry generátoru DAX7

Trvání: 23.03.2016 - 31.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Realizace plánovácího systému pro společnost NOVEM Car Interior Design k.s.

Trvání: 18.03.2016 - 16.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza adheze AR vrstvy na materiálu AMTIR

Trvání: 16.03.2016 - 03.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza prvkového složení

Trvání: 16.03.2016 - 18.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza materiálu

Trvání: 15.03.2016 - 16.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření tvrdosti, 3x metalografický výbrus

Trvání: 14.03.2016 - 15.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ověření tepelné závislosti akustické testovací metody

Trvání: 11.03.2016 - 09.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza optické propustnosti velmi málo propustných folií

Trvání: 10.03.2016 - 15.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření tvrdosti

Trvání: 08.03.2016 - 15.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum laserového svařování plastových prototypů a experimentální analýza vlivu parametrů2016

Trvání: 08.03.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh metodického postupu práce se svařovanými díly v software Siemens NX

Trvání: 07.03.2016 - 01.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Feuda extra Curtem, Krel IV. a Nové Čechy - 1.a 2.část

Trvání: 04.03.2016 - 10.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konzultační činnost

Trvání: 04.03.2016 - 26.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření sandwich

Trvání: 04.03.2016 - 18.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu 3

Trvání: 04.03.2016 - 07.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza tloušťky laku

Trvání: 03.03.2016 - 15.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metalografická analýza příčin praskání měděných pasů vinutí

Trvání: 03.03.2016 - 19.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Akcelerace transferu poznatků

Trvání: 01.03.2016 - 29.02.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza pístních kroužků

Trvání: 01.03.2016 - 15.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Archeologický výzkum - dohled při realizaci liniové stavby "Sloup v Čechách-rekonstrukce vodovodu"

Trvání: 01.03.2016 - 14.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

EHMK - evaluace dopadů na rozvoj občanských aktivit a možnost udržitelnosti po r. 2015

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

II. ročník historické soutěže pro ZŠ a osmiletá gymnázia

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Konstrukční práce březen 2016

Trvání: 01.03.2016 - 11.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Motivace středoškolských studentů pro studium technických oborů

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 01.03.2016 - 25.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Posouzení kvality polotovarů - 3 ks - zpráva č. 38 - anglický překlad

Trvání: 01.03.2016 - 21.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Posouzení kvality polotovarů - 8 ks - zpráva č. 40

Trvání: 01.03.2016 - 21.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prezentace Plzně hostujícím ukrajinským studentům

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Příprava a realizace konference o inovacích ve vzdělávání s využitím technologií "Učitel IN"

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

SMV 16 Vývoj elektroniky řídící jednotky hybridního fotovoltaického měniče

Trvání: 01.03.2016 - 21.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Startitup se ZČU

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Unikátní testovací systém a pokročilé poloautomatické výrobní technologie pro zvýšení komfortu a ochrany rukavice proti tepelným rizikům

Trvání: 01.03.2016 - 28.09.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vypracování certifikované metodiky pro publikování prostorových informací ve formě otevřených dat

Trvání: 01.03.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Analýza proudových polí v turbínových stupních 380

Trvání: 29.02.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kondenzační test

Trvání: 29.02.2016 - 08.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metalografická analýza praskajících lopatek deflektoru

Trvání: 26.02.2016 - 11.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh nového výrobního systému KDK Automotive

Trvání: 26.02.2016 - 16.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace výroby prototypového dílu

Trvání: 26.02.2016 - 22.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Hmotnostní optimalizace stroje HCW3

Trvání: 25.02.2016 - 11.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D měření

Trvání: 22.02.2016 - 29.02.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření tvrdosti

Trvání: 22.02.2016 - 24.02.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provedení hodnocení namáhání a stability koše MNSR dle nabídky

Trvání: 22.02.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření tvrdosti pružin metodou HV10 dle ČSN EN ISO 6507-1

Trvání: 21.02.2016 - 14.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D měření

Trvání: 20.02.2016 - 29.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMT 8-2016

Trvání: 19.02.2016 - 02.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace geometrie fréz

Trvání: 18.02.2016 - 19.02.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rentegenová analýza pájených spojů

Trvání: 18.02.2016 - 22.02.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

206Metrologická analýza

Trvání: 17.02.2016 - 19.02.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metalografické výbrusy plechů

Trvání: 17.02.2016 - 16.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provedení porovnávacího testu nálepek dle specifikace (2. čtvrtletí 2016 - 18 testů)

Trvání: 17.02.2016 - 09.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

CT study of internal structure and pore connectivity of the supplied samples

Trvání: 15.02.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

FME Berechnung für Halter 4300 1482/43001545

Trvání: 11.02.2016 - 15.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie obrábění a její ověření na funkčních vzorcích

Trvání: 11.02.2016 - 26.02.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ověření hloubky prokalení

Trvání: 11.02.2016 - 22.02.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tomografická analýza problematiky těsností plastových dílů. Nedestruktiovní tomografická analýza defektů elektrických kontaktů uvnitř plastových dílů.

Trvání: 10.02.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza spektrální emisivity povlaků za vysokých teplot

Trvání: 09.02.2016 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza znečištění dodaného materiálu

Trvání: 09.02.2016 - 11.02.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MBtech 2016

Trvání: 09.02.2016 - 08.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba a programování databáze pro správu zakázek - II.etapa

Trvání: 08.02.2016 - 03.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza pružin Ličko

Trvání: 05.02.2016 - 15.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Erasmus+: Erasmus KA107 mobility studentů a zaměstnanců vysokých škol z/do partnerských zemí - Země jižního středomoří / ENI

Trvání: 01.02.2016 - 31.07.2017
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Konstrukční a výpočtové práce únor 2016

Trvání: 01.02.2016 - 10.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kooperativní přístupy k návrhu nelineárních filtrů