Přejít k obsahu

Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením

Kód projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000948
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Doba trvání: 01.10.2016 - 30.09.2018
Hlavní řešitel:
Zpět na seznam projektů

Patička