Přejít k obsahu

Robotika pro průmysl 4.0

Kód projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000470
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.06.2017 - 31.10.2022
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

Průmyslová robotika, kyberfyzikální systémy, strojové učení, mechatronika, síťové řídicí systémy, strojové vnímaní, počítačové vidění, autonomní systémy, Průmysl 4.0, spolupráce člověka s robotem, multiagentní systémy

Zpět na seznam projektů

Patička