Přejít k obsahu

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Kód projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.07.2017 - 30.06.2020
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

vzdělávání zaměstnanců, rozvoj lidských zdrojů, didaktika, pedagogika, institucionalizace, systematizace, internacionalizace, zajišťování kvality, hodnocení kvality, trh práce, podpora podnikavosti studentů, studijní neúspěšnost, poradenství, asistenčních služby, studenti se specifickými potřebami

Zpět na seznam projektů

Patička