Přejít k obsahu

Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta

Kód projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.09.2017 - 31.10.2022
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

detekce ionizujícího záření, radiační odolnost, elektronické obvody

Zpět na seznam projektů

Patička