Přejít k obsahu

Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

Kód projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.10.2017 - 29.02.2020
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

SVP, ZUŠ, metodické materiály

Zpět na seznam projektů

Patička