Přejít k obsahu

Software pro hodnocení dlouhodobého vlivu uspořádání pracoviště na zdraví pracovníka - PZT

Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009220
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doba trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

ergonomie, antropometrie, nemoci s povolání, pracovní podmínky,

Zpět na seznam projektů

Patička