Přejít k obsahu

Design nových funkčních materiálů, a cest pro jejich reaktivní magnetronové naprašování, pomocí pokročilých počítačových simulací

Kód projektu: 19-14011S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

Tenké vrstvy;Magnetronové naprašování;Ab-initio výpočty;Simulace pomocí molekulární dynamiky;Nanostrukturní materiály;Amorfní materiály;Multikomponentní nitridy;Oxidy kovů; Kvantově mechanicky řízený design;Modelování růstu;HiPIMS

Zpět na seznam projektů

Patička