Přejít k obsahu

Zvyšování kvality interních grantových schémat na ZČU

Kód projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016931
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.05.2020 - 30.06.2023
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

Interní grantové schéma, doktorské studijní programy, internacionalizace, vzdělávání zaměstnanců, rozvoj lidských zdrojů, studentské granty

Zpět na seznam projektů

Patička