Přejít k obsahu

ODDĚLENÍ TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

 

Transfer technologií je efektivním přenosem výsledků vědeckého výzkumu a inovací do reálné praxe, do sféry podniků a služeb. Kvalitní propojení s komerční sférou je pro úspěchy ve vědě a výzkumu velmi důležité.

Hlavní činností oddělení Transferu technologií na ZČU je podpora projektů a výzkumných pracovníků tak, aby došlo k jejich reálnému uplatnění v komerční sféře.

Více o OTT ZČU na stránkách transfer.zcu.cz

 

1. CYKLUS ŠKOLENÍ

2.3.2017: Oddělení transferu technologií Západočeské univerzity bude v průběhu dubna/května 2017 realizovat první cyklus interního školení pro zaměstnance a studenty, kteří by měli zájem se blíže seznámit s moderními trendy v oblasti zakládání start-up firem a jejich řízení v počáteční fázi rozvoje vlastního podnikání. V průběhu května/června 2017 budou probíhat tzv. „H2020 mentorské dny“, v nichž hodnotitelé projektů nabídnou své znalosti a zkušenosti z hodnocení H2020 projektů v oblasti spolupráce VaV institucí a aplikační sférou. Ve spolupráci s mezinárodním týmem se bude OTT spolupodílet na realizaci mezinárodního „StartupWeekendu“, který je určen pro širokou komunitu zájemců o realizaci a ověření svého podnikatelského záměru. Tato akce je plánována na září/říjen 2017. V případě zájmu o kteroukoliv z výše uvedených akcí kontaktujte Mgr. Lucii Komrskovou.

 

2. PŘEHLED CEN ZA OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

26.5.2017: Připravili jsme pro vás Přehled cen za ochranu duševního vlastnictví. Bližší informace v přiloženém dokumentu.

 

Oddělení transferu technologií:

  • eviduje výsledky výzkumu, vývoje a inovací
  • navrhuje systém transferu výsledků výzkumu a vývoje
  • zajišťuje správu patentů, licencí a vynálezů
  • konzultuje aktivity v oblasti duševního vlastnictví
  • eviduje vznikající poznatky a monitoruje jejich využití
  • připravuje přihlášení výsledků k jejich ochraně
  • eviduje předměty průmyslových práv ZČU
  • zpracovává rešerše v oblasti duševního vlastnictví
  • tvoří katalogy (databáze) s nabídkou inovačního potenciálu ZČU
  • připravuje roční analýzu stavu ZČU v oblasti duševního vlastnictví
 
Adresa: Univerzitní 22, 306 14 Plzeň                    

 

 

Kontakty
Mgr. Petra Krupková - vedoucí oddělení

+420 377631086

krupkova@rek.zcu.cz

UF 202

Ing. Martin Babuška, MBA

+420 377631025

babuska@rek.zcu.cz

UF 202

Mgr. Barbora Šolcová

+420 377631088

bvavrino@rek.zcu.cz

UF 206

Ing. Josef Dvořák

+420 377638274

dvorakj@kks.zcu.cz

UF 206

Kateřina Straková

+420 377631087

strakovk@rek.zcu.cz

UF 206

Mgr. Lucie Komrsková

+420 377631237

komrskol@rek.zcu.cz

UF 206

Ing. Luboš Limberg

+420 377631238

limbi@rek.zcu.cz

UF 204

Patička